Anda di halaman 1dari 9

ANEXA Nr.

1
la normele metodologice
Denumirea lichidatorului
Nr. de nregistrare
Data
N O T I F I C A R E
Ctre:
Arhivele Naionale/Serviciu/Birou al Arhivelor Naionale
I. Date referitoare la lichidator
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 619/4.X.2013
7
Denumirea/Numele i prenumele:
Cabinet individual de insolven, IPURL; SPRL
Sediul social/domiciliul: Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.
Localitatea: Cod potal:
Judeul/Sectorul:
Telefon: Fax:
E-mail: Pagin de internet:
Cod de identificare fiscal:
Nr. matricol UNPIR:
Reprezentant legal: Numele: Funcia:
Telefon: Fax: E-mail:
Persoan de contact: Numele: Funcia:
Telefon: Fax: E-mail:
Denumirea/Numele i prenumele:
Sediul social/domiciliul: Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.
Localitatea: Cod potal:
Judeul/Sectorul:
Telefon: Fax:
E-mail: Pagin de internet:
Sucursale/puncte de lucru i sediile acestora: Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.
Localitatea: Cod potal:
Judeul/Sectorul:
Telefon: Fax:
E-mail: Pagin de internet:
Cod de identificare fiscal/Cod unic de nregistrare (pentru persoane juridice):
Obiectul de activitate al firmei aflate n faliment:
Data nfiinrii firmei:
Data aplicrii sigiliului pe depozitul de arhiv:
Date referitoare la arhiv Cantitate (m.l.)
Anii extremi:
Fondurile deinute
1
:
Inventare:
Date referitoare la documentele n format electronic:
II. Date referitoare la creatorul/deintorul intrat n faliment
1
Datele referitoare la arhiv se vor completa pentru fiecare locaie unde se afl documente.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 619/4.X.2013
8
Denumirea/Numele i prenumele:
Cabinet individual de insolven, IPURL; SPRL
Sediul social/domiciliul: Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.
Localitatea: Cod potal:
Judeul/Sectorul:
Telefon: Fax:
E-mail: Pagin de internet:
Cod de identificare
Nr. matricol UNPIR:
CNP (reprezentant legal):
Reprezentant legal: Numele: Funcia:
Telefon: Fax: E-mail:
Persoan de contact: Numele: Funcia:
Telefon: Fax: E-mail:
II. Date referitoare la creatorul/deintorul de documente
Denumirea/Numele i prenumele:
Sediul social/ Domiciliul: Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.
Localitatea: Cod potal:
Judeul/Sectorul:
Telefon: Fax:
E-mail: Pagin de internet:
Sucursale/puncte de lucru i sediile acestora: Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.
Localitatea: Cod potal:
Judeul/Sectorul:
Telefon: Fax:
E-mail: Pagin de internet:
Cod de identificare fiscal/Cod unic de nregistrare:
Obiectul de activitate al firmei aflate n faliment:
Subsemnatul, ................................................., n calitate de reprezentant legal al .........................................., cunoscnd
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul n declaraii, declar pe propria rspundere c toate informaiile i documentele
sunt complete i conforme cu realitatea i c nu exist alte fapte relevante care trebuie aduse la cunotina Arhivelor Naionale.
Numele/prenumele (cu majuscule):
Semntura:
Data:
Anexez: copie de pe sentina/ncheierea de declarare a falimentului.
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
Denumirea lichidatorului/persoan fizic/persoan juridic/casa de pensii
Nr. de nregistrare
Data
N O T I F I C A R E
1
Ctre:
Arhivele Naionale/Serviciu/Birou al Arhivelor Naionale
I. Date referitoare la lichidator/persoan fizic/persoan juridic/casa de pensii
1
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare!
IV. Date referitoare la arhiva care face obiectul predrii ctre operatorul economic:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 619/4.X.2013
9
Data nfiinrii firmei:
Data aplicrii sigiliului pe depozitul de arhiv:
Date referitoare la arhiv Cantitate (m.l.)
Anii extremi:
Fondurile arhivistice deinute
2
:
Inventare:
Date referitoare la documentele n format electronic:
III. Date referitoare la operatorul economic
Denumirea/Numele i prenumele:
Statut: |_| persoan fizic |_| persoan juridic
Sediul social/Domiciliul: Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.
Localitatea: Cod potal:
Judeul/Sectorul:
Telefon: Fax:
E-mail: Pagin de internet:
Cod de identificare fiscal/Cod unic de nregistrare:
Nr. de nregistrare n Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice:
Numrul autorizaiei de funcionare:
CNP (reprezentant legal):
Reprezentant legal: Numele:
Telefon: Fax:
Persoan de contact: Numele:
Telefon: Fax:
Funcia:
E-mail:
Funcia:
E-mail:
Fondurile arhivistice predate
2
:
Cantitate m.l.
u.a.
