Anda di halaman 1dari 8

INVENTORI GAYA BELAJAR

ARAHAN : Baca kenyataan di bawah ini. Jika ia benar-benar menggambarkan tentang diri
anda, tandakan (X) pada Sangat Benar. Jika kadangkala benar, tandakan (X)
pada Benar. Jika tidak benar langsung, tandakan (X) pada Kurang Benar.

BIL PERNYATAAN SANGAT
BENAR
5M
BENAR
3M
KURANG
BENAR
1M
1. Cara paling mudah saya mengingat apa yang saya
pelajari ialah dengan mendengar apa yang diajar
dalam kelas, penjelasan dari guru dan mendengar
dari perbincangan.

2. Saya lebih suka melihat maklumat dituliskan di atas
papan putih dan ditambah dengan alat visual lain.
Saya juga suka diberi bahan bacaan.

3. Saya suka menulis sesuatu di atas kertas supaya
saya mudah melihatnya dan mudah untuk saya
memahaminya.

4. Saya lebih suka menggunakan poster, model atau
kerja-kerja amali dan apa-apa aktiviti di dalam
kelas.

5. Untuk mudah faham, saya memerlukan
penerangan menggunakan graf, diagram atau apa-
apa yang boleh saya lihat.

6. Saya suka kerja tangan atau menghasilkan sesuatu
dengan tangan saya.

7. Saya suka dan bijak dalam menghasilkan sesuatu
dengan tangan saya.

8. Saya cekap meneka jika sesuatu bunyi sama
dengan satu bunyi yang lain.

9. Saya lebih mudah menghafal jika saya menulis
sesuatu berulang-ulang kali.

10. Saya boleh membaca dan mengikut arahan dari
peta dengan mudah

11. Saya lebih mudah menguasai dan memahami
sesuatu subjek dengan mendengar cikgu mengajar
di dalam kelas.

12. Saya suka bermain dengan duit syiling atau kunci
yang ada dalam poket saya.

13. Saya lebih mudah belajar mengeja dengan
menyebut perkataan itu dengan kuat berbanding
dengan menulisnya di atas kertas.

14. Saya lebih mudah memahami berita dengan
membacanya di akhbar berbanding dengan
mendengarnya di radio.

15. Saya suka mengunyah sesuatu semasa saya belajar.
16. Cara terbaik untuk saya mengingati sesuatu ialah
dengan menggambarkannya di dalam fikiran saya.

17. Saya belajar mengeja perkataan dengan
menggerakkan jari saya seperti saya sedang
menulisnya.

18. Saya lebih suka mendengar guru mengajar dari
membaca tentang perkara yang sama dari buku
teks.

19. Saya sangat pandai melengkapkan gambar susun
suai (jigsaw puzzle).

20. Saya suka memegang sesuatu semasa saya sedang
belajar.

21. Saya lebih suka mendengar berita dari radio
daripada membacanya dari surat khabar.

22. Saya suka mencari maklumat yang saya hendak
tahu dengan cara membaca mengenainya.

23. Saya tidak merasa janggal / kekok untuk
bersalaman atau memeluk sahabat-sahabat saya.

24. Saya lebih mudah mengikut arahan lisan
(seseorang beritahu apa yang perlu dibuat)
berbanding dengan arahan bertulis.

VISUAL AUDITORI KINESTETIK
Nombor Markah Nombor Markah Nombor Markah
2 1 4
3 5 6
7 8 9
10 11 12
14 13 15
16 18 17
19 21 20
22 24 23
Jumlah Jumlah Jumlah
1.1 MODEL GAYA PEMBELAJARAN VAK ( Visual , Auditouri , Kinestetik )
Gaya VAK mengandungi tiga aspek , iaitu gaya pembelajaran Visual , Auditori dan Kinestetik.

1. Murid belajar lebih baik dengan melihat sesuatu teks berbentuk perkataan
/ ayat dalam buku , papan hitam atau paparan komputer.
2. Mereka lebih mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi
pembacaan ayat atau teks berkenaan.
3. Murid Visual tidak memerlukan penerangan lisan seperti murid
auditori tetapi mereka selalunya dapat belajar melalui pembacaan.
4. Mereka selalunya menulis nota syarahan / arahan lisan jika mereka hendak
mengingati sesuatu.

