Anda di halaman 1dari 22

KAJIAN ANATOMI DAN FISIOLOGI

DALAM SUKAN DAN PERMAINAN


BOLA KERANJANG
TUGASAN PJM3016

OLEH: DG.NOOR FATHIRAH ADILAH BTE AWANG OMAR
PISMP PENDIDIKAN PRASEKOLAH SEMESTER 3 2014
Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Anatomi
Anatomi merupakan kajian yang dilakukan terhadap
struktur-struktur badan dan perkaitan antara setiap struktur
tersebut. Anatomi berasal daripada perkataan Yunani iaitu
ana bermaksud asingkan dan tome bermaksud
memotong.Fisiologi
Fisiologi pula ialah bidang kajian terhadap fungsi pelbagai
sistem di dalam tubuh dan hubungannya antara satu sistem
dengan sistem yang lain.


Mekanisme
Pergerakan
Bola keranjang merupakan salah satu sukan yang dimainkan
di peringkat antarabangsa. Permainan bola keranjang pada
asalnya dicipta oleh Dr. James Naismith dari iaitu seorang
jurulatih pendidikan jasmani pada tahun 1981.

Bola keranjang telah dimainkan seawal tahun 1981 di bandar
Springfield, Massachusettes, Amerika Syarikat.

Di Malaysia, permainan bola keranjang ini telah
diperkenalkan oleh Inggeris pada tahun 1929. Hanya
beberapa kelab rekreasi di bandar-bandar utama sahaja
menerima permainan baru ini dan ianya mula berkembang
selepas Perang Dunia Ke-2.
Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
PergerakanTeknik Jaringan Statik atau Bebas

Saya memfokuskan kajian anatomi dan fisiologi ini
kepada salah satu kemahiran asas menjaring di dalam
sukan bola keranjang iaitu kemahiran jaringan statik.
Dalam kemahiran jaringan statik, seorang pemain atau
atlet memerlukan pergerakan kaki untuk melonjak dan
tangan untuk menjaring.
Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
Pergerakan
Tulang-tulang yang terlibat:-
Lengkungan Pektoral
Humerus
Radius dan Ulna
Karpus
Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
PergerakanTulang-tulang yang terlibat:-
Metakarpus dan Falanks
Fungsi Tulang:-
a)Sokongan
b) Perlindungan
c) Pergerakan
d) Stor Penyimpanan
e) Pembentukan sel darah
Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
PergerakanOtot-otot yang terlibat:-
Otot Biseps dan Otot Triseps
Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
PergerakanFungsi Otot:-
a) Menghasilkan pergerakan
b) Mengawal postur
c) Menstabilkan sendi
d) Menjana haba
Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
PergerakanSendi-sendi yang terlibat:-
Sendi engsel
Sendi engsel terdapat di bahagian siku, pergelangan
kaki dan falanks. Pergerakannya melalui satu paksi
seperti pergerakan engsel di pintu. Memandangan
teknik menjaring jaringan statik bola keranjang
memerlukan pergerakan lengan, maka sendi engsel
amat memainkan peranan.
Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
PergerakanSendi-sendi yang terlibat:-
Sendi lesung
Sendi lesung ialah sendi yang paling bebas bergerak.
Sendi ini membolehkan pergerakan ke pelbagai arah
(multiaksial). Contoh sendi lesung ialah sendi di pinggul
dan bahu.

Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
PergerakanSendi-sendi yang terlibat:-
Sendi kondil / elipsoid
Sendi kondil atau elipsoid membolehkan pergerakan
melalui dua paksi seperti fleksi, ekstensi dan
pergerakan sisi ke sisi. Sendi ini terdapat di bahagian
pangkal jari dengan metakarpus.
Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
PergerakanSistem Tuas
Sistem Tuas Kelas Ketiga:_

Sistem tuas kelas ketiga meletakkan fulkrum pada bahagian
sendi engsel. Sendi engsel terletak pada bahagian siku. Daya
pula dijana melalui penguncupan otot dan berada di antara
fulkrum dan beban. Manakala beban pula adalah bola
keranjang.

Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
PergerakanSistem Tuas
Sistem Tuas Kelas Ketiga:_


Dalam fasa persediaan menjaring, pemain akan berada
dalam keadaan sedia memegang bola. Otot agonis iaitu
biseps akan menguncup, manakala otot antagonis iaitu
triseps akan relaks bagi tujuan penjanaan daya. Lengan akan
bertindak secara fleksi untuk mengangkat beban iaitu bola.
Otot biseps akan menguncup dan otot triseps akan relaks
bagi mengawal ketegangan otot-otot yang terlibat. Otot
biseps menjana daya untuk mengatasi rintangan dan
menghasilkan pergerakan.
Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
PergerakanSistem Tuas
Sistem Tuas Kelas Ketiga:_


