Anda di halaman 1dari 1

INDIVIDUALNI PLAN ISHRANE

Od sada u Word Class Fitness Centru moete dobiti Va lini plan ishrane. Bez obzira da li Vam je cilj
smanjenje telesne teine ili poveanje miine mase lini plan ishrane bie prilagoen Vaim potrebama.
Takoe, ako ste profesionalni sportiste plan ishrane pomoi e Vam da postignete kondicione ciljeve u
pripremnom periodu, adekvatnu pripremu za takmiarsku period i performansi tokom samog takmienja.
Za razliku od optih dijeta i razliitih naina ishrane, lini plan ishrane je zdrav nain ishrane koji
podrazumeva 5 obroka na dan rasporeenih tako da plan moete ispotovati bez obzira na Vae dnevne
aktivnosti, a da sa druge strane dnevno unosite dovoljno vitamina, minerala i makronutrijenata. Dobar
plan ishrane znai da niste gladni i isrcepljeni, a da istovremeno postiete svoj fitness cilj.

PERSONALNI PLAN ISHRANE RADE SE U TRI FAZE.

Prva faza je razgovor sa nutricionistom gde e te navesti svoj problem i cilj po pitanju ishrane i
izgleda, kao i dnevne aktivnosti kojima svaki profesionalni lini plan ishrane mora biti
prilagoen. Takoe, ovde ete imati mogunost da navedete koja vrsta hrane Vam odgovara, a
koja ne. Na prvom sastanku bie uraeno i merenje telesnog sastava radi daljeg praenja
napretka.

Druga faza, odnosno u drugom razgovoru sa nutricionistom dobijate prvu verziju plana ishrane,
sa precizno navedenom koliinom i vrstom hrane po obrocima i po danima za mesec dana. Ako
treba radi se revizija plana i dobijate konanu verziju koju pratite sledeih mesec dana uz mogue
dalje konsultacije sa nutriticionistom.

Trea faza. Nakon mesec dana radi se revizija plana ishrane sa daljim prilagoavanjima napretku
i ciljevima i merenjima telesnog sastava radi praena napretka.

Individualni plan ishrane u World Class fitness centru radi lekar, doktor medicinskih nauka, sa
desetogodinjim iskustvom u planiranju ishrane za sportiste i rekreativce Daniela Mari.