Anda di halaman 1dari 98

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH PEMBELAJARAN)
MODUL PENGAJARAN
PENGURUSAN KEHIDUPAN
TAHUN 2
Terbitan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
2011
Cetakan Pertama 2011
Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.


KANDUNGAN Muka Surat

Pengurusan Diri 3
Pengurusan Tingkah Laku 31
Kemahiran Manipulatif 55


PENGURUSAN
DIRI
3

Tajuk : 1. Urus Diri
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 1.2 Cara minum dan makan yang betul
Standard Pembelajaran : 1.2.1 Menamakan alatan yang digunakan untuk minum
Tunjang Yang Disepadukan : Kerohanian, Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat menamakan tiga daripada empat
alatan minum.
Nilai : Kerjasama, kesederhanaan, toleransi dan keberanian


LANGKAH


AKTIVITI


BBM


CATATAN


Set Induksi

1. Murid menyebut nama alatan minum yang t
2. Murid dibimbing menjawab soalan teka-teki

Benda maujud
Gelas
Cawan
Straw
PiringContoh soalan teka-teki:

Saya ada mulut tapi
bukan manusia,
Saya ada satu
telinga,
Cuba teka siapa
saya?
( Jawapan : Cawan )

4


LANGKAH


AKTIVITI


BBM


CATATAN


Langkah 11. Murid melihat beberapa contoh alatan minum
2. Murid menamakan alatan minum yang ditunjukkan oleh
guru

Cadangan soalan:
a. Namakan alatan minum yang kamu lihat?
b. Cawan ini bersih atau kotor?

3. Murid memegang dan menyebut nama peralatan minum
tersebut

Benda maujud
Gelas
Cawan
Penyedut minuman
Piring

EMK ;
Keusahawanan
(Jujur)Langkah 2

1. Murid diminta untuk menyusun alatan minum yang
disebut oleh guru

Cadangan soalan:
a. Di mana alatan ini pernah kamu lihat?
b. Adakah alatan ini sama dengan alatan yang terdapat di
rumah kamu?
2. Murid menyebut semula nama alatan minum yang telah
disusun

Benda maujud
Gelas
Cawan
Penyedut minuman
Piring


5


LANGKAH


AKTIVITI


BBM


CATATAN


Langkah 3

1. Murid menerima kad gambar alatan minum secara
rawak
2. Murid menamakan alatan minum pada kad gambar
3. Murid memadankan kad gambar alatan minum dengan
bahan maujud yang telah disusun di hadapan mereka


Benda maujud
Gelas
Cawan
Penyedut minuman
Piring
Kad Gambar

Gambar-gambar
peralatan minum
( Lampiran 1 )


Langkah 4

1. Murid diberikan penerangan tentang lembaran kerja
mengenai gambar alatan minum.
Aras tinggi: Murid membentuk alatan minum
menggunakan doh
Aras rendah : Murid dibimbing mewarna gambaralatan
minum

Lembaran kerjaPenutup

1 Murid menyebut semula nama alatan minum yang telah
dipelajari.
2 Murid diberikan ganjaran segelas air minuman apabila
berjaya menjawab soalan


Benda maujud
Gelas
Cawan
Penyedut minuman
Piring
6

Tajuk : 1. Urus Diri
Standard Kandungan : 1.2. Cara minum dan makan yang betul
Standard Pembelajaran : 1.2.1. Menamakan alatan yang digunakan untuk minum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KAD GAMBAR
LAMPIRAN 1
7

Tajuk :1. Urus Diri
Standard Kandungan :1.2. Cara minum dan makan yang betul
Standard Pembelajaran :1.2.2. Menamakan alatan yang digunakan untuk minum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK

Nama : ________________________________________________________
Kelas : _______________________________

Arahan : Tandakan (\) pada ruangan "Menguasai" atau "BeIum Menguasai" berdasarkan keboIehan murid.
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI BELUM
MENGUASAI
CATATAN
1. Menunjukkan alatan minum
2.1. Gelas

2.2. Cawan
2.3. Penyedut minuman
2.4. Piring
2. Menamakan alatan minum
2.1. Gelas

2.2. Cawan
2.3. Penyedut minuman
2.4. Piring

8

Refleksi :
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.................................................

