Anda di halaman 1dari 2

Sarana LW 1

BORANG PEMERHATIAN LEARNING WALKS


FOKUS yang dipersetujui dan diperhati: _____________________________________________________

Pemerhatian 3

Pemerhatian 2

Pemerhatian 1

Bil.

Aspek yang dipelajari/diperhati

Bukti Pemerhatian P & P

Tindakan seterusnya

i.

i.

i.

ii.

ii.

ii.

iii.

iii.

iii.

iv.

iv.

iv.

v.

v.

v.

i.

i.

i.

ii.

ii.

ii.

iii.

iii.

iii.

iv.

iv.

iv.

v.
i.

v.
i.

v.
i.

ii.

ii.

ii.

iii.

iii.

iii.

iv.

iv.

iv.

v.

v.

v.
Nama-nama ahli Walking Team:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

.......................
Tandatangan Ketua (Lead Walker)
NAMA :.................................................

Rumusan / Kesimpulan
(Diisi oleh Ketua)

.............
Tandatangan Penyelaras PLC
NAMA :..................................................

Sarana LW 1

Anda mungkin juga menyukai