Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER : TAHUN 6

minggu Tunjang, tajuk & nilai Objektif Kemahiran/isi kandungan


1 Kemahiran :
Permainan : Bola
kerancang
Menguasai kemahiran
menjaring dan
menggelecek
Memahami cara lakuan
menggelecek dan
menjaring
Contoh aktiviti :
Menggelecek :
Rendah
Tinggi
Menukar tangan
Menukar arah
Menjaring :
Gaya lompat
Gaya kaku
Atas kepala
2 Kecergasan
Kekuatan
Melakukan sekurang-
kurangnya satu aktiviti
dari setiap kemahiran
yang diajar
Contoh aktiviti :
Tekan tubi
3 Pendidikan sukan Memilh tempat yang
sesuai untuk beraktivti
Contoh aktiviti :
Senarai langkah-
langkah
keselamatan
4 Kecergasan :
Kelenturan
Melakukan aktiviti
kelenturan untuk
meningkatkan tahap
kecergasan
Tahu melakukan aktiviti
kelenturan
Contoh aktiviti :
Duduk dan
jangkau
Duduk angkat kaki
dan silang
Dekam dan
membongkok
Berjalan ulat
gonggok
5 Kemahiran :
Bola tampar :
servis
Menguasai kemahiran
servis bawah atas dan sisi
Tahu dan memahami
teknik melakukan servis
Contoh aktiviti:
Servis bawah
Servis atas

6 Kemahiran :
Bola tampar : menyangga
Menguasai kemahiran
menyangga dengan
teknik yang betul
Tahu dan memahami
teknik melakukan servis
Contoh aktiviti :
Tanpa bola
Berpasangan
Dalam kumpulan

7 Kecergasan :
Komposisi badan
Memahami konsep
endomorph,
mesamorf,ektomorf dan
indek jisim badan
Contoh aktiviti :
Megumpul dan
menampal gambar
Mengklasifikasi
Mengira BMI diri
dan rakan-rakan
8 Kemahiran : permainan
Bola tampar
Mengumpa
n
dapat melakukan
sekurangnya 3 kali
percubaan bagi
kemahiran mengumpan,
Contoh aktiviti :
mengumpan
depan net bergilir-
gilir
Merejam
menghada
ng
merejam dan
menghadang
lambung bola dan
rejam
lompat depan net
tanpa bola
lompat depan net
berpasangan
9 Kemahiran :
sepaktakraw
menguasai kemahiran
mengawal, mengumpan
dan menghantar di dalam
permainan sepaktakraw
Contoh aktiviti :
mengawal dan
menghantar bola
bersendirian,
berpasangan dan
dalam bulatan
dengan
menggunakan
kaki, peha dan
kepala
10 Kecergasan :
imbangan
murid dapat melakukan
aktiviti untuk meningkat
imbangan dalam
kecergasan
Contoh aktiviti :
imbangan static
imbangan dinamik
11 Pendidikan sukan
isu-isu dalam
pendidikan
jasmani dan sukan
punca dan jenis
mengenali bentuk-bentuk
rasuah dan perjudian di
dalam sukan serta
mengetahui undang-
undang dan peraturan di
dalam sukan
Contoh aktiviti :
menyenaraikan
sikap dan amalan
yang baik dalam
sukan
perbincangan
12 Kecergasan :
katangkasan
melakukan aktiviti
ketangjasan dengan riang
dan yakin
membina keyakinan diri
Contoh aktiviti :
memukul dan
menangkap bola
kecil pelbagai arah
memukul dan
menangkap bola
depan dan sisi
tampar lutut dan
bahu
13 Kemahiran : permainan
sepaktakraw
(sepak mula )
menguasai kemahiran
sepak mula bagi
sepaktakraw dengan
teknik yang betul
mengetahui butir-butir
mengajar di dalam
kemahiran sepak mula
bagi sepaktakraw
Contok aktiviti :
baling bola pada
rakan
sepak bebas dekat
dan jauh
baling bola pada
rakan, rejam
dengan kaki
14 Kecergasan :
kuasa
melakukan aktiviti untuk
meningkatkan tahap
kuasa kendiri
mengetahu aktiviti-aktiviti
untuk peningkatan tahap
kuasa kendiri
Contoh aktiviti :
ketingting dan
lompat
lompat
berhalangan