Anda di halaman 1dari 4

Tarikh : 13 April 2014 (Ahad)

Masa : 11.45 12.45 (60 minit)


Kelas : 5 Bakawali
Bilangan pelajar : 16 orang (8 lelaki dan 8 perempuan)
Subjek : Sains
Tema : Menyiasat Daya dan Tenaga
Tajuk : Litar Bersiri dan Litar Selari
Objektif Pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran, murid dapat :
2.2 Memahami litar bersiri dan litar selari
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran :
1. 80% murid dapat melukis litar ringkas.
2. 3 daripada 5 orang murid dapat
mengenalpasti susunan mentol dalam
keadaan sesiri dan selari.
3. 80% murid dapat membuat litar sesiri.
4. 80% murid dapat membuat litar selari.
5. 2 daripada 4 orang murid dapat
membandingkan mentol dalam litar sesiri
dan selari.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran : Koperatif, Konstruktivis
Strategi : Aktiviti eksperimen secara berkumpulan.
Pengetahuan sedia ada : Murid telah mempelajari susunan litar ringkas beserta
simbolnya sebelum ini.
Kemahiran Proses Sains : Berkomunikasi, memerhati, membuat kesimpulan,
mensintesis dan menjana idea, membuat eksperimen
Kemahiran Berfikir : Menghubungkait, menjana idea, membanding beza
Kemahiran Manipulatif : Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan
dengan betul, menyimpan peralatan sains di tempat yang
betul
Nilai murni : Mempunyai minat dan sifat ingin tahu terhadap
persekitaran, kerjasama, saling menghormati, jujur,
mempunyai tingkah laku yang baik, mensyukuri nikmat,
bertanggungjawab terhadap barang yang dipinjam.
Bahan Bantu Mengajar : Kad bergambar, wayar, mentol, suis, bateri, buku
dssssssssss teks, pemegang mentol
FASA
PENGAJARAN
ISI
KANDUNGAN
AKTIVITI CATATAN

Set Induksi
(5 Minit)
Mengenali
komponen-
komponen
dalam litar
elektrik

Menyusun
komponen
elektrik untum
membentuk litar.

Komponen litar
ringkas :
1) mentol
2) wayar
3) suis
4) sel kering

- Guru bertanya
kepada murid,
macammana
nak atur rakan
kamu supaya
membentuk
susunan
komponen litar
yang betul?

- Guru memanggil enam
orang murid ke hadapan.

- Guru mengarahkan
mereka supaya
menggantung kad
bergambar yang
mengandungi komponen-
komponen bagi litar ringkas
yang betul.

- Murid berpegangan
tangan lalu membentuk
satu litar lengkap.
KPS :
- Berkomunikasi
- Memerhati

KB :
- Menghubungkait

Nilai murni :
- Berani mencuba
- Bekerjasama

BBM :
Kad bergambar


Pencetusan
Idea (10 Minit)
Perbezaan litar
bersiri dan litar
selari.


S.G :

1. Apakah
perbezaan yang
kamu nampak
pada gambar
rajah ini?

2. Mentol
manakah yang
nyalaannya lebih
terang?

3. Apa kebaikan
litar selari
- Guru melukis litar bersiri
dan litar selari di papan
hitam.

- Guru mengarahkan murid
melukis bersiri dan selari
dalam bentuk simbol di
dalam buku tulis.

- Murid melukis litar bersiri
dan selari dalam bentuk
simbol.

- Guru menyoal murid
untuk merangsang minda
mereka.KPS :
- Memerhati
- Berkomunikasi

KB :
- Menghubungkait
- Membanding
beza

Nilai :
- Kerjasama

BBM :
- Buku teks

berbanding litar
bersiri?
Penstrukturan
Idea
(25 Minit)
Membina litar
bersiri dan litar
selari
- Setiap murid diarahkan
untuk mengambil dua
mentol, dua pemegang
mentol, enam wayar, dua
sel kering dan dua suis.

- Murid membuat litar
bersiri sehingga mentol
mampu mengeluarkan
cahaya.

- Murid membuat litar selari
sehingga mentol mampu
mengeluarkan cahaya.

- Murid menganalisis
kedua-dua jenis litar
KPS :
- Membuat
eksperimen


KM :
- Menggunakan
dan mengendalikan
peralatan dan
bahan dengan
betul

Nilai :
- Kerjasama
- Mendengar
arahan

BBM :
- sel kering
- wayar
- mentol
- pemegang mentol
-suis
Aplikasi Idea
(15 Minit)
Kelebihan litar
selari
berbanding litar
bersiri

Litar bersiri tidak
sesuai
digunakan dalam
pendawaian
elektrik di rumah
kerana :

a) Kerosakan
satu peralatan
akan
mengganggu
fungsi peralatan
yang lain.

b) Tahap
kecerahan akan
berkurangan jika
bertambah
- Guru menyoal murid
kelebihan litar selari
berbanding litar bersiri

- Murid menjawab soalan
guru dengan merujuk litar
masing-masing.
KPS :
- Berkomunikasi
- Mengelas

KB :
- Membanding
beza

Nilai Murni :
- Jujur
- Bekerjasama
- Saling
menghormati
- Mempunyai
tingkah laku yang
baik.

BBM :
- Litar elektrik
bilangan
peralatan

S.G :
Litar apakah
yang sesuai
digunakan dalam
sistem
pendawaian di
rumah?
Kenapa?


Penutup
(5 Minit)
Imbas kembali
pelajaran yang
diajar pada hari
tersebut.

Menyimpan
peralatan
makmal dengan
cara betul
- Guru meminta dua orang
murid untuk memberikan
rumusan tentang apa yang
telah dipelajari pada hari
ini.

- Guru memberi rumusan
secara keseluruhan tentang
apa yang telah dipelajari
pada hari ini.

- Murid menyimpan
komponen elektrik di
tempat yang betul dengan
selamat.
KPS :
- Berkomunikasi
- Mengelas

KM
- Menyimpan
peralatan sains di
tempat yang betul.

KB :
- Membanding
beza

Nilai murni :
- Mensyukuri
ciptaan tuhan
- Berani mencuba
- Jujur
- Mendengar
arahan

BBM :
- sel kering
- wayar
-mentol
-suis

Anda mungkin juga menyukai