Anda di halaman 1dari 1

PK05 Pengurusan Peperiksaan

PK05/3
REKOD PENYERAHAN SKRIP / KERTAS JAWAPAN MURID
(Borang ini hendaklah disimpan oleh Penyelaras PK05)
Peperiksaan: Pertengahan Tahun/ Percubaan / khir Tahun !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bil
"ama #uru
Penga$as
%ata
Pela&aran
Kelas/
Tingkatan
'umlah
(krip/
Kertas
Tarikh
(erahan
Tanda Tangan
Penga$as
"ama Pemeriksa
'umlah
(krip /
Kertas
Tarikh
(erahan
Tanda Tangan
Pemeriksa
)ak *ipta Terpelihara + (ektor 'aminan Kualiti, 'abatan Pela&aran 'ohor
-. %ac /0-/ 0 Keluaran 01 2 Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai