Anda di halaman 1dari 3

Gaya Bahasa Dalam Komsas 1

GAYA BAHASA DALAM KOMSAS

Gaya bahasa – susunan kata yang digunakan oleh pengarang dalam usaha
mengungkapkan tema dan persoalan dalam karya. Berikut dihimpunkan jenis – jenis gaya
bahasa bersama istilah – istilah yang berkaitan dengannya bagi memudahkan pelajar
memahami konsep asas gaya bahasa secara menyeluruh.

 aliterasi – pengulangan bunyi konsonan yang sama pada awal kata – kata yang
berturutan
 negeri cinta, negeri budaya, negeri perpaduan (pengulangan g) [Negeri
Cinta, Nahmar Jamil]
 diusung keliling kampung (pengulangan g)[Surat dari Kampus, Nawawee
Mohamad]

 anafora – pengulangan sesuatu kata atau frasa di awal baris yang biasanya secara
berturutan agar memperoleh kesan tertentu
 Sekalipun sehelai kertas kumal
Sekalipun isinya hanya berita kecil [Surat dari Kampus, Nawawee
Mohamad]
 masih di situ
masih memandu kereta lama
masih menuju sekolah yang sama[Seorang Guru Tua, Gunawan Mahmood]

 analogi – persamaan sebahagian ciri antara dua benda atau hal yang dapat dipakai
untuk dasar perbandingan

 antitesis – penggunaan kata atau ungkapan dalam frasa, ayat dan sebagainya
untuk mendapatkan kesan perbezaan atau pertentangan yang seimbang

 asonansi – pengulangan bunyi vokal yang sama dalam deretan kata


 ini sungai kita, lindungilah dari pembuangan (peulangan u) [Negeri Cinta,
Nahmar Jamil]
 sekalipun sehelai kertas kumal (pengulangan e) [Surat dari Kampus,
Nawawee Mohamad]

 Bahasa Arab – perkataan – perkataan Arab yang diterapkan ke dalam prosa bagi
memberikan kesan yang berbeza. Contohnya: Alhamdulillah, makhdum, narwastu

 bahasa berirama – ungkapan puitis yang dapat menimbulkan kesan yang


mendalam tentang sesuatu peristiwa
 Tiga bilah lantai terpatah,
Tiga gelegar yang patah [Puteri Besar Lahir ke Dunia – Tingkatan 2]

 Bahasa Inggeris – street fighter, superman, street soccer, futsal, supermarket,


suspense

 bahasa istana – bahasa diraja yang digunakan ketika berkomunikasi dengan


kerabat diraja

 bahasa kiasan – penggunaan kiasan untuk meningkatkan kesan atau pemerian

 bahasa klasik – penggunaan perkataan – perkataan Melayu klasik seperti


sebermula, syahadan, kararlah

 diksi – pemilihan dan penggunaan kata, baik dalam cerpen, novel, drama dan
puisi.
Gaya Bahasa Dalam Komsas 2
Diksi yang baik terlihat pada
a. pemilihan kata yang tepat
b. penggunaan kata yang munasabah
c. penggunaan kata yang jelas dan khusus.
Diksi mempunyai hubungan yang rapat dengan pembinaan ayat.

 epifora – pengulangan kata – kata di akhir baris puisi untuk penegasan

 hiperbola – gaya perbandingan yang menyatakan sesuatu secara berlebih –


lebihan
 cinta kepadanya cinta jutaan bunga – bunga [Negeri Cinta, Nahmar Jamil]
 rindu mencumbu zaman [Tasik Biru, Bau, Sarawak, Kemala]

 hybrid – penyatuan dua kata menjadi satu kata.


 bertanggungjawab (tanggung + jawab)
 ketidakpastian (tidak + pasti)

 inversi – pembalikan kata – kata yang berbeza daripada susunannya yang lazim
 kini rambut memutih kepala[Seorang Guru Tua, Gunawan Mahmood]
 di kampung surat ini harganya melambung[Surat dari Kampus, Nawawee
Mohamad]
 aduhai adinda berpesan adik

 istilah sains dan teknologi – virus, skrin LC, karbonit, asid

 metafora – pemakaian kata – kata untuk menyatakan erti yang berbeza daripada
yang sebenarnya (sebagai kiasan) dengan menggunakan dua kata berunsur konkrit
dan abstrak
 syurga bumi [Negeri Cinta, Nahmar Jamil]
syurga (unsur abstrak)
bumi (unsur konkrit)

 Bukit-bukit harapan
bukit (unsur konkrit)
harapan (unsur abstrak)

 paradoks – penyataan yang kelihatan bertentangan (menggunakan unsur positif


dan negatif dalam satu baris) tetapi kenyataannya mengandung kebenaran dengan
pendapat umum atau realiti.
 menangis dalam kegembiraan
menangis (unsur negatif)
kegembiraan (unsur positif)
 kesepian di tengah ramai

 pengulangan - pengulangan kata, ungkapan, baris atau rangkap

 peribahasa / simpulan bahasa / perumpaan – melukut di tepi gantang, darah


daging

 personifikasi – pemberian sifat – sifat manusia kepada sesuatu benda, binatang,


tumbuh – tumbuhan, keadaan atau peristiwa
 dari buruan kehidupan yang mencekik [Negeri Cinta, Nahmar Jamil]
 kebosanan menggigit pangkal rasa
Gaya Bahasa Dalam Komsas 3
 repitisi / repitasi – pengulangan kata pada baris yang sama bagi menunjukkan
penegasan yang dikehendaki.
 Kita menjadi kita[Bahasa, Rahman Shaari – Tingkatan 3]
 Muka mesti manis, mulut mesti ramah, hati mesti baik

 responsi – pengulangan kata di tengah baris


 mencipta rumah tempat berlindung, membina bilik tempat berteduh
[Burung Tempua, Abdul Hadi Yusoff]

 simile – perumpamaan atau sesuatu perbandingan dengan menggunakan kata


‘seperti’, “bagai”, “umpama”, dan “macam”.
 bagaikan mahu diusung keliling kampung [Surat dari Kampus, Nawawee
Mohamad]
 besarnya seperti perdu nyiur
 seperti kolek terdampar di pasir

 simplok – pengulangan kata pada awal dan akhir baris yang sama
 Sayang seribu kali sayang

 sinkope / sinkof – penggunaan singkatan kata (biasanya dalam cerpen dan novel)
seperti tak, nak, ni, dan dah