Anda di halaman 1dari 19

SK PERMATANG TO JAYA,BUTTERWORTH

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3, 2014


MINGGU
TARIKH
TEMA
TOPIK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
( Murid boleh :- )
BAND PPPM
Minggu
05.05.2014
-
09.05.2014
TMK
Menaip teks dan
animasi teks
a. Penjajaran tengah
dan penjajaran penuh
b. Bullet dan
penomboran
c. Membuat animasi
pada teks
2.0
Memilih dan
mengaplikasikan
sumber TMK yang
bersesuaian
2.1
Menyediakan teks dengan
penjajaran tengah dan penjajaran
penuh serta membuat senarai
menggunakan Bullets dan
Numbering.

2.2
Membuat animasi pada teks dan
imej dalam perisian persembahan
(MS PowerPoint).

1
3

Menggunakan penjajaran
tengah dan penuh pada teks
,membuat senarai
menggunakan Bullets dan
Numbering dalam perisian
hamparan elektronik (Ms
Excel) dengan betul.

Mengaplikasikan teknik
animasi slaid menggunakan
objek mudah ,animasi pada
teks dan imej serta menyisip
video menggunakan perisian
persembahan (Ms Power
Point ) mengikut prosedur
yang betul.

Minggu

12.05.2014
-
16.05.2014

TMK

Menghasilan
persembahan dengan
menggunakan
animasi dan video

a. Teknik animasi
2.0
Memilih dan
mengaplikasikan
sumber TMK yang
bersesuaian

1.0
2.3
Membuat animasi menggunakan
objek mudah menggunakan
teknik animasi slaid.3


Mengaplikasikan teknik
animasi slaid menggunakan
objek mudah ,animasi pada
teks dan imej serta menyisip
video menggunakan perisian
persembahan (Ms Power
Point ) mengikut prosedur
yang betul.
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


2

slide dalam
persembahan

b. memasukkan video

c. animasi teks dan
imej
Menggunakan TMK
secara
bertanggungjawab
dan beretika
1.1
Memastikan perkakasan komputer
berfungsi dengan baik

2.4
Menyisip video dalam perisian
persembahan (MS PowerPoint).
1.4
Mengamalkan penjimatan tenaga
dengan mengurangkan kecerahan
paparan monitor dan bunyi.

2

3


1

Mengenal pasti perkakasan
komputer berfungsi dengan
baik atau sebaliknya.

Mengaplikasikan teknik
animasi slaid menggunakan
objek mudah ,animasi pada
teks dan imej serta menyisip
video menggunakan perisian
persembahan (Ms Power
Point ) mengikut prosedur
yang betul.

Memahami tahap kecerahan
paparan monitor dan
memperlahankan bunyi audio
dalam penjimatan tenaga
secara berhemah.

Minggu

19.05.2014
-
23.05.2014
TMK
Belajar membuat
jadual menggunakan
microsoft spreadsheet


Menggunakan
Microsoft excellent
spreadsheet untuk
mengira jumlah
satu pengiraan jumlah
2.0
Memilih dan
mengaplikasikan
sumber TMK yang
bersesuaian

3.0
Menggunakan TMK
untuk mencari,
mengumpul,
2.5
Membentuk jadual 2 lajur X 3 baris
dengan memasukkan teks dan
nombor berpandukan sel yang
diberikan.

4


Membentuk jadual 2 lajur x 3
baris dengan memasukkan
teks dan nombor berpandukan
sel yang diberi serta
menggunakan fungsi Autosum
untuk menjumlahkan sel
secara automatik dalam
perisian hamparan elektronik
(MS Excel)
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


3

memproses dan
menggunakan
maklumat
3.2
Mempersembahkan data dalam
bentuk carta pai berdasarkan
jadual yang dibina dalam hamparan
elektronik (MS Excel).
3.1
Menggunakan fungsi Autosum
untuk menjumlah secara automatik
dalam hamparan elektronik (MS
Excel).
Menukarkan data daripada
jadual dalam bentuk carta pai
menggunakan perisian
hamparan elektronik (MS
Excel) dengan betul


