Anda di halaman 1dari 5

1

HIZIB BARR ( Daratan )Hizib Barr ( Hizib Daratan ), Merupakan Hizib yg di susun oleh Waliyyulloh Syeikh Al-
Qutub Hasan Asy-Syadzili yg juga penyusun Hizib Bahr ( Laut ) & Nasr ( Pertolongan ),
Kegunaan dari Hizib Barr adalah :

1. Dapat menguasai berbagai macam Ilmu-Ilmu Kanuragan tingkat atas
2. Jalbur Rizqi ( Menarik Rezeqi )
3. Dilaksanakan Semua hajat
4. Dimudahkan semua urusan2 yg sukar
5. Halimunan ( Menutup diri dari penglihatan mahluk )
6. Mengikat Lisan
7. Menarik Pencuri
8. Dapat melihat apa yg ada dlm bumi/tanah
9. Kewibawaan
10. Menundukkan semua binatang buas
11. Untuk berjumpa dengan Rijalulloh yg berada di tiap hutan di dunia ( Rijalulloh
merupakan pangkat wali seperti rizalul ghaib, wali ini berada di sebuah alam ghaib yg
bertempat secara dzohirnya di hutan2 ).

Tata Cara mengamalkan Hizib Barr

1. Berpuasa Ruhh ( tidak memakan makanan yg bernyawa ), selama 21 hari, yg dimulai dari
hari Minggu.
2. Setiap Selesai Sholat Fardhu membaca Hizib Barr 1 x, kecuali pada Shubuh & Magrib di
baca 3 x
3. Setiap malam membaca Hizib Barr 11 x


4. Pada hari terakhir anda berpuasa sehabis berbuka haruslah keluar rumah menuju hutan atau
Lembah, Goa, padang pasir, tanah lapang, padang rumput ( bisa salah satunya ), di sana
membaca Hizib Barr ini 70 x, sehingga datang seorang khodam dengan bentuk yg sangat
bagus di iring 21 Khodam2 yg lain mengucapkan salam pada anda, Jawablah salamnya yg
selanjutnya akan memberikan pada anda sebuah cincin yg dihiasi Permata Biru menyala,
Cincin ini terkenal sekali pada jaman Salafus Sholih dengan Nama Durrul Mandzum,
Mereka para khodam akan memberikan tata cara pemakaiannya, serta persyaratannya, Namun
ada seorang Ulama dari Yaman mengatakan bahwa Cincin tsb tidak bisa di pakai kecuali
pada waktu2 tertentu saja, dan salah satu khasiat dari cincin tsb adalah merupakan perantara
anda dengan sebuah Alam ghaib yg disebut Alam Katsif.

Inilah Hizib Barr yang dimaksud :

