Anda di halaman 1dari 4

Sajak: Ketenangan

Aku terus berjalan


tanpa menghiraukan
rintangan
cabaran yang menghalang
air mataku menitis
jiwaku meraba (6
suku kata)
hatiku terseksa
mencari ketenangan jiwa.

Rima akhir: aabcddd
Penyajak berusaha untuk mencari
ketenangan dalam dirinya walaupun terpaksa
menghadapi pelbagai halangan dan
kesusahan.

Ketenangan
kini kutemuimu
suasana sepi menjadi riang
suasana gelap menjadi
terang.

Rima akhir: abcc

Penyajak telah menemui ketenangan yang
dicari-cari sehingga kesepian yang dialami
selama ini diganti dengan kegembiraan dan
sesuatu yang kabur menjadi jelas.


Kini kusedari
bahawa ketenangan
bukan datangnya
dari kesenangan
kekayaan dan kemewahan.

Rima akhir: abcbbKini penyajak sedar bahawa setiap
ketenangan dalam diri seseorang bukan
diperoleh dengan cara mencapai kekayaan
dan kemewahan hidup.
Berilmu dan beriman
di situ ia datang
menjadi jiwaku tenteram
apabila aku mendekati-Nya.

Rima akhir: abcd
Penyajak menjelaskan bahawa ketenangan
dapat dicapai dengan memantapkan ilmu
dalam diri dan menguatkan keimanan
terhadap tuhan.
Keadaan ini menjadikan jiwa tenang.

Tema: ketabahan hati seseorang mencari ketenangan dalam hidup

Persoalan:
Kegigihan bagi mendapatkan sesuatu yang diinginkan
Dapat menghilangkan segala kesepian dan kedukaan dalam hidup
Kemewahan dan kekayaan hidup tidak menjanjikan ketenangan
dalam hidup seseorang.
Menuntut ilmu dan meneguhkan keimanan terhadap tuhan merupakan
jalan terbaik bagi mencapai ketenangan.

Bentuk:
Sajak ini terdiri daripada 4 rangkap.
Rima akhir adalah bebas.
Jumlah baris serangkap bebas
Contoh:
Rangkap 1- 7 baris,
Rangkap 2 4 baris.
Jumlah perkataan dalam satu baris
antara 1-4 patah kata.
Jumlah suku kata dalam satu baris
antara 4-10 suku kata.

Gaya Bahasa Contoh
Personafikasi jiwaku meraba (R1,B5)
Sinkope kini kutemuimu (R2,B2)
Anafora suasana sepi menjadi riang
suasana gelap menjadi terang. (R2,B3 4)
Responsi suasana sepi menjadi riang
suasana gelap menjadi terang. (R2,B3 4)

Unsur Bunyi Contoh
Asonansi Kini kusedari (R3,B1)
Aliterasi kekayaan dan kemewahan. (R3,B5)

Nada: romantis.

Nilai:
1) Kegigihan : Penyajak gigih berusaha untuk mencari ketenangan diri.
2) Ketabahan : Penyajak tabah menghadapi segala cabaran dan kesusahan dalam
usaha mencari ketenangan dalam dirinya.

Pengajaran:
1) Kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan
penyajak berusaha untuk mencari ketenangan dalam hidupnya.
2) Kita hendaklah meneguhkan keimanan kita kepada tuhan untuk mendapat
ketenangan
3) Kita hendaklah sedar bahawa kemewahan dan kekayaan tidak mampu memberi
segala keinginan kita ketenangan diri tidak dapat dicapai dengan kemewahan hidup.
4) Kita hendaklah sentiasa menuntut ilmu walau di mana sahaja kita berada.
Sajak : Ketenangan

Aku terus berjalan
tanpa menghiraukan rintangan
cabaran yang menghalang
air mataku menitis
jiwaku meraba
hatiku terseksa
mencari ketenangan jiwa.Ketenangan
kini kutemuimu
suasana sepi menjadi riang
suasana gelap menjadi terang.Kini kusedari
bahawa ketenangan
bukan datangnya
dari kesenangan
kekayaan dan kemewahan.Berilmu dan beriman
di situ ia datang
menjadi jiwaku tenteram
apabila aku mendekati-Nya.
Tema: _____________________ seseorang mencari _________ dalam hidup

Persoalan:
________________ bagi mendapatkan sesuatu yang diinginkan
Dapat menghilangkan segala ____________________________ dalam hidup
_____________________________ hidup tidak _______________ ketenangan
dalam hidup seseorang.
________________________ dan meneguhkan _______________ terhadap tuhan
merupakan jalan terbaik bagi mencapai ______________.

Bentuk:
Sajak ini terdiri daripada
____________ rangkap.
Rima akhir adalah ____________.
Jumlah baris ________________Contoh:
Rangkap 1- __________,
Rangkap 2 ___________
Jumlah perkataan dalam satu baris
antara _______________ patah kata.
Jumlah suku kata dalam satu baris
antara ________________________

Gaya Bahasa Contoh
Personafikasi (R1,B5)
Sinkope (R2,B2)
Anafora (R2,B3 4)

Responsi (R2,B3 4)


Unsur Bunyi Contoh
Asonansi (R3,B1)
Aliterasi . (R3,B5)

Nada: _______________.

Nilai:
1) _____________ :
Penyajak gigih berusaha untuk mencari
ketenangan diri.
2) ________________ :
Penyajak tabah menghadapi segala
cabaran dan kesusahan dalam usaha
mencari ketenangan dalam dirinya.

Pengajaran:
1) Kita hendaklah berusaha
bersungguh-sungguh untuk mencapai
____________ penyajak berusaha
untuk mencari ___________ dalam
hidupnya.
2) Kita hendaklah meneguhkan
____________ kita kepada ______ untuk
mendapat ketenangan

3) Kita hendaklah sedar bahawa
kemewahan dan kekayaan tidak mampu
memberi ___________________
___________ kita ketenangan diri
tidak dapat dicapai dengan kemewahan
hidup.
4) Kita hendaklah sentiasa
menuntut ___________ walau di mana
sahaja kita _____________.

Anda mungkin juga menyukai