Tandatangan guru:

..................
9

Tajuk : 2. Kebersihan Diri
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 2.2 Penjagaan kebersihan diri
Standard Pembelajaran : 2.2.2 Cara membersihkan anggota badan
Tunjang Yang Disepadukan : Kerohanian, Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat menjaga kebersihan gigi
Nilai : Kerajinan, kerjasama dan bertanggungjawab


LANGKAH


AKTIVITI


BBM


CATATAN


Set Induksi

1. Murid menyanyi lagu Bangun Pagi
2. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan situasi
apabila bangun pagi

Cadangan soalan:
a. Siapa gosok gigi hari ini?
b. Berapa kali kita perlu gosok gigi dalam sehari?
c. Mengapa kita perlu gosok gigi?


Radio dan CD


Seni kata lagu
Bangun pagi
Gosok gigi
Cuci muka
Dan mandi
Pakai baju
Minum kopi
Pergi sekolah
Senang hati

Langkah 1

1. Murid melihat alatan untuk menggosok gigi

Benda maujud

10


LANGKAH


AKTIVITI


BBM


CATATAN
Cadangan soalan:
a. Siapa pernah melihat alatan ini?
b. Di mana kamu melihat alatan ini?
c. Apa nama alat ini?

2. Murid diterangkan nama alatan menggosok gigiyang
ditunjukkan oleh guru.
Berus gigi
Ubat gigi
Cawan
Tuala kecil

Langkah 2

1. Murid diterangkankegunaan alatan menggosok gigi.

Cadangan soalan:
a. Apa kegunaan berus gigi?
b. Apa kegunaan ubat gigi?

Benda maujud
Berus gigi
Ubat gigi
Cawan
Tuala kecil


Langkah 3

1. Murid menonton VCDcara menggosok gigi.

Cadangan soalan:
a. Apa yang kamu lihat melalui tayangan video tadi?
b. Siapa yang melakukan perkara yang sama berdasarkan
video tadi?

VCD

11


LANGKAH


AKTIVITI


BBM


CATATAN

c. Bagaimana cara kamu menggosok gigi?

Langkah 4

1. Murid melihat tunjuk cara penggunaan alatan
menggosok gigi
2. Murid diminta menunjuk cara penggunaan alatan
memberus gigi dengan cara yang betul
3. Murid melihat demontrasi langkah-langkah menggosok
gigi menggunakan model gigi
4. Murid dipilih secara rawak dan dibimbing untuk
melakukan demonstrasi menggosok gigi


Benda maujud
Berus gigi
Ubat gigi
Cawan
Tuala kecil

Model gigi
Carta bergambar
langkah-langkah
menggosok gigi

EMK :
Keusahawanan
( Keyakinan diri yang
tinggi,Terus belajar )Langkah 5


Murid dibimbing melakukan amali menggosok gigi

Benda maujud
Berus gigi
Ubat gigi
Cawan
Tuala kecil

Amali menggosok gigi


Penutup

Murid menyanyikan lagu Gembira Gosok Gigi mengikut
rentak Kalau Anda Rasa Gembira

Bahan maujud
Radio dan VCD

Contoh seni kata lagu :

12


LANGKAH


AKTIVITI


BBM


CATATAN


"Gembira Gosok
Gigi"
Kalau anda rasa
gembira, tepuk
tangan (2x)
Kalau anda rasa
gembira
beginilah
caranya
Kalau anda rasa
gembira, tepuk
tangan
Kalau anda rasa
gembira, tunjuk
gigi (2x)
Kalau anda rasa
gembira
beginilah
caranya
Kalau anda rasa
gembira, tunjuk
13


LANGKAH


AKTIVITI


BBM


CATATAN

gigi

(Nota: Seni kata
lagu boleh
diubah mengikut
kreativiti guru.)