Tuas kelas ketiga ini berfungsi dalam meningkatkan
kelajuan dan julat sesuatu pergerakan yang
dilakukan. Oleh itu, daya yang lebih tinggi boleh
diaplikasikan ke atas pergerakan melontar bola yang
hendak dihasilkan.
Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
PergerakanMekanisme Pergerakan
Tulang yang terlibat dalam Pergerakan:-

Skapula
Humerus
Radius dan Ulna
Karpus, Metakarpus, Falanks
Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
Pergerakan
Mekanisme Pergerakan
Interaksi Otot dalam Pergerakan:-

Fasa Persediaan Fasa Pelaksanaan
Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
Pergerakan
Mekanisme Pergerakan
Interaksi Otot dalam Pergerakan:-

Fasa Persediaan
Kedudukan tangan berada dalam keadaan sedia di mana
bola dihalakan pada gol dengan jari dan tapak tangan.
Otot biseps akan menguncup manakala otot triseps akan
relaks. Otot biseps menjadi otot agonis iaitu penggerak
utama dalam pergerakan. Otot agonis juga menjana daya
yang utama untuk membolehkan pergerakan dihasilkan.
Semasa proses penjanaan daya, otot agonis akan
menguncup, manakala otot antagonis akan relaks. Triseps
berperanan sebagai otot antagonis dalam fasa ini kerana
otot ini menstabilkan ketegangan yang wujud daripada
penjanaan daya oleh otot agonis.

Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
Pergerakan
Mekanisme Pergerakan
Interaksi Otot dalam Pergerakan:-

Fasa Pelaksanaan
Dalam fasa ini, tangan akan bertindak secara ekstensi
(menjarakkan dua tulang yang berartikulasi) semasa
menolak bola ke arah gol. Apabila siku berkeadaan
ekstensi, otot biseps akan menjadi otot antagonis (relaks),
manakala triseps menjadi otot agonis (menguncup).
Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
Pergerakan
Mekanisme Pergerakan
Fungsi Lekatan Otot:-
Bagi otot yang terdapat di bahagian lengan, lekatan otot adalah jenis
lekatan proksimal yang terdapat di skapula dan humerus. Lekatan
proksimal juga dikenali sebagai pangkal (origin). Lekatan proksimal
bagi otot biseps brakii berada di bahagian skapula. Manakala bagi otot
triseps brakii terletak di bahagian skapula dan humerus.


Lekatan distal juga terdapat dalam bahagian lengan. Lekatan distal juga
dikenali sebagai selitan atau sisipan (insertion). Penentuan lokasi
tulang ini bergantung kepada tahap pergerakan tulang semasa
bergerak. Dalam hal ini, apabila otot menguncup, lekatan distal
membolehkan tulang bergerak bebas. Dalam teknik jaringan statik
yang melibatkan anggota lengan, lokasi lekatan distal yang melibatkan
otot biseps brakii adalah di bahagian radius manakala bagi otot triseps
brakii adalah pada bahagian ulna.
Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
Pergerakan
Mekanisme Pergerakan
Pengaruh Struktur Sendi dalam Pergerakan:-
a) Sendi Lesung
Sendi kondil ialah sendi di pergelangan tangan dan
pergelangan kaki. Dalam kajian ini, sendi kondil di
pergelangan tangan penting bagi melakukan gerakan
untuk menjaring. Sendi kondil boleh membuat semua
pergerakan bersudut seperti fleksi, ekstensi, abduksi,
aduksi dan sirkumdusi. Dalam teknik jaringan statik,
pergelangan tangan akan bergerak secara ekstensi bagi
melontar bola ke arah sasaran.

Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
Pergerakan
Mekanisme Pergerakan
Pengaruh Struktur Sendi dalam Pergerakan:-

b) Sendi Engsel
Sendi engsel terdapat di bahagian siku. Bagi membolehkan
lengan untuk bergerak secara fleksi (pergerakan yang
merapatkan sudut dua tulang yang berartikulasi) dan
ekstensi (pergerakan yang menjarakkan dua tulang yang
berartikulasi), sendi engsel amat diperlukan.


Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
Pergerakan
Mekanisme Pergerakan
Pengaruh Struktur Sendi dalam Pergerakan:-

b) Sendi Kondil / Elipsoid
Sendi engsel terdapat di bahagian siku. Bagi membolehkan
lengan untuk bergerak secara fleksi (pergerakan yang
merapatkan sudut dua tulang yang berartikulasi) dan
ekstensi (pergerakan yang menjarakkan dua tulang yang
berartikulasi), sendi engsel amat diperlukan.


Latar Belakang
Bola Keranjang
Pilihan Teknik
Kemahiran Asas
Tulang
Sendi
Otot
Sistem Tuas
Konsep Anatomi
dan Fisiologi
Mekanisme
Pergerakan