1. Murid Auditori belajar dengan mendengar perkataan / ayat yang disebut
dan juga arahan lisan.
2. Mereka boleh mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau
menggerakkan bibir ketika membaca terutama apabila mempelajari
sesuatu yang baru.
3. Mereka dapat mengukuhkan ingatan dengan mendengar semula rakaman
pita audio, mengajar murid lain dan berbincang dengan guru.

1. Murid Kinestetik belajar dengan baik dan berkesan melalui pengalaman
dan akan melibatkan diri secara fizikal dalam aktiviti di kelas.
2. Mereka biasanya dapat menginagti sesuatu dengan baik dan berkesan
apabila melakukan aktiviti secara hands-on.
1.1.1 Matrik Gaya Pembelajaran VAK
Apabila anda Visual Audiotori Kinestetik/Tactile
Mengeja Adakah anda cuba
melihat perkataan?
Membunyikan
perkataan atau
menggunakan
pendekatan fonetik?
Tulis perkataan
untuk
memastikannya
betul.
Bercakap Anda bercakap
secara berpasangan
tetapi tidak suka
mendengar terlalu
lama? Lebih suka
mendengar
perkataan lihat,
gambarkan dan
bayangkan?
Anda suka
mendengar
tetapi tidak suka
untuk bercakap?
Guna perkataan
seperti dengar dan
fikirkan?
Menggunakan
pergerakan dan air
muka. Suka
perkataan rasa,
sentuh dan pegang.
Membayangkan Adakah anda dapat
melihat gambar
dengan jelas dan
terperinci?
Berfikir secara
bunyi?
Melihat beberapa
gambar, semuanya
bergerak?
Memberi tumpuan Adakah anda
terganggu oleh
pergerakan atau
keadaan tidak
teratur?
Terganggu oleh
bunyi atau bising?
Terganggu oleh
aktiviti di sekeliling?
Bertemu semula
seseorang
Terlupa nama tetapi
ingat mukanya?
Ingat di mana
bertemu?
Terlupa muka tetapi
ingat nama? Ingat
apa yang telah
bicarakan?
Ingat dengan baik
apa yang telah
dilakukan bersama?
Menghubungi
sesorang atas
sesuatu urusan
Adakah anda suka
secara terus,
berhadapan atau
pertemuan peribadi?
Lebih suka telefon? Bercakap sambil atau
melibatkan diri
dalam sesuatu
aktiviti?
Releks (relax) Adalah anda lebih
suka menonton TV,
pertunjukan atau
wayang?
Lebih suka
mendengar radio,
musik atau
membaca?
Suka bermain
sesuatu permainan
atau membuat
sesuatu
menggunakan
tangan?
Cuba
menginterpretasikan
mood seseorang
Adakah anda
memerhatikan air
mukanya?
Mendengar ton
suara?
Melihat pergerakan
badan?
Membaca Adakah anda suka
situasi deskriptif?
Berhenti untuk
membayangkan
sesuatu tindakan?
Gemarkan dialog dan
perbualan atau
mendengar watak
yang bercakap?
Lebih suka cerita
berbentuk aksi atau
tidak betul-betul
berminat membaca?
Membuat sesuatu
yang baru
Adakah anda suka
melihat demonstrasi,
rajah, slaid
atau poster?
Lebih suka arahan
verbal atau
berbincang dengan
seseorang?
Lebih suka terus
mencuba?
Meletakkan sesuatu
bersama-sama
Adakah melihat arah
dan gambar?
Suka bercakap
dengan seseorang
atau bercakap kuat
semasa bekerja?
Mengabaikan arahan
dan memikirkan
semasa
melaksanakannya?
Memerlukan
bantuan daripada
aplikasi komputer
Adakah anda
memerlukan
gambar atau rajah?
Panggil meja-
bantuan, tanya jiran?
Terus mencuba atau
mencuba di
komputer lain.
Mengajar
seseorang
Adakah anda suka
menunjukkan
sesuatu?
Lebih suka
memberitahu?
Lakukan untuk
mereka dan berikan
mereka melihat
bagaimana dibuat
atau minta mereka
melakukan?