14

Tajuk : 2. Kebersihan Diri
Standard Kandungan : 2.2.Penjagaan kebersihan diri
Standard Pembelajaran : 2.2.2. Menyatakan cara membersihkan anggota badan
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK
Nama : ________________________________________________________
Kelas : _______________________________

Arahan :Tandakan (\) pada ruangan "Menguasai" atau "BeIum Menguasai" berdasarkan keboIehan murid.
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI BELUM
MENGUASAI
CATATAN
1. Menamakan alatan menggosok gigi
1.1 ubat gigi

1.2 berus gigi
1.3 Cawan
1.4 tuala kecil
2. Melakukan aktiviti menggosok gigi
1.1. meletakkan ubat gigi pada berus gigi


1.2. memberus gigi dari atas ke bawah


1.3. memberus gigi dari dalam ke luarsebelah
kiri


15

BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI BELUM
MENGUASAI
CATATAN
1.4. memberus gigi dari dalam ke luar sebelah
kanan


1.5. memberus lidah


1.6. berkumur-kumur


1.7. mencuci alatan


3. Mengelap mulut dan tangan menggunakan tuala
kecil dengan bersih


Refleksi :
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Tandatangan guru:

...............

16

Tajuk : 3. Penggunaan Tandas dan Bilik Air
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 3.2 Kebersihan tandas dan bilik air
Standard Pembelajaran : 3.2.3 Latihan amali menjaga kebersihan tandas dan bilik air
Tunjang Yang Disepadukan : Kerohanian, Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat membersihkan tandas.
Nilai : Kerajinan, keberanian, kerjasama dan bertanggungjawab


LANGKAH


AKTIVITI


BBM


CATATAN


Set Induksi

1. Murid melihat tayangan VCD tandas yang bersih dan
tandas yang kotor
2. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan tayangan
VCD

Cadangan soalan:
a. Apa yang kamu lihat tadi?
b. Kenapa kita perlu ke tandas?
c. Gambar yang kamu suka?

LCD/ VCD audio visualLangkah 1

Murid bersoal jawab tentang menjaga kebersihan tandas

Benda maujud

17


LANGKAH


AKTIVITI


BBM


CATATAN
Cadangan soalan:
a. Kamu suka guna tandas bersih atau tandas kotor?
b. Mengapa kita perlu menjaga kebersihan tandas?
Berus tandas
Pencuci lantai tandas
Getah paip
Penyapu plastik/ lidi

Langkah 2

1. Murid melawat ke tandas sekolah
2. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan kebersihan
tandas.

Cadangan soalan:
a. Di mana kita berada sekarang?
b. Cuba kamu lihat tandas ini,bersih atau kotor?
c. Mengapa tandas perlu bersih?
d. Apa akan terjadi sekiranya tandas kita kotor?
EMK :
Keusahawanan
(Berorientasikan
pencapaian,Terus
belajar)

Langkah 3

Murid diterangkan tentang cara-cara membersihkan tandas


Cadangan soalan:
a. Apa alatan yang digunakan untuk membersihkan
tandas?

Benda maujud
Berus tandas
Pencuci lantai tandas
Getah paip
Penyapu plastik/ lidi


18


LANGKAH


AKTIVITI


BBM


CATATAN

b. Bagaimana alatan ini digunakan?

1. Murid ditunjukkan cara menggunakan alatan
membersihkan tandas dengan betul
2. Murid melihat demontrasi guru membersihkan tandas

Langkah 4

1. Murid melakukan amali membersihkan tandas secara
individu
2. Murid mengemas dan menyimpan alatan di tempat yang
disediakan


Benda maujud
Berus tandas
Pencuci lantai tandas
Getah paip
Penyapu plastik/ lidi

Amali mencuci tandasPenutup

1. Murid membersihkan diri dan masuk ke kelas semula

Benda maujud
Air
Sabun
Tuala19

Tajuk : 3. Penggunaan Tandas dan Bilik Air
Standard Kandungan : 3.2. Kebersihan tandas dan bilik air
Standard Pembelajaran : 3.2.3. Amali menjaga kebersihan tandas dan bilik air
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SENARAI SEMAK
Nama : ________________________________________________________
Kelas : _______________________________

Arahan : Tandakan ( \ ) pada ruangan "Menguasai" atau "BeIum Menguasai" berdasarkan keboIehan murid.

BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI BELUM
MENGUASAI
CATATAN
1. Menggunakan alatan pembersihan tandas

1.1 berus tandas


1.2 pencuci lantai tandas


1.3 getah paip


1.4 penyapu plastik / lidi
Refleksi :
.............................................................
.......................................................
Tandatangan guru:
.............
20

Tajuk : 3. Penggunaan Tandas dan Bilik Air
Standard Kandungan : 3.2. Kebersihan tandas dan bilik air
Standard Pembelajaran : 3.2.3.Amali menjaga kebersihan tandas dan bilik air
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK
Nama : ________________________________________________________
Kelas : _______________________________

Arahan : Tandakan ( \ ) pada ruangan "Menguasai" atau "BeIum Menguasai" berdasarkan keboIehan murid.

BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI BELUM
MENGUASAI
CATATAN
1. Murid dibawa ke tandas
2. Memakai apron dan kasut yang sesuai
3. Menggunakan alatan untuk membersihkan
tandas.


a. pencuci lantai tandas


b. berus tandas


c. Penyapu plastik/lidi


d. Getah paip


21

BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI BELUM
MENGUASAI
CATATAN
4. Membasahkan bahagian yang hendak
dibersihkan.

5. Meletakkan pencuci lantai tandas pada tempat
asal.

6. Gunakan berus tandas untuk membersihkan
mangkuk tandas.

7. Gunakan penyapu plastik atau lidi untuk
membersihkan lantai.

8. Basuhkan semua kawasan tandas dengan air.
9. Menyimpan alatan ke tempat asal.
10. Membersihkan diri.

Refleksi :
.............................................................
.......................................................
Tandatangan guru:
.............

22

Tajuk : 4. Pengurusan Dalam dan Luar Bilik Darjah
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 4.1 Kebersihan dalam bilik darjah
Standard Pembelajaran : 4.1.2 Menyatakan fungsi alatan pembersihan dalam bilik darjah
Tunjang Yang Disepadukan : Kerohanian, Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat menggunakan empat daripada lima alatan
kebersihan dalam bilik darjah
Nilai : Keberanian, kerjasama dan bertanggungjawab


LANGKAH


AKTIVITI


BBM


CATATAN


Set Induksi

1. Permainan Kotak Misteri. Murid mengambil soalan
teka-teki di dalam kotak
2. Murid dibimbing untuk membaca soalan teka-teki
3. Murid menjawab soalan teka-tekiKotak misteri
Soalan teka-teki

Contoh soalan teka-teki:
Siapa saya?
Saya tinggi
Badan saya kurus
Saya ada rambut
Saya digunakan untuk
membersihkan lantai
Siapa saya?
( Jawapan : Penyapu )
Saya ada mulut
23


LANGKAH


AKTIVITI


BBM


CATATAN

Mulut saya besar
Mulut saya sentiasa
ternganga
Orang suka
memasukkan benda
yang tidak diperlukan ke
dalam mulut saya
Siapa saya?
( Jawapan : Bakul
sampah )

Langkah 1Murid menonton tayangan video berkaitan aktiviti gotong-
royong di dalam kelas

Cadangan soalan :
a. Apa yang kamu lihat melalui tayangan video tadi?
b. Apa alatan kebersihan yang digunakan di dalam
tayangan video tersebut?


