Anda di halaman 1dari 1

Soalan mirip (lebih kurang sama) dengan soalan peperiksaan akhir.

Sila rujuk buku Basic Algebra keluaran UTHM.


Question 1
(a) page 12: example 2.1
(b) (i)page 16 : example 2.11 (penyelesaian yang diberi dalam buku adalah salah, boleh cari
contoh yang lain yang mirip dengan soalan ini dalam buku rujukan lain)
(ii)page 15: example 2.10
(c )page 22 : example 2.15

Question 2 : page 45 (example 3.17)
Question 3
(a) (i) page 55: example 4.4 (ygkedua)
(ii) page 55 : example 4.3
(iii) tiada contoh mirip dalam buku
(b) (i) & (ii) mirip soala nujian no. 4.
(iii) tiada contoh mirip dalam buku
(iv) & (v) page 60 : example 4.12

Question 4
(a) page 66: exercise 1(b)
(b) (i)&(ii) page 65 : example 4.13
(c) page 65: example 4.14

Question 5: composite function, sketch graph, find domain and range.
Question 6
(a) page 91 : example 9.1
(b) page 92 : example 6.2 + sketch (lakarkan)