2

34
Hizib Barr LatinMembaca surat Al-Mumtahanah ayat 4 5 ( Ayat 4 tidak semua lengkap 1 ayat )
rabbanaa 'alayka tawakkalnaa wa-ilayka anabnaa wa-ilayka almashiiru, laqad kaana lakum
fiihim uswatun hasanatun liman kaana yarjuu allaaha waalyawma al-aakhira waman
yatawalla fa-inna allaaha huwa alghanniyyu alhamiidu.
Gufronaka robbana wa ilaikal masiru robbanagfirlana dzunubana wa kaffia anna say- atina
watawaffanaa ma-al abrori ( Sahatil Wujuhi 3 x ), Wa anatil wujuhi lilhayyil qoyyumi
wa qod khoba man hamila dzulman ( Ayat yg berwarna merah ini Khusus untuk
menghancurkan Ilmu2 kesaktian orang yg dzolim, Menghilangkan Susuk yg dipakai dibaca
70 x pada air atau rotan untuk air bisa diminumkan pada sipemakai susuk/Ilmu2 isian
seperti gotri, rajah badan dll, Dan rotan untuk dipukulkan pada orang yg mempunyai
berbagai macam ilmu kesaktian ).
Allohumma antal qoyyumud daimu bitadbiri ma aujadta minal awalimi antal muhitu bina wa
bikulli say-in huwa dunaka fa bi izzatika ya azizu wa bitadzalluli laka wa bi khudu-i bayna
yadayka isrif anni wa amman tuhitu bihi syafaqota qolbii dorrol adrori, Wa makrol fujjari fil
laili wan nahari ya aziju ya ghoffaru ya wahhabu ya sattaru ya khofiyyu ya bari-u, Ya
syadidal batsi ya qohharu ya aziju izznii bi izzatika ( 3 Asma merah ini dibaca 313 x
untuk pukulan dahsyat baik lahir maupun batin, juga untuk kewibawaan di Baca 11 x ketika
akan keluar dari rumah ) ya ghoffaru igfirlii ma amiltuhu wa dzolamtu bihi nafsii fa antal
munimu wal mutafaddilu alayya ya wahhabu hab lii nafsii wa malii wa waladii wa diinii,
Wa gottinii bi satrika ya sattaru , Ya Khofiyyu kun bii hafiyyan ( Untuk ilmu halimunan
yg merah ini dibaca 1313 x pada saat zawal matahari ( tergelincir matahari jam 12 siang )
apabila bayangan anda sudah tidak terlihat berarti anda sudah tidak terlihat oleh mahluk
apapun untuk kembali seperti semula hanya dengan membaca sahadat 1 x sholawat 1 x
kemudian diusapkan pada wajah anda , maka kembali seperti semula )
Waya bari-u ijalnii fi afwika waktubnii minal abrori ya syadidal batsi hul baini wa baina man
yudzini ya qohharu iqhir man kadanii bi su-in wa gulla yadahul batisata ( Ha Mim 7x )
Bihaqqi HA MIM AIN SIN QOF Ihminaa mimma nakhofu Ya Khofiyal Altofi najjinii
mimma akhofu.
Kemudian membaca surat Al Ahzab ayat 25 dibawah ini
waradda allaahu alladziina kafaruu bighayzhihim lam yanaaluu khayran wakafaa allaahu
almu/miniina alqitaala wakaana allaahu qawiyyan 'aziizaan.
Kemudian membaca Surat Al- muminuun ayat 115-117 dibawah ini
afahasibtum annamaa khalaqnaakum 'abatsan wa-annakum ilaynaa laa turja'uuna
Fata'aalaa allaahu almaliku alhaqqu laa ilaaha illaa huwa rabbu al'arsyi alkariimi
waman yad'u ma'a allaahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi fa-innamaa hisaabuhu
'inda rabbihi innahu laa yuflihu alkaafiruuna
Kemudian membaca ayat ayat dibawah ini
KAF HA YA AIN SHOD Ilfinaa hammal ada QOF SHOD NUN ALIF LAM RO ALIF
LAM MIM SHOD ALIF LAM MIM THO SIN THO HA YA SIN.
Kemudian membaca dibawah ini
5

Makana hadzal quranu hadisan yuftaro wahiilun bainahum wa baina ma yastahuuna wa
jaalna min baini aydihim saddan wamin kholfihim saddan fa agsaynahum fa hum la
yubsiruuna hadza yaumun la yantiquuna wa la yudzanu lahum fayatadziruuna.
Kemudian membaca surat An-Naml ayat 62 63 dibawah ini
amman yujiibu almudtharra idzaa da'aahu wayaksyifu alssuu-a wayaj'alukum khulafaa-a al-
ardhi a-ilaahun ma'a allaahi qaliilan maa tadzakkaruuna
amman yahdiikum fii zhulumaati albarri waalbahri waman yursilu alrriyaaha busyran bayna
yaday rahmatihi a-ilaahun ma'a allaahi ta'aalaa allaahu 'ammaa yusyrikuuna.
Subhana robbika robbil ijjati amma yasifuuna wa salamun alal mursaliina wal hamdu lillahi
robbil alamiina.

T A M M A T

NB sebelum membaca Hizib Bahr ini membaca hadiah fatihah dulu kepada
1. Nabiyulloh Ilyas A.S
2. Syeikh Al-Qutub Hasan Asy-Syadzili
3. Sayyid Abdulloh Al-Halimi ( Khodam dari Hizbul Barr )
4. Sayyid Umar Al-Qurtubi ( Khodam ke 2 dari Hizbul Barr )