VCD


Langkah 2

Murid melihat dan memegang alatan kebersihan kelas yang

Benda Maujud

24


LANGKAH


AKTIVITI


BBM


CATATAN

ditunjukkan

Cadangan soalan:
a. Namakan alatan ini?
b. Di mana kita dapat melihat alatan pembersihan ini?
Bakul sampah
Penyapu
Penyodok sampah
Pemadam papan tulis
Bulu ayam

Langkah 3

1. Murid diberi penerangan fungsi alatan kebersihan kelas
2. Murid menyatakan kegunaan setiap alatan tersebut
3. Murid diminta menceritakan semula kegunaan alatan
kebersihan berdasarkan gambar yang dipamerkan


Kad gambar
Bakul sampah
Penyapu
Penyodok sampah
Pemadam papan tulis
Bulu ayam

EMK :
Keusahawanan
( Kesanggupan belajar
dari kesilapan)

Langkah 4

1. Murid diberikan penerangan tentang lembaran kerja
mengenai gambar peralatan kebersihan .
Aras tinggi: Murid memadankan gambar peralatan
kebersihan dalam bilik darjah dengan
perkataan
Aras rendah : Murid dibimbing mewarna gambar
peralatan kebersihan dalam bilik darjah

Lembaran kerja

EMK :
Keusahawanan
( Boleh membina
jaringan sosial )
25


LANGKAH


AKTIVITI


BBM


CATATAN


Penutup

Murid dan guru bersoal jawab tentang kegunaan alatan
kebersihan di dalam kelasBenda Maujud

Bakul sampah
Penyapu
Penyodok sampah
Pemadam papan tulis
Bulu ayam.

26

Tajuk : 4. Pengurusan Dalam dan Luar Bilik Darjah
Standard Kandungan : 4.1. Kebersihan dalam bilik darjah
Standard Pembelajaran : 4.1.2. Menyatakan fungsi alatan pembersihan dalam bilik darjah
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK
Nama : ________________________________________________________
Kelas : _______________________________

Arahan : Tandakan ( \ ) pada ruangan "Menguasai" atau "BeIum Menguasai" berdasarkan keboIehan murid.
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI BELUM
MENGUASAI
CATATAN

1.

Menggunakan alatan pembersihan dalam bilik darjah
1.1. penyapu


1.2. bakul sampah


1.3. penyodok


1.4. pemadam papan tulis


1.5. bulu ayam27

Refleksi :
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.................................................
Tandatangan guru:

...............

PENGURUSAN
TINGKAH LAKU
31

Tajuk : 1. Disiplin Diri
Masa : 30 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 1.4 Penampilan diri dan kesesuaian berpakaian di sekolah
Standard Pembelajaran : 1.4.1 Penampilan diri dan kesesuaian berpakaian semasa melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika
Kerohanian, Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat mengenal pasti pakaian di sekolah:
a. Pakaian seragam sekolah
b. Pakaian sukan
Nilai : Berdikari, bertanggungjawab, berdisiplin

Langkah Aktiviti BBM Catatan

Set Induksi


1. Murid melihat guru menghasilkan origami kapal.
Murid melihat guru menghasilkan sehelai baju daripada
origami kapal tersebut.

Kertas A4

Rujuk Lampiran 1 bagi
menghasilkan baju
daripada origami kapal.

Langkah 1

1. Murid memerhati pakaian seragam yang dipamerkan.
a. Pakaian seragam sekolah
i. Pakaian murid lelaki
ii. Pakaian murid perempuan

Pakaian murid lelaki
Pakaian murid perempuan
Pakaian sukan32

Langkah Aktiviti BBM Catatan
b. Pakaian sukan

Cadangan contoh soalan:
a. Apakah warna pakaian ini?
b. Bilakah pakaian ini dipakai?

Langkah 2

1. Murid memerhatikan kad gambar yang ditunjukkan:
b. Murid berpakaian seragam sekolah
i. Murid lelaki
ii. Murid perempuan
c. Murid berpakaian sukan

Cadangan contoh soalan:
a. Siapa yang memakai pakaian ini?
b. Apakah nama pakaian ini?


