Anda di halaman 1dari 1

NAMA: ______________________ TARIKH: _____________

KEMAHIRAN HIDUP MASAKAN


(Mengenal Alatan)
Arahan: Namakan peralatan dapur di bawah dengan mengisi petak kosong
ang disediakan!
s
r
k
e
Fara 09