Anda di halaman 1dari 4

Tarikh 14 April 2014

Masa 7.45 pagi 8.15 pagi (30 minit)


Kelas 4 Anggerik
Bilangan 20 Orang (10 lelaki, 10 perempuan)
Tema Sains Hayat
Tajuk Fotosintesis
Standard
Kandungan
Menganalisis Pengetahuan Tentang Proses Fotosintesis


Standard
Pembelajaran
Murid boleh :

5.2.1 : Menyatakan tumbuhan membuat makanan sendiri
dengan menjalankan proses fotosintesis melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media.

5.2.2 Menyatakan proses fotosintesis memerlukan karbon
dioksida, air, cahaya matahari dan klorofil melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media.

Hasil Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid mesti dapat :
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

1. Menyatakan secara lisan dan penulisan proses
tumbuhan membuat makanan sendiri melalui proses
fotosintesis.
2. Menyenaraikan empat keperluan bagi proses
fotosintesis

Pengetahuan Sedia
Ada
Murid mengetahui setiap benda hidup memerlukan keperluan
asas untuk hidup termasuk tumbuhan. Mereka mengetahui
bahawa cahaya matahari merupakan keperluan asas
tumbuhan
Pendekatan Kontruktivisme
Strategi P&P Perbincangan,
Kemahiran Proses
Sains
Memerhati, Berkomunikasi, Mengelaskan, Mentafsir Maklumat

Kemahiran Berfikir Mengumpulkan dan mengelaskan, Menghubungkait
Nilai Murni dan
sikap saintifik
I. Bekerjasama.
II. Berani mencuba.
III. Yakin dan berdikari.
IV. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Sumber ABM Buku teks, lembaran kerja
EMK Kreativiti dan inovasi melukis keperluan untuk proses
fotosintesis


Fasa
Pembelajaran

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran &
Pembelajaran
Cacatan

Set
Orientasi

3 minit


Guru merangsang
idea murid-murid
dengan bersoal
jawab mengenai
makanan benda
hidup.

Teknik penyoalan


1. Guru merangsang idea
murid.
2. Guru bersoal jawab
dengan murid.
i. Contoh: i) Apakah
makanan bagi ikan?
ii) Apakah
makanan bagi tumbuhan?

3. Guru memperkenalkan
tajuk pada hari ini.Strategi
Perbincangan,
penyoalan


KPS
Komunikasi

Nilai Murni
Minat dan bersifat
ingin tahu tentang
alam sekeliling,
hormat-menghormatiPencetusan
Idea

7 minit

Keperluan asas
tumbuhan untuk
hidup.

Saling
kebergantungan
haiwan, manusia
dan tumbuhan untuk
meneruskan
kehidupan.
I. Guru menyoal apakah
sumber utama tumbuhan
untuk membuat.

II. Guru menyoal murid apa
akan terjadi sekiranya
tumbuhan tidak boleh
membuat makanan sendiri.

III. Guru menerangkan
kepada murid keperluan
asas tumbuhan untuk
melakukan proses
fotosintesis.Strategi
Perbincangan,
penyoalan

KPS
Mentafsir maklumat


Kemahiran Berfikir
Menghubungkait

Nilai Murni
Berani mencuba.Fasa
Pembelajaran

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran &
Pembelajaran
Cacatan

Pengstukturan
Idea

10 minit


Keperluaan
tumbuhan untuk
melakukan
proses
fotosintesis

a) Cahaya
matahari
b) Karbon
dioksida
c) Klorofil
d) Air

i. Murid buka buku teks
muka surat 64.

ii. Murid melukis gambar
pokok dan keperluan
proses fotosintesis
serta menyalin nota
dalam buku tulis.

iii. Murid menghafal
keperluan tumbuhan
untuk proses
fotosintesis.

ABM
Buku teks

KPS
Berkomunikasi,

Kemahiran Berfikir
Mencirikan, meneliti
bahagian kecil dan
keseluruhan

Nilai Murni
Bekerjasama.Aplikasi idea

7 minit


Latihan
pengukuhan
berkenaan proses
fotosintesis
tumbuhan


I. Guru mengedar lembaran
kerja kepada murid.

II. Murid membaca arahan
soalan sebelum mula
menjawab soalan.

III. Guru memantau murid
membuat tugasan
masing-masing.

iv. Guru dan murid
melakukan perbincangan
untuk mencari jawapan yang
betul.
ABM
Lembaran Kerja

Kemahiran Berfikir
Mengumpulkan dan
mengelaskan

Nilai Murni
Yakin dan berdikari.


Refleksi

3 minit
Imbas kembali isi
pelajaran.
I. Beberapa orang murid
bangun dan membuat
kesimpulan tentang apa
yang dipelajari pada hari
ini.

II. Guru membimbing murid
membuat kesimpulan.


Nilai Murni
Berani mencuba.