Anda di halaman 1dari 1

KARYA ILMIAH

BIDANG AGAMA
DAMPAK PENGGUNAAN INTERNET TERHADAP
PENDANGKALAN AQIDAH REMAJA DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN
D
I
S
U
S
U
N
O L E H
NAMA : ABDUL MALIK NASUTION
NIS : 07.4292
KELAS : XII IPA U 2
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2009