Anda di halaman 1dari 3

ANALISIS INDEKS KESUKARAN

Item Bilangan Menjawab Betul Indeks Kesukaran Item Pengkelasan Item Keputusan
1 20 0.80 M Mudah
2 14 0.56 SS Sederhana Sukar
3 16 0.64 M Mudah
4 11 0.44 SS Sederhana Sukar
5 13 0.52 SS Sederhana Sukar
6 18 0.72 M Mudah
7 21 0.84 TM Terlalu Mudah
8 21 0.84 TM Terlalu Mudah
9 18 0.72 M Mudah
10 19 0.76 M Mudah
11 9 0.36 S Sukar
12 8 0.32 S Sukar
13 19 0.76 M Mudah
14 8 0.32 S Sukar
15 17 0.68 M Mudah
16 7 0.28 S Sukar
17 21 0.84 TM Terlalu Mudah
18 19 0.76 M Mudah
19 22 0.88 TM Terlalu Mudah
20 11 0.44 SS Sederhana Sukar
ANALISIS INDEKS DISKRIMINASI ITEM
Item
Jawapan Betul ( RU ) Jawapan Betul ( RL ) ( d ) = RU RL
! ( L " U )
Pengkelasan Item
1 7 4 0.42 SSB
2 6 5 0.14 KB
3 6 4 0.28 SB
4 5 3 0.28 SB
5 5 3 0.28 SB
6 6 4 0.28 SB
7 6 4 0.28 SB
8 6 4 0.28 SB
9 6 4 0.28 SB
10 6 4 0.28 SB
11 4 3 0.14 KB
12 5 3 0.28 SB
13 7 3 0.57 SSB
14 5 3 0.28 SB
15 5 4 0.14 KB
16 6 4 0.28 SB
17 7 5 0.28 SB
18 7 6 0.14 KB
19 6 5 0.14 KB
20 7 5 0.28 SB