Anda di halaman 1dari 1

Pelarasan

a. Stok akhir barang niaga dinilaikan pada harga berikut:


-Harga kos RM60 000.
-Harga pasaran RM75 000.
b. Alat tulis belum digunakan ialah RM2000
c. Susut nilai asset bukan semasa adalah seperti berikut :

Aset Bukan Semasa Kaedah Kadar Setahun
Kenderaan Baki berkurangan 20%
Perabot Atas kos 15%
Alatan Pejabat Ansuran tetap 10%

Kenderaan
= (150 000-54 000)20%1/12
= RM 1 600
Perabot
= 90 00015%1/12
= RM 1 125
Alat Pejabat
= 60 00010%1/12
= RM 500
d. Peruntukan hutang ragu diwujudkan pada kadar 5% atas penghutang
Peruntukan hutang ragu
= 361405%1/12
= RM 151