Anda di halaman 1dari 4

MUHAMMAD BIN ABDUL

WAHAB
1703-1791 (1115-1206 H)

(Latar
1. Tidak karenaBelakang)
politik
2. Umat Islam yang sudah
rusak Tauhidnya.
3. Kemurnian Tauhid dirusak
oleh Tarikat yg berkembang
sejak abad ke-13
4. Praktik TBK untuk mengatasi
permasalahan adalah syirik
Gerakan Muwahhidun (orang-
orang yang mengesakan
Tuhan)
A. Kemurnian Tauhid
• Memohon selain ke Allah, dianggap musyrik.
• Tauhid murni. Musyrik boleh dibunuh
• Menyebut Nabi, Malaikat dan syekh dlm do’a merupakan
musyrik
• Meminta syafaat selain Allah adalah syirik
• Bernazar selain Allah juga syirik
• Pengetahuan selain al-Qur;an dan Hadist dan Qiyas
(analog) merupkan kekufuran
• Tak persaya qada dan qadar Allah adalah kekufuran
• Menafsirkan al-Qur’an dg Ta’wil (interpretasi
bebas) merupakan kekufuran.
B. Inti Pemikiran

• Syirik adalah dosa besar yang tak


diampuni
• Menolak Takhayul, Khurafat dan Bid’ah
• Islam yang asli adalah yang
dipraktikkan Nabi
• Sumber Islam hanya Al-Qur’an dan
Sunnah shahihah. Pendapat ulama
bukan sumber utama.
• Taklid buta kepada Ulama dilarang
• Pintu Ijtihad terbuka
Gerakan, Implementasi n
Implikasi
1. Bukan hanya teori tetapi praktisi
2. Kerjasama dg Muhammad Ibn Su’ud dan
putranya Abd Al-Aziz di Nejed, 1773
menduduki Riad.
3. Wafat 1787 tetapi gerakan itu diteruskan
oleh Keluarga Ibn Su’ud.
4. Menjadi gerakan Wahabiyah.
5. 1804-1806 menduduki Madinah dan
Mekkah
6. 1813 dikalahkan Turki Usmani, Khedewi
Muhammad Ali dari Mesir.
7. Raja Abd Al-Aziz menduduki Mekkah,
Madinah dan Jeddah 1924-1925 dan
menjadi KSA