Kad gambar (saiz A4)
Langkah 3

1. Murid memadankan gambar pakaian dengan gambar
situasi yang sesuai di papan putih.
Cadangan contoh soalan:

Kad gambar situasi/
tempat
Kad gambar pakaian33

Langkah Aktiviti BBM Catatan
a. Mengapa kita memakai pakaian ini?
b. Bolehkah kita memakai pakaian ini?


Penutup

Murid menyebut kesesuaian pakaian berdasarkan situasi
yang disebutkan oleh guru.

Cadangan contoh soalan:
a. Pakaian manakah yang sesuai ke sekolah?
b. Pakaian manakah yang sesuai untuk aktiviti sukan?


Kad gambar (saiz A4)34

Tajuk : 1. Disiplin diri
Standard Kandungan : 1.4 Penampilan diri dan kesesuaian berpakaian di sekolah
Standard Pembelajaran : 1.4.1 Penampilan diri dan kesesuaian berpakaian semasa melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Lampiran 1
2. Menghasilkan origami kapal

7
8
35

3. Koyakkan sisi kanan dan sisi kiri kapal


4. Koyakkan bahagian layar kapal

36

5. Buka origami kapal yang telah dikoyakkan


6. Baju yang dihasilkan daripada origami kapal

T
a
j
u
k

:

1
.
D
i
s
i
p
l
i
n

d
i
r
i
S
t
a
n
d
a
r
d

K
a
n
d
u
n
g
a
n
:
1
.
4
P
e
n
a
m
p
i
l
a
n

d
i
r
i

d
a
n

k
e
s
e
s
u
a
i
a
n

b
e
r
p
a
k
a
i
a
n

d
i

s
e
k
o
l
a
h
S
t
a
n
d
a
r
d

P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n


:
1
.
4
.
1
P
e
n
a
m
p
i
l
a
n

d
i
r
i

d
a
n

k
e
s
e
s
u
a
i
a
n

b
e
r
p
a
k
a
i
a
n

s
e
m
a
s
a

m
e
l
a
k
u
k
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i

p
e
n
g
a
j
a
r
a
n

d
a
n

p
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
S
E
N
A
R
A
I

S
E
M
A
K

N
a
m
a

M
u
r
i
d
:

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
K
e
l
a
s
:

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
A
r
a
h
a
n

:

T
a
n
d
a
k
a
n

{
\
)

p
c
c
c

r
u
c
n
g
c
n

M
e
n
g
u
c
:
c
i
"

c
l
c
u

8
e
|
u
m

M
e
n
g
u
c
:
c
i
"


b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n

p
e
m
e
r
h
a
t
i
a
n

t
i
n
g
k
a
h

l
a
k
u


m
u
r
i
d
.
B
I
L
K
E
M
A
H
I
R
A
N

D
I
U
J
I
T
A
R
I
K
H
M
E
N
G
U
A
S
A
I
B
E
L
U
M

M
E
N
G
U
A
S
A
I
C
A
T
A
T
A
N
1
.
M
e
n
a
m
a
k
a
n

p
a
k
a
i
a
n

s
e
r
a
g
a
m

d
i

s
e
k
o
l
a
h
2
.
M
e
m
a
d
a
n
k
a
n

g
a
m
b
a
r

p
a
k
a
i
a
n

d
e
n
g
a
n
g
a
m
b
a
r
s
i
t
u
a
s
i
R
e
f
l
e
k
s
i

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n

g
u
r
u
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
37
38

Tajuk : 2. Kemahiran Sosial
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 2.1 Batasan hubungan
Standard Pembelajaran : 2.1.1 Mengenal ahli keluarga asas
Tunjang yang disepadukan : Komunikasi
Kemanusiaan
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat mengenal ahli keluarga asas.
Nilai : Kasih sayang, bertanggungjawab, hormat-menghormati

Langkah Aktiviti BBM Catatan

Set Induksi


1. Murid menyanyi mengikut irama lagu Sembunyi dengan
bimbingan guru sambil melakukan pergerakan kreatif.

Contoh:
Mana bapa, mana bapa,
di sini, di sini,
apa khabar awak,
khabar baik saya, sembunyi, sembunyi
(ulangan bapa dengan ibu, abang, kakak dan adik)


