Anda di halaman 1dari 1

A

A 10
(BAT)
4
VTA DUTY
E2 VC +B GND
1 A 3 B
3 A
W-B
2 A 1 B 2 B
T 1(A), T 2(B)
Throttle Body
Assembly
VCP1 VPA1 EP1 VCP2 EP2 VPA2
C C D 24
5
31
W-R
B
Y-B
BR
W-B
2
EVG
Air Flow
Meter
A 4
B B
4
1
THA
B-W
VG
W-B
32
3
J 7(A), J 8(B)
Junction
Connector
Water
Temp.
Sensor
Junction
Connector
J 7(A)
Junction
Connector
Junction
Connector
Engine ECU Engine ECU
Crankshaft
Position Sensor
Accelerator Position Sensor
L L
B
12
BR
J10
(*1)
(*1)
1
2
3
J 4(A), J 5(B)
Junction
Connector
W-B
B
1J 4
L
B 1
W-B
W-B
J 6
27 D 34 D 7 D 6 D
W-B
E02 E01
W-B W
NE+
1
E 5(A), E 6(B), E 7(C), E 8(D)
1H
3 1J
L
A
8 A 1 A 2 B
26
GR-G
VPA2 EPA2
BR-Y
VCP2
BR-R
BR-W
EPA VPA
W-L
LG-R
VCPA
22 A A 28 A 27 A 23
1 14
50A
BATT
P/I
1B 3
W-L
2
5 1J
6
B
1 1J
2 3 1 5 6 4
A13
L
BATT MREL +B
W-G
B W-G
B
A
2
W-B
1J
W-B
W-G
L
B
2
L
25A
EFI
1
1
7
A 29
MAIN
Relay
W 1
B 7
A
W-B
R-W
R-W
VC
YL
NE-
8
E2
BR
BR
9
B
R-L
BR
THW
E1
BR
VLU
B
Junction
Connector
BR
R-W
D 18 D 28 19 D C 29
J 1
16
20
1
2
W-B
* 1 : Shielded
E 5(A), E 6(B), E 7(C), E 8(D)
C 4(B)
C 7
W-B W-B
3 A
5 A
B
B
LUSL
GR
C
12
3
G-B
B
Y
R-W
7 2C
(IG) (BAT)
11
G-W
21 2R
1
2
2F 2
2M
G-W
G-B
5
15 B
4
STP
G-W
3
4
R-L
R-L
14
ST1-
A 9 B
IGSW
V-R
SPD
B-O
2S 22
B-O
B-O
6 2M
B 17
7. 5A
IGN
2R 22
B-O
2
A
8 B
L-Y
NSW
12
B 12
A
VP
NCO+ NCO-
1
B-O
IG2
A 5
V-R
2
6 A
26 2P
BR
BATT
L G-W
STP
A 14
T17(A), T18(B), T19(C)
W
11 2P 6 2C
L
R-Y
B
WFSE SIL
B 24 B 23
C
L-Y
B-Y
11 B
N 1
STA
L-Y
7. 5A
ST
2O 3
L-Y
5 4
P
N
C 11
1
B-Y
J11(A), J12(B)
20 A 21 A
CAN-
V
CAN+
P
17 C 18 C 16 C 19 C 20 C 23 C 24 C
(4WD)
SLT+
G-Y
SLT-
L-B
SL
GW-L
S2
E 1(B)
GR
S1
RG
SP2+ SP2-
1
2
B-Y BR
B W Y G
8
8
E01
W-B
4
2
10 C
B-Y
7
19 2N
T17(A), T18(B), T19(C)
V-R
SP1
BR
E1
BR
A 25 C 1
V-R
W-R
J11(A), J12(B)
W-B
V-R
2Q 10
2Q 26
11 10
S2
L 2 R
R-Y
9 B B B
Transmission Control ECU
STA
B-Y
P-B
R-Y
6 2Q
22 2Q
5 2Q
21 2Q
V
CAN+
B
P
22
P-B
R-Y
WFSE
WFSE
W
TC SIL
TC SIL
A 19 A 11 A 18
2C 10
2C 9
W
21 B
CAN-
E 5(A), E 6(B), E 7(C), E 8(D)
7 A
T17(A), T18(B), T19(C)
B
15 13 7
D
B-R
D 1
L
V-R V-R
DLC3
ECT Solenoid
Engine ECU
Junction Connector
Junction
Connector
Neutral
Start SW
Transfer
Indicator SW
(L4 Position)
Transmission Control ECU Transmission Control ECU
21 2S
Neutral Start SW
Junction
Connector
G-R
G-O
L
1 B 3 B
5 A 3 A
27 2P
27 2Q
3
AT4
NSSD
9
3
G-B
R-Y
B-R
2N 18
5
G-YLG-R
G-R L G-Y
B
A 1
B
(*2)
J11(A), J12(B)
N 1
6
G-Y
2
Transmission Revolution
Sensor (Input)
T 6
Shift Lock
Control ECU
S11
7
8
L4
G-W
B 15
Junction
Connector
J 6
W-G
TFN
B 16
2
1
2
1
A 4
B 5
A 3
T 4
T 5
Junction
Connector
J 7(A), J 8(B)
THOC E2
G-R
S3 S1 SLT- SLT+
G-W
W-G
10A
STOP
Stop Lamp SW
S14
NSW
L-Y
6 A
2O 19
L-Y
W-G
(4WD) (4WD)J 6
(4WD)
(4WD)
(4WD)
6
G-W
Junction
Connector
1
Junction
Connector
W-B
(4WD)
(4WD)
Transfer
Indicator SW
(Neutral Position)
Transmission Revolution
Sensor (Output)
T 7
8
W-B
(4WD)
W-B
(4WD)
J10
V-R
O
A 2A/T Fluid Temp. Sensor
2
1
BR
B-W
P
(IG) (BAT) (IG)
8
V-R
8
V-R
R-L
2
BR
B-O
R-L
2S 25
Y
W-B
J22(A), J23(B) A 10
B 12
2
1
7. 5A
DOME
30
15
2S
10A
ECU-IG&GAUGE
25 2Q
2J
1
R-B
R
Speedometer
Tachometer
Temp.
P-L
P-L
2
R
S 3
R-B
V-R
16
C 8(A), C19(B)
3
B-O
7. 5A
MET
2D 1
Combination Meter
Junction
Connector
Speed Sensor
P
A/T OIL TEMP
BR
(4WD)
3 C
BR
2 C C 30 C 29
ST2
IG2 AM2
7
5
I 6
Ignition SW
OILW
4 1B
A
30A
AM2
(BAT)
W-R
B-W
11
2Q 11
PL RL NL DL 2L LL
6 1 9 7 3 8
2
RB
R-L
5
G-R
L L
B-R
2
R-W
* 2 : Transmission Control SW
R-Y
B
R-W
A 9
B 10
R-W
G-B
4
G-O
B
G-O
G-B
R-Y
2O 18
G-O
G-O
G-O
2O 2
R-Y
3DPRN2L
A 22 6 A 18
Combination Meter
5 A B 4 B 5 1 A A 12
G-R
B 14
L R-W
B 6
R-Y
A
G-B
21 B 3
B-R
G-O
B 2
R-L R-L R-L R-L
B 2 B 6 B 7 B 4 B 8
ATD
C 8(A), C19(B)
B 1 B 2
B 3
P(4WD) P(4WD)
L-Y
B-Y B-Y
L-Y
EA1
IF3 IF3
IF3
ID2
ID3
ID3
ID3
ID2
ID2
IF3
ID2
ID3
ID2
EC ID EC EB