Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian KSSR

Mata Pelajaran : Dunia Sains dan Teknologi


Kelas : Tahun 2 Al-Farabi
Tarikh : 14 April 2014
Masa : 60 minit
Bilangan Murid : 28 orang
Tema/ Tajuk : Sains Hayat/ Haiwan
Standard Kandungan : 2.3 Memahami tumbesaran haiwan
Standard Pembelajaran :
- 2.3.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan
bertelur
- 2.3.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
- Menyatakan 2 contoh haiwan yang bertelur dan beranak secara lisan dengan
tepat.
- Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan iaitu bertelur dan beranak
dalam aktiviti berkumpulan
Aktiviti Pembelajaran
1) Memerhatikan video dan bertanya soalan mengenai video tersebut.
2) Menunjukkan gambar dan bertanya kepada murid
3) Bercerita dan membuat aktiviti berkumpulan membuat pengelasan haiwan
mengikut cara pembiakan
4) Membanding beza haiwan mengikut keserupaan rupa ibunya.
5) Membuat refleksi.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid tahu bahawa ada haiwan yang bertelur dan ada
haiwan yang beranak.
Kemahiran Proses Sains : Memerhati, meramal, membuat
inferens, mengelas
Kemahiran Berfikir : Membuat inferens, meramalkan, mengumpul dan
mengelas, berkomunikasi
Sikap Saintifik dan Nilai Murni
- Bekerjasama
- Tolong-menolong
- Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.
- Yakin dan berdikari
Sumber Bahan Pengajaran & Pembelajaran : Gambar, video, kad manila,
komputer riba, persembahan slaid, LCD, pen marker
Pentaksiran/Penilaian P&P : B1 DS3E1 Mengenal pasti cara
haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur
: B2DS2E2 Mengenal pasti anak
haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya
Prosedur Pengajaran dan Pembelajaran:
Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti P&P Catatan
Orientasi/
Persediaan
(5 minit)
Tayangan video
tentang cara
pembiakan haiwan
yang beranak dan
bertelur.
Murid
memerhatik
an video
yang
ditayangkan
Guru
bertanya
soalan
Cadangan soalan:
1. Apa yang
dapat kamu
perhatikan?
2. Haiwan
manakah
yang
bertelur?
3. Haiwan
manakah
yang
memberana
k?
4. Cuba
teka,apakah
topic yang
KPS:
Memerhati


Sumber:
Komputer riba
Video
LCD

Sikap & Nilai:
Minat dan sifat
ingin tahu
cikgu nak
ajar hari ini?
Pencetusan Idea/
Imaginasi
(10 minit)
Haiwan di
sekeliling kita
mempunyai cara
pembiakan yang
berbeza.
Guru
menayangk
an gambar
di
persembah
an slaid.
Guru
bertanya
soalan
Cadangan soalan:
1. Apakah
haiwan ini?
2. Haiwan ini
bertelur
atau
membiak?
KB:
MencirikanSumber:
Persembahan
slaid
Komputer riba
LCD


Penstrukturan
semula idea/
Perkembangan
(30 minit)
Pengelasan
haiwan mengikut
cara
pembiakannya
sama ada bertelur
atau beranak.
Guru
membahagi
kan murid
kepada
kumpulan
Murid
berbincang
dalam
kumpulan
membuat
pengelasan
haiwan.
Murid
membuat
pembentan
KB:
Mengumpul dan
mengelas
Berkomunikasi

Sumber:
Kad manila
Gambar
Pen marker

Sikap & Nilai:
Bekerjasama
Tolong-menolong

gan hasil
aktiviti
Aplikasi Idea/
Tindakan
(10 minit)
Membanding beza
haiwan mengikut
keserupaan ibunya
Guru
menayangk
an
beberapa
gambar
Guru
bertanya
soalan.
Guru
mengedark
an
lembaran
kerja
Cadangan soalan:
1. Apa yang
dapat kamu
lihat?
2. Anda rasa
apabila ibu
haiwan
melahirkan
anak, rupa
anaknya
sama atau
tidak
dengan
rupa
ibunya?
KPS:
Memerhati


Sumber:
Persembahan
slaid
Komputer riba
LCD
Lembaran kerja


Sikap & Nilai:
Yakin dan
berdikariRefleksi
(5 minit)
Menyedari bahawa
haiwan
mempunyai cara
Guru
meminta
murid

pembiakan yang
berbeza.
membuat
refleksi
Cadangan soalan:
1. Apakah
cara
pembiakan
yang telah
kamu
pelajari hari
ini?
2. Anda rasa
ikan paus
bertelur
atau tidak?
3. Cuba tanya
ayah atau
ibu sama
ada ikan
paus
bertelur
atau
beranak?