Puppet jari
Jari ibu (ibu),
Jari telunjuk (bapa),
Jari hantu (abang),
Jari manis (kakak),
Jari kelingking (adik)


39

Langkah Aktiviti BBM Catatan

Langkah 1

1. Murid memberi perhatian pada lakonan guru dengan
menggunakan puppet jari tentang ahli keluarga asas.

Cadangan contoh soalan:
a. Apakah yang kamu lihat pada jari cikgu?
b. Gambar siapa yang ada pada jari ini?


Puppet jari


Langkah 2

1. Murid melihat guru melakar bentuk tapak tangan
menggunakan kad tapak tangan bersaiz A3 pada papan putih.
2. Setiap murid diberikan sehelai kertas.
3. Murid melakar bentuk tapak tangan mereka di atas kertas
menggunakan pen marker dengan bimbingan guru.
4. Murid melihat guru menampal gambar ahli keluarga asas pada
lakaran jari dan tapak tangan di papan putih.
i. Jari ibu (bapa)
ii. Jari telunjuk (ibu)
iii. Jari hantu (abang)
iv. Jari manis (kakak)
v. Jari kelingking (adik)

Kad tapak tangan
bersaiz A3
Kertas A4
Pen marker
40

Langkah Aktiviti BBM Catatan
vi. Tapak tangan (saya)
5. Murid menampal gambar ahli keluarga pada lakaran jari dan
tapak tangan di atas kertas masing-masing dengan bimbingan
guru.

Langkah 3 1. Murid melukis gambar ahli keluarga asas pada kertas yang
diberikan
2. Murid disoal lukisan gambar yang dilukis pada kertas
tersebut.

Cadangan contoh soalan :
1. Siapakah yang kamu lukis ?
EMK :
Kreativiti dan
Inovatif

Penutup

Murid menyanyikan semula lagu Sembunyi dengan
bimbingan guru sambil melakukan pergerakan kreatif.

Puppet jari


41

Tajuk : 2. Kemahiran Sosial
Standard Kandungan : 2.1 kemahiran interaksi sosial
Standard Pembelajaran : 2.1.1 Mengenal ahli keluarga asas

CARTA BERGAMBART
a
j
u
k

:

2
.


K
e
m
a
h
i
r
a
n

S
o
s
i
a
l
S
t
a
n
d
a
r
d

K
a
n
d
u
n
g
a
n
:
2
.
1

k
e
m
a
h
i
r
a
n

i
n
t
e
r
a
k
s
i

s
o
s
i
a
l
S
t
a
n
d
a
r
d

P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
:
2
.
1
.
1


M
e
n
g
e
n
a
l

a
h
l
i

k
e
l
u
a
r
g
a

a
s
a
s
S
E
N
A
R
A
I

S
E
M
A
K

N
a
m
a

M
u
r
i
d
:

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
K
e
l
a
s
:

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_


/
r
c
h
c
n

:

I
c
n
c
c
k
c
n

{
\
)

p
c
c
c

r
u
c
n
g
c
n

M
e
n
g
u
c
:
c
i
"

c
l
c
u

8
e
|
u
m

M
e
n
g
u
c
:
c
i
"


b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n

p
e
m
e
r
h
a
t
i
a
n

t
i
n
g
k
a
h

l
a
k
u


m
u
r
i
d
.
B
I
L
K
E
M
A
H
I
R
A
N

D
I
U
J
I
T
A
R
I
K
H
M
E
N
G
U
A
S
A
I
B
E
L
U
M

M
E
N
G
U
A
S
A
I
C
A
T
A
T
A
N
1
.
M
e
m
a
h
a
m
i

d
a
n

m
e
m
a
t
u
h
i

a
r
a
h
a
n

g
u
r
u
a
)

M
e
n
y
a
n
y
i
b
)