Anii extremi:
Starea de conservare:
Adresa spaiului de depozitare:
V. Informaii privind cantitatea de documente rmas la lichidator
Subsemnatul, ................................................., n calitate de reprezentant legal al .........................................., cunoscnd
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul n declaraii, declar pe propria rspundere c toate informaiile i documentele
sunt complete i conforme cu realitatea i c nu exist alte fapte relevante care trebuie aduse la cunotina Arhivelor Naionale.
Numele/prenumele (cu majuscule):
Semntura:
Data:
Anexez: copii de pe contractul ncheiat ntre lichidator i operator i procesul-verbal de predare-primire a arhivei.
2
Datele referitoare la arhiv se vor completa pentru fiecare locaie unde se afl documente.
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
Denumirea ....................................
Nr. de nregistrare
Data
P R O C E S - V E R B A L
de predare-primire a documentelor
Astzi, ........................, subsemnaii, ........................., n calitate de reprezentant legal al .............................................., i
....................................... din partea ............................................., am procedat primul la predarea i al doilea la primirea
documentelor create de ......................., n perioada ..............................., n cantitate de ................. m.l., reprezentnd un numr
de ........................ uniti arhivistice.
Predarea-primirea s-a fcut pe baza instrumentelor de eviden anexate, cuprinznd ................ pagini tehnoredactate,
dup caz.
Am predat,
Numele/prenumele
Data:
Am primit,
Numele/prenumele
Data:
ANEXA Nr. 4
la normele metodologice
Denumirea operatorului economic
Nr. de nregistrare
Data
N O T I F I C A R E
1
Ctre:
Arhivele Naionale/Serviciu/Birou al Arhivelor Naionale
I. Date referitoare la operatorul economic
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 619/4.X.2013
10
Denumirea/Numele i prenumele:
Statut: |_| persoan fizic |_| persoan juridic
Sediul social/Domiciliul: Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.
Localitatea: Cod potal:
Judeul/Sectorul:
Telefon: Fax:
E-mail: Pagin de internet:
Cod de identificare fiscal/Cod unic de nregistrare:
Nr. de nregistrare n Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice:
Numrul autorizaiei de funcionare:
CNP (reprezentant legal):
Reprezentant legal: Numele:
Telefon: Fax:
Persoan de contact: Numele:
Telefon: Fax:
Funcia:
E-mail:
Funcia:
E-mail:
1
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare!
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 619/4.X.2013
11
II. Date referitoare la creatorul/deintorul
2
de documente
Denumirea/Numele i prenumele:
Sediul social/Domiciliul: Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.
Localitatea: Cod potal:
Judeul/Sectorul:
Telefon: Fax:
E-mail: Pagin de internet:
Sucursale/puncte de lucru i sediile acestora: Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.
Localitatea: Cod potal:
Judeul/Sectorul:
Telefon: Fax:
E-mail: Pagin de internet:
Cod de identificare fiscal/Cod unic de nregistrare:
Obiectul de activitate:
Data nfiinrii:
III. Date referitoare la arhiva care a fcut obiectul predrii ctre operator:
Fondurile arhivistice preluate
3
:
Cantitate m.l.
u.a.
Anii extremi:
Inventare:
Starea de conservare:
Date referitoare la documentele n format electronic:
Adresa spaiului de depozitare:
Subsemnatul, ................................................., n calitate de reprezentant legal al .........................................., cunoscnd
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul n declaraii, declar pe propria rspundere c toate informaiile i documentele
sunt complete i conforme cu realitatea i c nu exist alte fapte relevante care trebuie aduse la cunotina Arhivelor Naionale.
Numele/prenumele (cu majuscule):
Semntura:
Data:
Anexez: copii de pe actele n baza crora i-au fost predate documentele, contract i situaia privind prelucrarea i/sau
stadiul prelucrrii documentelor.
2
Operatorul economic va preciza n notificare i informaii cu privire la creatorul de documente, n cazul n care a preluat documentele de la un alt deintor.
3
Se vor completa datele pentru fiecare fond arhivistic n parte.
ANEXA Nr. 5
la normele metodologice
Denumire persoan juridic/persoan fizic
Nr. de nregistrare
Data
N O T I F I C A R E
Ctre:
Arhivele Naionale/Serviciu/Birou al Arhivelor Naionale
I. Date referitoare la persoana juridic/persoana fizic ce pred arhiva:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 619/4.X.2013
12
Denumirea/Numele i prenumele:
Sediul social/Domiciliul: Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.
