Anda di halaman 1dari 2

Ms ___ / ___

* Sila sertakan surat panggilan mesyuarat
MINIT CURAI

Perkara : Kursus Pemantapan Tatabahasa Bahasa Melayu Tarikh : 21 JUN 2014

Masa : 8.30 2.00 Ptg

Tempat : Dewan Kirkby International College Cyberjaya

Anjuran : Pejabat Pendidikan Daerah Sepang

Pegawai Yang Hadir:
1. Pn Hjh Dewisah bt Md Muzer
2. En Mohd Haris B Sabri
3. En Khairudin B Ismail

BIL PERKARA / ISU TINDAKAN / MAKLUM

1.

2.


LATAR BELAKANG

Ucapan kata-kata aluan daripada Pn Hjh Dewisah Bt Md
Muzer. Beliau mengucapkan terima kasih di atas kehadiran
semua guru.
Kursus diadakan untuk meningkatkan lagi pencapaian dan
kualiti guru baharu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.
Sebagai persediaan awal dalam menghadapi arus kini
Memantapkan penguasaan guru Bahasa Melayu dalam mata
pelajaran Bahasa Melayu.

ISI KANDUNGAN

Taklimat En Khairudin (Dasar Bahasa Kebangsaan)

Penerangan serba sedikit mengenai dasar yang terdapat
dalam perlembagaan Persekutuan mengenai Bahasa Melayu
adalah bahasa kebangsaan dalam perkara 152 (1) serta
syarat-syaratnya.
Seksyen 2 Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 [Akta 32]
bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud
rasmi
Seksyen 17 Akta Pendidikan 1996 [Akta 550] bahasa
kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di
semua institusi pendidikan dalam sistem Pendidikan
Kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan
Terdapat beberapa dasar lain yang menekankan Bahasa
Melayu adalah bahasa yang sangat penting yang perlu diajar

No. Daftar Surat Panggilan:
Format Isi Kandungan
1. Latar Belakang
2. Kandungan
3. TIndakan Sekolah

Ms ___ / ___


3.
kepada murid
Sebagai bahasa kebangsaan tunggal, bahasa Melayu
berperanan besar sebagai bahasa perpaduan dan penyatuan
seluruh rakyat negara ini, selain turut berperanan sebagai
bahasa ilmu

Taklimat En Khairudin (tatabahasa untuk umum)
Menerangkan mengenai salah faham tatabahasa yang
sering dilakukan oleh guru Bahasa Melayu
1. Golongan kata : terdapat empat golongan kata
2. Dari kata ke ayat
a) Jenis ayat (ayat penyata, ayat tanya, ayat
perintah, ayat seruan)
b) Golongan ayat (ayat tunggal dan ayat majmuk)
c) Susunan ayat (ayat biasa dan ayat susunan
songsang)
d) Ragam ayat (ayat aktif dan ayat pasif)
3. Pola ayat dasar terdapat empat iaitu:
a) Frasa Nama (subjek) + Frasa Nama (predikat)
b) Frasa Nama + Frasa Kerja
c) Frasa Nama + Frasa Adjektif
d) Frasa Nama + Frasa sendi nama
4. Kesalahan Umum tatabahasa
a) Kesalahan ejaan
b) Kesalahan ayat
Latihan selepas penerangan diberikan dan melihat beberapa
kesalahan yang sering dilakukan


TINDAKAN SEKOLAH

1. Pastikan latihan dalam perkhidmatan dijalankan kepada
semua guru Bahasa Melayu
2. Memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa
kebangsaan
3. Meningkatkan kualiti dan mutu guru Bahasa Melayu

Semua guru Bahasa
Melayu
Semua guru Bahasa
Melayu

Tarikh : 23.06.2014 Nama dan
Tandatangan Pelapor : ILI SYAHIRAH BT ABD GHANI
Ulasan /
Catatan

Guru Besar /
Pengetua