Anda di halaman 1dari 1

1. Selamat pagi hakim-hakim, guru-guru dan kawan-kawan.

2. Tajuk cerita saya ialah Periuk Ajaib.


3. Pada aman dahulu, ada se!rang pemuda yang baik hati. "amanya "adim.
#. "adim sangat miskin. $ehidupannya ibarat kais pagi makan pagi, kais petang
makan petang.
%. Pada suatu hari, ketua kampung mengupahnya untuk mencari kayu api.
&. "adim mendapat upah lima puluh ringgit.
'. Tiba-tiba "adim terjumpa peminta sedekah.
(. "adim memberikan duitnya kepada peminta sedekah itu.
). Peminta sedekah berterima kasih lalu memberikan periuk buruk kepada "adim.
1*. "adim memasak bubur jagung menggunakan periuk buruk itu.
11. +ubur jagung menjadi semakin banyak dan rasanya sungguh laat.
12. "adim berasa gembira. ,upa-rupanya periuk buruk itu ialah periuk ajaib.
13. Akhirnya "adim menjadi kaya kerana menjual bubur jagung.
1#. $awan-kawan, cerita ini mengajar kita supaya berbuat baik.
1%. Sekian terima kasih.