Localitatea: Cod potal:
Judeul/Sectorul:
Telefon: Fax:
E-mail: Pagin de internet:
Sucursale/puncte de lucru i sediile acestora: Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.
Localitatea: Cod potal:
Judeul/Sectorul:
Telefon: Fax:
E-mail: Pagin de internet:
Cod de identificare fiscal/Cod unic de nregistrare:
Obiectul de activitate:
Data nfiinrii:
II. Date referitoare la persoana juridic/persoana fizic ce preia arhiva:
Denumirea/Numele i prenumele:
Statutul: |_| persoan fizic |_| persoan juridic
Sediul social/Domiciliul: Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.
Localitatea: Cod potal:
Judeul/Sectorul:
Telefon: Fax:
E-mail: Pagin de internet:
Cod de identificare fiscal/Cod unic de nregistrare:
Reprezentant legal: Numele: Funcia:
Telefon: Fax: E-mail:
Persoan de contact: Numele: Funcia:
Telefon: Fax: E-mail:
III. Date referitoare la arhiva care face obiectul predrii:
Cantitate m.l.
u.a.
Anii extremi:
Starea de conservare:
Fondurile arhivistice predate
1
:
Inventare:
Date referitoare la documentele n format electronic:
Adresa spaiului de depozitare a arhivei:
Subsemnatul, ................................................., n calitate de reprezentant legal al .........................................., cunoscnd
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul n declaraii, declar pe propria rspundere c toate informaiile i documentele
sunt complete i conforme cu realitatea i c nu exist alte fapte relevante care trebuie aduse la cunotina Arhivelor Naionale.
Numele/prenumele (cu majuscule):
Semntura:
Data:
1
Se vor completa datele pentru fiecare fond arhivistic n parte.
ANEXA Nr. 6
la normele metodologice
R E G I S T R U L
operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice
1. Numr unic de nregistrare al operatorului economic: ..................................................................................................
2. Denumirea operatorului economic: ..............................................................................................................................
3. Sediul social i date de contact
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 619/4.X.2013
13
Tip sediu
1
Adres
2
Localitate Jude Telefon Fax E-mail Website
4. Autorizri
Obiectul autorizaiei
3
Aciunea administrativ
4
Data i nr. autorizaiei
5. Fonduri deinute
6. Cazier administrativ
1
Sediu social, sucursal, punct de lucru etc.
2
Jude, localitate, nume strad, nr., nr. imobil etc.
3
Pstrare-conservare; restaurare; legtorie arhiv; prelucrare a documentelor; utilizare a documentelor.
4
Autorizare; rennoirea autorizaiei.
5
Suspendarea autorizaiei; retragerea autorizaiei.
ANEXA Nr. 7
la normele metodologice
Denumirea operatorului economic
Nr. de nregistrare
Data
C E R E R E
de eliberare/rennoire/retragere a autorizaiei
1
Ctre:
Arhivele Naionale/Serviciu/Birou al Arhivelor Naionale
2
Subscrisa, ................................................., cu adresa sediului social n .........................................., str. ............................,
nr. ........., bl. .........., sc. .........., ap. ......., judeul/sectorul ........................., telefon ...................., fax ......................, e-mail ................,
pagina de internet .........................., cod de identificare fiscal/cod unic de nregistrare ............................................., prin
reprezentantul legal ............................................................., CNP ....................................................., v rog s-mi acordai/s mi
rennoii/s mi retragei autorizaia de funcionare pentru urmtorul serviciu arhivistic .............................................................. .
Subsemnatul, n calitate de reprezentant legal al ............................................., cunoscnd prevederile art. 292 din Codul
penal privind falsul n declaraii, declar pe propria rspundere c toate informaiile i documentele sunt complete i conforme cu
realitatea i c nu exist alte fapte relevante care trebuie aduse la cunotina Arhivelor Naionale.
Numele/prenumele (cu majuscule):
Semntura:
tampila
Data:
Anexez n copie urmtoarele documente:
1
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare!
2
Pentru prelucrare arhivistic operatorul economic se oblig s comunice structurilor Arhivelor Naionale noile contracte ncheiate care au ca obiect
prelucrarea i preluarea de fonduri arhivistice.
Denumirea fondului Anii extremi ai documentelor Cantitatea total (m.l i u.a.) Observaii
Obiectul sanciunii
5
Structura Arhivelor Naionale care a aplicat sanciunea Data i nr. actului de constatare
ANEXA Nr. 8*)
la normele metodologice
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 619/4.X.2013
14
*) Anexa nr. 8 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 619/4.X.2013
15