Membentuk jadual 2 lajur x 3
baris dengan memasukkan
teks dan nombor berpandukan
sel yang diberi serta
menggunakan fungsi Autosum
untuk menjumlahkan sel
secara automatik dalam
perisian hamparan elektronik
(MS Excel)

Minggu
16.06.2014
-
20.06.2014

TMK

Microsoft excellent
spreadsheet untuk
mengira

a. Penambah
6.0
Menggunakan TMK
untuk meningkatkan
produktiviti dan
pembelajaran
6.1
Menggunakan kemahiran perisian
hamparan elektronik (MS Excel)
dengan menggunakan rumus
(tambah dan tolak) bagi membuat
analisa mudah seperti membuat
perbandingan terhadap sesuatu
data yang diperolehi.

5
Mengaplikasikan rumus
(tambah dan tolak)
menggunakan perisian
hamparan elektronik (MS
Excel) bagi membuat analisa
mudah terhadap sesuatu data
yang diperolehi dengan tepat.


Minggu

23.06.2014
-
27.06.2014
TMK

Penghasilan produk
elektronik yang Kreatif

7.0
Menggunakan TMK
untuk mengemukakan
idea dan maklumat
secara kreatif dan
7.1
Menghasilkan produk digital
yang mengintegrasikan
perisian hamparan elektronik
dan perisian persembahan

6
Mengintegrasikan perisian
hamparan elektronik dan
perisian persembahan (MS
Excel dan MS Power Point)
untuk menghasilkan produk
digital secara kreatif serta
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


4


a. memasukkan
hyperlink dalam
persembahan
Microsoft
inovatif (MS Excel dan MS
PowerPoint) secara kreatif .
menjadi contoh.
Minggu

30.06.2014
-
04.07.2014

TMK

Melampirkan fail pada
e-mail atau membuka
fail yang dilampirkan
dalam e-mel

a. Melampirkan fail
dalam e-mel

b. Membuka fail yang
dilampirkan dalam e-
mel

1.0
Menggunakan TMK
secara
bertanggungjawab dan
beretika

4.0
Menggunakan TMK
untuk memperoleh dan
berkongsi maklumat

5.0
Menggunakan TMK
untuk penyelesaian
masalah dan membuat
keputusan
1.3
Menyatakan sumber maklumat
yang diperolehi dalam talian.

4.1
Mengepil fail melalui e-mel.

4.2
Membuka fail yang dikepil
melalui e-mel.
5.1
Menggunakan perisian aplikasi
yang bersesuaian (MS Excel,
MS PowerPoint atau MS
Word) untuk dikepilkan melalui
e-mel bagi menyelesaikan
sesuatu tugasan dalam
penyebaran maklumat.
1.2
Mengamalkan langkah
keselamatan siber dengan
menggunakan Daftar Masuk
dan Daftar Keluar keahlian
sesuatu akaun e-mel.

3


5
64
Menyatakan 1 hingga 3
alamat sumber maklumat
yang diperolehi dalam talian
dengan betul.Mengepil dan mengakses fail
yang dikepil melalui e-mel
dengan betul.

Mengepilkan tugasan
menggunakan perisian
aplikasi (MS Excel dan MS
Word) melalui e-mel untuk
penyebaran maklumat dengan
tepat.Menggunakan Daftar Masuk
dan Daftar Keluar keahlian
akaun e-mel dengan betul.
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


5
Minggu 2

06.01.2014
-
10.01.2014Pengenalan kepada
Sains

1. Kemahiran Saintifik


1.1 Memahami
kemahiran proses sains

1.1.1 Memerhati


1.1.2 Mengelas

1.1.3
Mengukur dan menggunakan
nomborMinggu 3

13.01.2014
-
17.01.2014

1.1.4 Meramal


1.1.5 Membuat inferens

1.1.6 Berkomunikasi

1.1.7
Berkomunikasi Menjelaskan
kemahiran proses sains
melalui lakaran, penulisan,
TMK atau lisan.Minggu 4

20.01.2014
-
Pengenalan kepada
Sains

1. Kemahiran
Saintifik
1.2 Memahami
kemahiran manipulatif
1.2.1
Menggunakan dan
mengendalikan peralatan
dan bahan sains dengan
betul.


Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


6

24.01.2014 1.2.2
Mengendalikan spesimen
dengan betul dan selamat.

1.2.3
Melakar spesimen,
peralatan dan bahan sains
dengan tepat.

1.2.4
Membersihkan peralatan
sains dengan cara yang
betul.

1.2.5
Menyimpan peralatan dan
bahan sains dengan betul
dan selamat.
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


7


Minggu 5

27.01.2014
-
31.01.2014

Sains Hayat
pertama

2. Manusia

Kenali gigi kita
2.1
Memahami
pengetahuan tentang
kegigian manusia
2.1.1
Mengenal pasti jenis gigi
iaitu gigi kacip, gigi taring
dan gigi geraham.
2.1.2
Menghubungkaitkan jenis
gigi dan fungsi.
2.1.5 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
1

2

3
Menamakan jenis-jenis gigi
dengan betul.

Mengenal pasti jenis gigi
dengan tepat.

Menghubungkaitkan jenis dan
fungsi gigi dengan betul.
Minggu 6

03.02.2014
-
07.02.2014
Sains Hayat
pertama

2. Manusia

Kenali gigi kita
2.1
Memahami
pengetahuan tentang
kegigian manusia
2.1.3
Membanding dan
membezakan set gigi susu
dengan set gigi kekal
daripada aspek bilangan,
kekuatan dan jangka hayat.
4
Membanding dan
membezakan set gigi susu
dan set gigi kekal dengan
tepat.
2.1.5
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
Minggu 7

10 02 2014
-
14.02.2014
Sains Hayat
pertama

2. Manusia

Kenali gigi anda
2.1
Memahami
pengetahuan tentang
kegigian manusia
2.1.4
Melabelkan struktur gigi
iaitu enamel, dentin, saraf,
salur darah dan gusi.
5
Menyata dan melabelkan
struktur gigi dengan tepat.
2.1.5
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


8

Minggu 8

03 02 2014
-
07 02 2014
Sains Hayat
pertama

2. Manusia

Jadilah askar kecil
mempertahankan
gigi anda
2.2
Mengamalkan
penjagaan gigi
2.2.1
Mempraktikkan amalan
harian terhadap kesihatan
gigi daripada aspek:-
a. pemakanan
b. penjagaan

6
Mempraktikkan secara
konsisten amalan penjagaan
gigi.
Minggu 9

10.02.2014
-
14 02 2014
Sains Hayat kedua

3. Haiwan

Ciri-ciri haiwan
3.1
Memahami ciri haiwan
3.1.1
Mengenal pasti ciri haiwan
iaitu:-
litupan badan:
bercangkerang,
berbulu, berbulu
pelepah, bersisik
1

2

Menamakan ciri-ciri haiwan
dengan betul.

Mengenal pasti ciri-ciri haiwan
dan tabiat makan haiwan
dengan tepat.
anggota badan:
berkaki, bersayap,
berekor, bertanduk,
berparuh, berkuku
tajam

2
Mengenal pasti ciri-ciri haiwan
dan tabiat makan haiwan
dengan tepat.
3.1.4
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

Minggu 10

17.02.2014
-
21.02.2014
Sains Hayat kedua

3. Haiwan

Ciri-ciri haiwan

3.1
Memahami ciri haiwan
3.1.1
Mengenal pasti ciri haiwan
iaitu:-
cara membiak:
bertelur, melahirkan
anak

2

Mengenal pasti ciri-ciri haiwan
dan tabiat makan haiwan
dengan tepat.
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


