Anda di halaman 1dari 4

BAB 5: MASALAH DISIPLIN DAN TINGKAH

LAKU BERMASALAH BILIK DARJAH


Setiap Manusia itu pasti Ada Melakukan Kesalahan
MASALAH DISIPLIN DAN TINGKAH LAKU
BERMASALAH BILIK DARJAH
JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN
Definisi disiplin
Disiplin berkaitan dengan tingkah laku seseorang.
Disiplin boleh dijelaskan sebagai
- latihan
- kepatuhan
- kawalan
Disiplin tidak boleh ditafsirkan sebagai hukuman, hukuman
bersifat negatif dan mengajar kanak-kanak perkara yang tidak
patut mereka lakukan
Sekolah di Malaysia memberikan konsep disiplin sebagai
penekanan kepada cara-cara mencegah masalah disiplin dan
tingkah laku daripada berlaku di dalam bilik darjah agar p&p
dapat dilaksanakan dengan lancar
Jenis disiplin di dalam bilik darjah
arahan uru- termasuk peraturan & rutin
arahan rakan sebaya
arahan tugasan
diri sendiri
Jenis-jenis masalah disiplin
melawan
memukul
mencuri
mengugut rakan!guru
kekemasan diri
ponteng kelas
Masalah disiplin yang Bersifa Disr!pif
"idak memberikan perhatian,
Menganggu rakan,
#ercakap semasa guru mengajar,
Makan dan tidur di dalam kelas.
$eluar dari bilik darjah tanpa kebenaran
%ewat masuk kelas
"idak membawa buku latihan!teks
Menunjukkan sikap biadap terhadap guru
Membuli
Melepak, berlari, menjerit di koridor
Masalah kekemasan diri
tidak memakai lencana, tanda nama.stoking
kuku panjang
mewarnakan rambut
pelajar lelaki rambut panjang
"IN#$AH LA$% BE&MASALAH DI DALAM BILI$ DA&JAH
kurang memberikan perhatian
hiperaktif
pendiam
sensitif
apati &tidak kisah kepada arahan guru'
sikap melengahkan dan sambil lewa
gemar bercakap
menganggu rakan
membuli
berbohong
menipu
menimbulkan kekecohan dalam bilik darjah
kurang sopan
mencuri
merosakkan harta benda
mudah marah dan agresif
PEN'EBAB BE&LA$% MASALAH DISIPLIN DAN "IN#$AH
LA$% BE&MASALAH
Diri murid
uru
Sekolah
%atar belakang murid
Peranan g!r! dalam meng!rangkan masalah disiplin dan
ingkah lak! bermasalah di dalam bilik darjah
merancang akti(iti yang menyeronokkan
gunakan pelbagai kaedah dan teknik
yakin
berminat dan mengambil berat terhadap murid
rol model
adil
komunikasi yang jelas
memberikan bimbingan dan maklum balas
tenang dalam menangani masalah di dalam bilik darjah