Anda di halaman 1dari 2

KERTAS KONSEP PROGRAM INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL) BAGI SPM

1. Bidang Keutamaan : Sains Matematik.


a) Matapelajaran: Kimia
2. Plan Intervensi : PROGRAM GEMPUR BASIC CHEMISTRY
Objektif :
a. Untuk memberikan kemahiran asas dari segi menyelesaikan soalan dan masalah.
b. Untuk memberikan bimbingan dan dorongan kepada pelajar supaya mempunyai keyakinan
untuk lulus dalam mata pelajaran Kimia.
c. Memberikan satu kebiasaan kepada pelajar dalam menjawab soalan-soalan seperti dalam
peperiksaan yang sebenarnya.
d. Meningkatkan kuantiti dalam peperiksaan Peperiksaan Percubaan SPM iaitu 100% lulus

3. Sasaran (Pelajar/Kelas) : 50 pelajar dari tingkatan 5 Kreatif dan 5 Inovatif

4. Plan Tindakan :
4.1. Penyediaan kertas konsep program
4.2. Mesyuarat penyelarasan program
4.3. Penyediaan bahan modul /ceramah/bengkel
4.4. Perlaksanaan program
4.5. Penilaian program

5. Panitia/Guru bertanggungjawab :
5.1. Encik Mohd Shamsul Akmal bin Ahmad

6. Tarikh Perlaksanaan : Februari Oktober 2014

7. Jumlah Kos :

8. Kajian Impak program :
NAMA SEKOLAH : SMK KLIAN PAUH

MATA PELAJARAN : KIMIA

A. KEKUATAN
1. Murid memahami setiap topik asas dalam Basic Chemistry:
Tingkatan 4 : Struktur Atom, Formula dan Persamaan Kimia, Ikatan Kimia, Jadual
Berkala dan Asid Bes
Tingkatan 5 : Kadar tindakbalas, Sebatian karbon, Pengoksidaan Penurunan &
Termokimia.
2. Murid dapat mengingat teknik dalam menjawab kertas 1, 2 & 3 Kimia SPM terutama
dalam topik asas .
3. Murid yang lemah dapat dibantu dengan modul untuk tingkatkan latihan tambahan /
ulangkaji mereka.
4. Guru dapat menilai kemajuan setiap muridnya & dapat berbincang setiap kesilapan yang
dilakukan oleh mereka.

B. KELEMAHAN
1. Masalah bagi pelajar yang lemah & malas kerana ambil masa untuk menyiapkan tugasan
mereka.
2. Murid yang perlu diberi tumpuan pula sering tidak hadir ke sekolah selepas Pep.
Percubaan SPM.
3. Sebilangan murid masih tidak berubah sikap walaupun telah diberi motivasi, tiada
perasaan gentar /takut untuk hadapi SPM.
4. Kesuntukan masa untuk menghabiskan program ini disebabkan gangguan Cuti Raya
Puasa/Haji, aktiviti Kokurikulum, cuti Deepavali.

C. PELAN INTERVENSI YANG DIRANCANG
LULUS (TERMASUK PELAJAR HALUS)
- Soalan soalan modul yang diberikan mengikut ketetapan guru mengikut topik asas
Basic Chemistry tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang diajar sama ada soalan objektif
dan struktur.
- Setiap modul diberikan kepada pelajar dan pelajar diajar menggunakan modul
dengan menggunakan teknik kemahiran berfikir secara kritis.
- Soalan- soalan Percubaan SPM juga diberikan untuk melatih pelajar dalam
menjawab kertas soalan seperti dalam peperiksaan yang sebenarnya
- Setiap modul/latihan memerlukan masa 80 minit untuk diselesaikan.
- Pelajar menyiapkan modul /latihan dengan bantuan guru dan rakan-rakan.
- kesemua soalan yang diberi akan dinilai oleh guru dan dibincang jawapannya agar
pelajar dapat mengenalpasti kesilapan mereka.
- Motivasi sentiasa diberikan agar pelajar tidak merasa bosan / tertekan