9

Habitat dan
pembiakan haiwan
habitat: hidup di
air, di darat, di darat
dan air
2
Mengenal pasti ciri-ciri haiwan
dan tabiat makan haiwan
dengan tepat.
3.1.4
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

Minggu 11

24 02 2014
-
28 02 2014
Sains Hayat kedua

3. Haiwan

Ciri-ciri haiwan
3.1
Memahami ciri haiwan
3.1.3
Mengenal pasti ciri-ciri yang
terdapat pada satu haiwan
yang dipilih.
4


Mengenal pasti ciri-ciri yang
terdapat pada satu haiwan
yang dipilih dengan tepat.
3.1.2
Mengelaskan haiwan
berdasarkan ciri pengelasan
yang dipilih.
3
Mengelaskan haiwan
berdasarkan ciri yang dipilih
dengan sistematik.
3.1.4
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.


Minggu 12

03.03.2014
-
07 02 2014

Minggu 13

10.02.2014
-
Sains Hayat Kedua

3. Haiwan

3.2
Memahami kegigian
haiwan
3.2.1
Menyatakan tabiat makan
haiwan: herbivor, karnivor,
omnivor
5


Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


10

14.02 2014 Gigi haiwan

Tabiat makan
haiwan
3.2.2
Menghubungkaitkan
kegigian herbivor, karnivor
dan omnivor dengan
makanan yang dimakan.
5
Menghubungkait kegigian
haiwan dengan makanan yang
dimakan dengan jelas.
3.2.3
Meramalkan jika semua
haiwan mempunyai satu
jenis tabiat makan sahaja.
6
Meramalkan dengan betul jika
semua haiwan mempunyai
satu jenis tabiat makan
sahaja.
3.2.4
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

Minggu 14

17.02.2014
-
21.02.2014
Sains Hayat Kedua

4. Tumbuhan

Ciri-ciri tumbuhan

Daun, batang dan
akar tumbuh-
tumbuhan semua
kelihatan sama?
4.1
Memahami ciri
tumbuhan.
4.1.1
Mengenal pasti ciri
tumbuhan iaitu:-
daun: jenis urat daun
1

2
Menamakan ciri-ciri tumbuhan
dengan betul.

Mengenal pasti ciri-ciri
tumbuhan dengan betul.
batang: berkayu,
tidak berkayu
2
Mengenal pasti ciri-ciri
tumbuhan dengan betul.
akar: akar tunjang,
akar serabut
2
Mengenal pasti ciri-ciri
tumbuhan dengan betul.
4.1.5
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, penulisan,
TMK atau lisan.

Minggu 15


24.02.2104
28 02 2014
Sains Hayat Kedua

4. Tumbuhan

Ciri-ciri tumbuhan
4.1
Memahami ciri
tumbuhan.
4.1.1
Mengenal pasti ciri
tumbuhan iaitu:-
bunga: berbunga,
tidak berbunga

2


Mengenal pasti ciri-ciri
tumbuhan dengan betul.
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


11


Semua tumbuhan
berbunga?

Tumbuhan akan
menentukan
keputusan itu?
buah: berbuah, tidak
berbuah
2
Mengenal pasti ciri-ciri
tumbuhan dengan betul.
habitat: hidup di air,
di darat,
bawah tanah.
2

Mengenal pasti ciri-ciri
tumbuhan dengan betul.
cara membiak:
melalui biji benih,
spora, daun, keratan
batang, anak pokok,
batang
2
Mengenal pasti ciri-ciri
tumbuhan dengan betul.
4.1.5
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, penulisan,
TMK atau lisan.