The modaliti Visual
Yang pelajar visual ingat 75% daripada apa yang mereka baca atau melihat .
Demonstrasi dari papan hitam , gambar rajah , graf dan carta semua alat berharga
untuk pelajar visual.
Secara umumnya, pelajar visual analisis akan memproses perkataan yang dicetak
sebelum ikonik ( bergambar) Maklumat.
Secara umumnya, pelajar visual global akan memproses ikonik ( bergambar)
maklumat sebelum membaca
Teks dicetak.
Pembelajaran Kekuatan Learner VISUAL
Ingat apa yang mereka baca dan menulis.
Menikmati projek visual dan persembahan. Ingat gambar rajah, carta, peta juga.
Memahami maklumat terbaik apabila mereka melihatnya. Strategi untuk Pelajar
VISUAL
Tulis perkara yang anda mahu ingat ke bawah; anda akan ingat mereka cara yang
lebih baik itu.
Lihatlah orang yang bercakap dengan anda ; ia akan membantu anda memberi
tumpuan .
Cuba untuk bekerja di tempat yang tenang. Pakai alat penutup telinga atau
penyumbat telinga jika perlu. Sesetengah pelajar visual lakukan, Walau
bagaimanapun , seperti muzik lembut di latar belakang.
Jika anda terlepas sesuatu yang guru berkata atau tidak faham, bertanya dengan
sopan jika mereka boleh mengulangi atau menerangkan.
Kebanyakan pelajar visual belajar dengan lebih baik semata-mata.Ciri-ciri Pelajar VISUAL
1. Lebih suka untuk melihat perkataan diturunkan Apabila sesuatu yang digambarkan,
pelajar visual juga lebih suka untuk mempunyai gambar untuk melihat.
2. Suka masa-line atau rajah lain yang serupa untuk mengingati peristiwa-peristiwa
sejarah.
3. Lebih suka arahan bertulis daripada arahan lisan.
4. Dengan teliti menganjurkan bahan pembelajaran mereka.
5. Menikmati kawasan pembelajaran mereka menghias.
6. Suka gambar-gambar dan ilustrasi dengan kandungan dicetak.
7. Ingat dan memahami melalui penggunaan gambar rajah, carta dan peta.
8. Menghargai persembahan menggunakan transparensi OHP atau pemberian.
9. Kajian bahan-bahan dengan membaca nota dan menganjurkannya dalam bentuk
garis kasar
10. Menikmati kegiatan seni visual

