Anda di halaman 1dari 1

piaget vygotsky

Konsep Penekanaan aspek perkmbgn


kendri
Penekanan peranan social dan
budaya dlm perkmbgn kank2
Factor perkembgn 4fktor
-kmtgn biologi
Interaksi invdu dgn persekitran
Pergaulan social
keseimbgn
2fktr
Interaksi social
Kemhiran berbahasa
Peringkt thap 4
th

Sensorimotor
Praoperasi
Operasi konkrit
Operasi formal
2thp
ZPD (zon perkembgn proksimal)
scaffolding
ciri Proses pemikiran invidu berubah
dar lahir hgga matang
Pglamn berinteraksi bersama
indvdu berpglaman
persamaan Sokong teori kostruktivisme
Impikasi dlm pdp : elak peghafalan dalm bljar
Blajar smbil main
Guru sbg fasi
Aplikasi pglamn sedia ada