Minggu 16

18 08 2014
-
22 08 2014
Sains Hayat Kedua

4. Tumbuhan

Pengelasan
tumbuhan
4.1
Memahami ciri
tumbuhan.
4.1.2
Mengelaskan tumbuhan
berdasarkan ciri pengelasan
yang dipilih.
3
Mengelaskan tumbuhan
berdasarkan ciri yang dipilih
dengan sistematik.
4.1.3
Mengenal pasti ciri-ciri yang
terdapat pada satu
tumbuhan yang dipilih.
4
Mengenal pasti ciri-ciri yang
terdapat pada satu tumbuhan
yang dipilih dengan tepat.
4.1.4
Menyatakan kepentingan
tumbuhan kepada manusia
dan haiwan.
5
Menyatakan kepentingan
tumbuhan kepada manusia
dan haiwan dengan jelas.
4.1.5
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, penulisan,
TMK atau lisan.

Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


12

Minggu

25 08 2014
-
29 08 2014
Sains Fizikal

5. Magnet

Misteri magnet

Pelbagai bentuk
magnet

Magnet untuk
menarik objek?

5.1
Menganalisis
pengetahuan tentang
tindakan magnet.
5.1.1
Mengenal pasti bentuk
magnet seperti magnet bar,
silinder, ladam, bentuk U,
butang dan cincin.
1

2

Menamakan bentuk-bentuk
magnet dengan betul.

Mengenal pasti bentuk-bentuk
magnet dengan tepat.
5.1.2
Mengitlak tindakan magnet
ke atas pelbagai objek
dengan menjalankan
penyiasatan.

5.1.3
Mengelas objek
berdasarkan tindakan
magnet ke atasnya.

3


3
Mengitlak dengan betul
tindakan magnet ke atas
pelbagai objek dan kekuatan
pelbagai saiz magnet melalui
aktiviti dan mengelas objek
berdasarkan tindakan magnet
ke atasnya dengan sistematik
5.1.4
Menyatakan bahan yang
diperbuat daripada besi
adalah bahan magnet.
4
Menyatakan maksud bahan
magnet dan memberi contoh
kegunaan magnet dengan
betul.
5.1.7
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, penulisan,
TMK atau lisan.

Minggu

01 09 2014
-
05 09 2014
Sains Fizikal

5. Magnet

Misteri Magnet

5.1
Menganalisis
pengetahuan tentang
tindakan magnet.
5.1.5
Mengitlak kekuatan magnet
dengan menjalankan aktiviti
menggunakan magnet
pelbagai saiz.
3
Mengitlak dengan betul
tindakan magnet ke atas
pelbagai objek dan kekuatan
pelbagai saiz magnet melalui
aktiviti dan mengelas objek
berdasarkan tindakan magnet
ke atasnya dengan sistematik.
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


13

Daya Magnetik
sesebuah magnet

5.1.6
Membuat kesimpulan
tentang daya tarikan dan
tolakan dengan kutub
magnet dengan
menjalankan aktiviti.
5
Membuat kesimpulan tentang
daya tarikan dan tolakan kutub
magnet dengan tepat.
5.1.7
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, penulisan,
TMK atau lisan.

Minggu

08 09 2014
-
12 09 2014
Sains Fizikal

5. Magnet

Magnet disisi anda
Kehidupan seharian
bersama magnet
5.2
Mereka cipta objek
berasaskan
penggunaan magnet.
5.2.1
Memberi contoh kegunaan
magnet dalam kehidupan.
4
Menyatakan maksud bahan
magnet dan memberi contoh
kegunaan magnet dengan
betul.
5.2.2
Mencipta objek berasaskan
penggunaan magnet.
6
Mencipta objek berasaskan
penggunaan magnet dengan
kreatif.
5.2.3
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, penulisan,
TMK atau lisan.

Minggu

13 09 2014
-
21 09 2014

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


14

Minggu

22 09 2014
-
26 09 2014
Sains Bahan

6. Penyerapan

Bolekah ia
menyerap air itu?