The modaliti auditori
pelajar auditori MESTI MENDENGAR perkara bagi mereka untuk mempunyai peluang
terbaik untuk pembelajaran.
Hanya 30% daripada penduduk usia sekolah umum adalah pendengaran.
Secara umumnya, pelajar auditori akan ingat 75% daripada apa yang mereka dengar
dalam ceramah.
Menggunakan modaliti auditori adalah cara yang paling sukar untuk belajar bahan
baru
Kekuatan pembelajaran
Ingat apa yang mereka dengar dan berkata.
Menikmati kelas dan perbincangan kumpulan kecil.
Ingat arahan lisan juga.
Memahami maklumat yang terbaik apabila mereka mendengarnya.
Strategi untuk Pelajar auditori
Belajar dengan rakan supaya anda boleh bercakap tentang maklumat dan
MENDENGAR ia juga.
Membaca dengan kuat maklumat yang anda mahu ingat beberapa kali.
Tanya guru anda jika anda boleh mengemukakan beberapa pekerjaan (jika
berkenaan) sebagai persembahan lisan, atau pada pita audio.
Membuat pita anda sendiri mata penting yang anda mahu ingat dan mendengar
berulang kali. Ini amat berguna untuk bahan untuk ujian pembelajaran.
Apabila membaca , membaca dan melihat gambar, judul bab , dan petunjuk lain dan
berkata dengan kuat apa yang anda fikirkan buku ini boleh menjadi kira-kira .
Buat Flashcards untuk pelbagai bahan yang anda mahu belajar dan
menggunakannya berulang kali , membaca mereka dengan kuat. Gunakan warna
yang berbeza untuk membantu memori anda.
Menetapkan matlamat untuk tugasan anda dan verbalise mereka. Katakanlah
matlamat anda dengan kuat setiap kali anda mula bekerja pada tugasan yang
tertentu.
Baca dengan kuat apabila mungkin. Anda perlu MENDENGAR perkataan seperti yang
anda membacanya untuk memahami mereka dengan baik.
Apabila melakukan pengiraan matematik , kertas penggunaan grid untuk membantu
anda menetapkan jumlah wang anda dengan betul dan dalam ruangan yang betul.
Gunakan warna yang berbeza dan gambar dalam nota anda , buku latihan, dan lain-
lain Ini akan membantu anda ingat mereka .
Ciri-ciri Pelajar auditori
Ingat apa yang mereka katakan dan apa yang orang lain katakan dengan baik.
Ingat terbaik melalui pengulangan lisan dan dengan berkata perkara dengan kuat.
Lebih suka untuk membincangkan idea-idea mereka tidak segera memahami.
Ingat arahan lisan juga.
Menikmati peluang untuk membentangkan secara mendadak, termasuk
penggunaan muzik.
Mendapati sukar untuk bekerja dengan tenang untuk jangka masa yang lama.
Mudah terganggu oleh bunyi bising, tetapi juga mudah terganggu oleh senyap.
Secara lisan menyatakan minat dan semangat.
Menikmati perbincangan kelas dan kumpulan.
Pembelajaran Kekuatan Pelajar sentuhan-kinestetik yang
Ingat apa yang mereka buat, apa yang mereka alami dengan tangan atau badan-
badan (pergerakan mereka dan menyentuh).
Menikmati menggunakan alat-alat atau pelajaran yang melibatkan penyertaan aktif
/ praktikal.
Boleh ingat bagaimana untuk melakukan perkara-perkara selepas mereka telah
melakukan mereka sekali (memori motor).
Mempunyai koordinasi motor yang baik.
Strategi untuk sentuhan yang - pelajar kinestetik
Untuk menghafal, kadar atau berjalan-jalan ketika membaca kepada diri sendiri atau
menggunakan Flashcards atau nota.
Apabila membaca cerita pendek atau bab dalam buku , cuba pendekatan seluruh ke
bahagian. Ini bermakna anda pertama patut mengimbas gambar-gambar , kemudian
membaca tajuk, kemudian membaca perenggan pertama dan terakhir dan cuba
untuk mendapatkan rasa untuk buku itu. Anda juga boleh cuba agunan - membaca
bab atau pendek cerita ke belakang , perenggan demi perenggan.
Jika anda perlu menjadi gelisah , cuba berbuat demikian dengan cara yang tidak
akan mengganggu orang lain daripada diri sendiri atau endager
orang lain. Cuba jiggling kaki atau kaki anda , cuba senaman tangan / jari, atau
mengendalikan bola koosh , bola tenis atau sesuatu yang serupa.
Anda mungkin tidak belajar manakala terbaik di meja . Cuba berbaring di atas perut
atau belakang anda.
Cuba belajar semasa duduk di kerusi lounge yang selesa atau di kusyen atau beg
kacang.
Belajar dengan muzik di latar belakang mungkin sesuai dengan anda (muzik barok
yang terbaik - bertentangan dengan muzik banyak irama berasaskan ).
Gunakan kertas pembinaan berwarna untuk menutup meja anda atau menghiasi
kawasan anda.
Pilih warna kegemaran kerana ini akan membantu anda memberi tumpuan . Teknik
ini dipanggil warna asas .
Cuba membaca melalui transparensi berwarna untuk membantu menumpukan
perhatian anda . Mencuba pelbagai warna untuk melihat warna kerja yang terbaik.
Semasa belajar , mengambil rehat yang kerap, tetapi pastikan untuk menyelesaikan
kembali ke bawah untuk bekerja dengan cepat . jadual munasabah ialah 15-25 minit
pengajian, 3-5 minit masa rehat .
Apabila cuba untuk menghafal maklumat , cuba menutup mata anda dan menulis
maklumat di udara atau di atas permukaan dengan jari anda.
Cuba gambar perkataan dalam kepala anda semasa anda lakukan ini. Cuba untuk
mendengar kata-kata dalam kepala anda, juga.
Kemudian , apabila anda cuba untuk mengingati maklumat ini , tutup mata anda dan
cuba melihatnya dengan minda dan mendengarnya di kepala anda.
Apabila pembelajaran maklumat baru, membuat kad tugas , Flashcards , elektro-
papan, permainan kad, lantai permainan, dan lain-lain Ini akan membantu anda
memproses maklumat.