Anda di halaman 1dari 1

Borang Soal Selidik

Tandakan (/) pada kotak ya atau tidak.


Bil. Saoalan Ya Tidak
1. Saya lebih seronok semasa guru mengajar
menggunakan kaedah GuLeBar.

2. Saya lebih mudah faham apa yang diajar oleh guru
menggunakan.

3. Saya berasa gembira apabila menyanyi lagu bunyi
huruf.

4. Saya berasa gembira menggunakan pelekat
bergambar untuk mengenalpasti bunyi huruf.

5. Saya lebih menumpukan perhatian ketika belajar
apabila guru menggunakan teknik GuLeBar.

6. Saya dapat menghafal bunyi huruf dengan cepat
apabila membuat aktiviti pengukuhan menggunakan
pelekat bergambar.

7. Saya dapat membaca suku kata KVK dengan pantas
tanpa mengeja apabila menggunakan kaedah
GuLeBar.

8. Saya berasa lebih seronok apabila belajar
menggunakan kaedah GuLeBar.

9. Saya tidak akan berasa bosan apabila menggunakan
kaedah GuLeBar.

10. Saya berasa lebih bersemangat untuk hadir ke
sekolah jika guru menggunakan kaedah GuLeBaR.

Anda mungkin juga menyukai