Objek menyerap air
dan objek kedap air
Bahan penyerap
dan bahan telap air
6.1
Menganalisis
pengetahuan tentang
keupayaan bahan
menyerap air.
6.1.1
Mengenal pasti objek yang
boleh menyerap air dan
kalis air dengan
menjalankan aktiviti.
1

2
Menamakan objek dan bahan
yang boleh menyerap air dan
kalis air dengan betul.

Mengenal pasti objek dan
bahan yang boleh menyerap
air dan kalis air dengan tepat.
6.1.2
Mengenal pasti bahan yang
boleh menyerap air dan
kalis air dengan
menjalankan aktiviti.
2
Mengenal pasti objek dan
bahan yang boleh menyerap
air dan kalis air dengan tepat.
6.1.3
Mengelas bahan yang boleh
menyerap air dan kalis air
dengan menjalankan aktiviti.
3
Mengelas dengan sistematik
bahan yang boleh menyerap
air dan kalis air melalui aktiviti.
6.1.6
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran,
penulisan,TMK atau lisan.

Minggu

29 09 2014
-
03 10 2014
Sains Bahan

6. Penyerapan

Kapasiti air yang
diserap oleh bahan

6.1
Menganalisis
pengetahuan tentang
keupayaan bahan
menyerap air.
6.1.4
Membuat urutan jenis
bahan mengikut keupayaan
menyerap air dengan
menjalankan penyiasatan.
4
Membuat urutan dengan betul
jenis bahan mengikut
keupayaan menyerap air
melalui penyiasatan.
6.1.5
Menaakul kepentingan
bahan yang boleh
menyerap air dan bahan
yang kalis air dalam
kehidupan.
5
Menaakul kepentingan
kebolehan menyerap air oleh
bahan dengan tepat.
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


15

6.1.6
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran,
penulisan,TMK atau lisan.

Minggu

06 10 2014
-
19 10 2014
Sains Bahan

6. Penyerapan

Merekacipta yang
boleh menyerap air
atau telap air
6.2
Mereka cipta objek
berdasarkan
kebolehan menyerap
air.
6.2.1
Mencipta objek dengan
menggunakan bahan yang
menyerap atau kalis air.
6
Mencipta objek berdasarkan
kebolehan bahan yang
menyerap dan kalis air
dengan kreatif.
6.2.2
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, penulisan,
TMK atau lisan.

Minggu

06 10 2014
-
19 10 2014
Bumi dan alam
semesta

7. Tanah

Tanah mengandungi
bahan-bahan?

Kebolehtelapan air
pada tanah
7.1
Menganalisis
kandungan tanah.
7.1.1
Mengenal pasti kandungan
yang terdapat di dalam
beberapa jenis tanah seperti
tanah liat, tanah kebun dan
pasir dengan cara
menjalankan penyiasatan.
1

2

3


Menamakan jenis-jenis tanah
dengan betul.

Mengenal pasti jenis-jenis
tanah dengan tepat.

Mengenal pasti
kandungan yang terdapat
di dalam beberapa jenis
tanah melalui penyiasatan
dengan betul.
7.1.2
Membuat urutan jenis tanah
mengikut keupayaan air
mengalir melaluinya dengan
menjalankan penyiasatan.
4
Membuat urutan dengan betul
keupayaan air mengalir
berdasarkan jenis tanah
melalui penyiasatan
7.1.4
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, penulisan,
TMK atau lisan.

Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


16

Minggu

13 10 2014
-
17 10 2014
Bumi dan alam
semesta

7. Tanah

Tanah Liat, loam
dan tanah berpasir
sesuai untuk
menanam jenis
tumbuh apa?
7.1
Menganalisis
kandungan tanah.
7.1.3
Mengitlak jenis tanah yang
sesuai untuk menanam
pokok berdasarkan
penyiasatan di atas.
5

6
Mengitlak dengan betul jenis
tanah yang sesuai untuk
penanaman pokok.

Memperihalkan kepentingan
tanah kepada manusia,
haiwan dan tumbuhan secara
rasional.
7.1.4
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, penulisan,
TMK atau lisan.

Minggu

20 10 2014
-
24 10 2014
Bumi dan alam
semesta

7. Tanah
7.1
Menganalisis
kandungan tanah. Aktiviti, eksperimen, kajian, penilaian

Minggu

27 10 2014
-
30 10 2014


PENILAIAN KEMAJUAN BERASASKAN SEKOLAH 2
Minggu

31 10 2014

Teknologi dan
kehidupan lestari

8.1
Memasang dan
membuka set binaan
berfungsi
8.1.1
Memilih set binaan
berfungsi yang hendak
dibina.
1

Memilih, membaca dan
menerangkan manual dan
mengenal pasti komponen set
binaan dengan betul.
03 11 2014
-
07 11 2014
8. Asas Teknologi

Membaca dan
secara mekanikal
berpandukan manual
yang mempunyai
8.1.2
Membaca dan
menerangkan manual.
1

Memilih, membaca dan
menerangkan manual dan
mengenal pasti komponen set
binaan dengan betul.
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


17

memahami manual
bergambar

Untuk mempastikan
komponen yang
dipilih adalah tepat
konsep asas mesin
ringkas.
8.1.3
Mengenal pasti komponen
model berpandukan
manual.
1

Memilih, membaca dan
menerangkan manual dan
mengenal pasti komponen set
binaan dengan betul.
8.1.5
Memilih komponen model
berpandukan manual
bergambar.

3
Memilih dan memasang
komponen set binaan
berpandukan manual
bergambar dengan sistematik.
8.1.6
Memasang komponen
model berpandukan manual
bergambar.
3
Memilih dan memasang
komponen set binaan
berpandukan manual
bergambar dengan sistematik.
Minggu

10 11 2014
-
14 11 2014
Teknologi dan
kehidupan lestari

8. Asas Teknologi
8.1
Memasang dan
membuka set binaan
berfungsi secara
mekanikal
berpandukan manual
yang mempunyai
konsep asas mesin
ringkas.
8.1.4
Mengenal pasti sistem
pergerakan model.
2

Mengenal pasti sistem
pergerakan set binaan dengan
tepat.
8.1.7
Melakarkan hasil binaan
menggunakan bentuk asas.
4

Melakarkan hasil binaan
menggunakan bentuk asas
dengan betul.
8.1.8
Menceritakan hasil binaan
secara lisan.
5
Menceritakan hasil binaan
secara lisan dengan jelas.
Minggu

17 11 2014
-
Teknologi dan
kehidupan lestari

8. Asas Teknologi
8.1
Memasang dan
membuka set binaan
berfungsi secara
8.1.9
Membuka hasil binaan
mengikut urutan.
6
Membuka hasil binaan
mengikut urutan dan
menyimpan komponennya ke
bekas penyimpanan dengan
sistematik.
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


18

21 11 2014
Dengan langkah-
langkah yang betul
untuk membuka
komponen

Komponen yang
disimpan di situ
mekanikal
berpandukan manual
yang mempunyai
konsep asas mesin
ringkas.
8.1.10
Menyimpan komponen
model yang telah dibuka ke
bekas penyimpanan.

6
Membuka hasil binaan
mengikut urutan dan
menyimpan komponennya ke
bekas penyimpanan
dengan sistematik.
Minggu

22 11 2014
-
03 01 2015

CUTI AKHIR TAHUN
15 Oktober 2013 ( Selasa ) - Hari Raya Haji
Minggu 43

21 10 2013
-
25 10 2013

Ulangkaji dan Pentaksiran

Minggu 44

28 10 2013

Ulangkaji dan Pentaksiran

Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti


19

-
01 11 2013
3 November 2013 ( Ahad ) - Depavali
Minggu 45

04 11 2013
-
08 11 2013

Ulangkaji dan Pentaksiran

5 November 2013 ( Selasa ) Awal Muharram
Minggu 46

11 11 2013
-
15 11 2013

Ulangkaji dan Pentaksiran