M
e
m
b
u
a
t

p
e
r
g
e
r
a
k
a
n
2
.
M
e
n
y
e
b
u
t

a
h
l
i

k
e
l
u
a
r
g
a
a
s
a
s
3
.
M
e
l
a
k
a
r

b
e
n
t
u
k

t
a
p
a
k

t
a
n
g
a
n
4
.
M
e
n
a
m
p
a
l

g
a
m
b
a
r

a
h
l
i

k
e
l
u
a
r
g
a

a
s
a
s

p
a
d
a

l
a
k
a
r
a
n

t
a
p
a
k

t
a
n
g
a
n
R
e
f
l
e
k
s
i

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n

g
u
r
u
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
42
43

Tajuk : 3. Keselamatan diri
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Kemanusiaan
Standard Kandungan : 3.2 Perlakuan tidak mencederakan
Standard Pembelajaran : 3.2.1 Mengamalkan perlakuan yang tidak mencederakan ahli keluarga
Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika
Keterampilan Diri
Kerohanian, Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat membezakan perlakuan positif dan negatif dengan ahli keluarga
Nilai : Disiplin, bertanggungjawab

Langkah Aktiviti BBM Catatan

Set induksi


1. Murid melihat guru masuk ke kelas dengan tangan yang berbalut.
2. Murid diberi penerangan bagaimana guru mendapat kecederaan.

Cadangan contoh soalan:
a. Bagaimana cikgu mendapat kecederaan?
b. Apa yang kamu rasa sekiranya luka?
Kain pembalut luka44

Langkah Aktiviti BBM Catatan

Langkah 1

1. Murid menonton tayangan video:
i. Kanak-kanak memukul ibunya.
ii. Kanak-kanak memukul adiknya.
iii. Kanak-kanak mengamuk sambil membaling barang tanpa arah.

Cadangan contoh soalan:
a. Apa yang kamu lihat?
b. Bolehkah perlakuan ini dilakukan?
c. Pernahkah kamu melakukan perbuatan tersebut?


Video
Komputer riba
LCD

EMK : TMK

Langkah 2

1. Murid menonton tayangan video:
i. Kanak-kanak bermain bersama keluarga.
ii. Kanak-kanak bersalaman dengan ibu bapa.
iii. Kanak-kanak sedang berbincang dengan ahli keluarga.

Cadangan contoh soalan:
a. Apa yang kamu lihat?
b. Bolehkah perlakuan ini dilakukan?
c. Pernahkah kamu melakukan perbuatan tersebut?

Video
Komputer riba
LCD
EMK : TMK
45

Langkah Aktiviti BBM Catatan

Langkah 3

1. Murid memerhatikan kad gambar perlakuan positif dan negatif.
2. Murid mengasingkan kad gambar perlakuan positif dan negatif.

Cadangan contoh soalan:
a. Perlakuan manakah yang patut diikuti?
b. Perlakuan manakah yang tidak patut diikuti?


Kad gambarLangkah 4

1. Murid menerima lembaran kerja yang mengandungi gambar perlakuan
positif dan negatif.
2. Murid menggunting dan menampal gambar mengikut kumpulan
perlakuan positif dan negatif.

Lembaran kerja
Gunting
Gam


Penutup

Murid menonton tayangan video kartun Tom & Jerry.

Cadangan contoh soalan:
a. Apakah yang dilakukan oleh Tom?
b. Apakah yang dilakukan oleh Jerry?


CD
Komputer riba
LCD


T
a
j
u
k

:

3
.
K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n

d
i
r
i
S
t
a
n
d
a
r
d

K
a
n
d
u
n
g
a
n


:
3
.
2
P
e
r
l
a
k
u
a
n

t
i
d
a
k

m
e
n
c
e
d
e
r
a
k
a
n
S
t
a
n
d
a
r
d

P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
:
3
.
2
.
1
M
e
n
g
a
m
a
l
k
a
n

p
e
r
l
a
k
u
a
n

y
a
n
g

t
i
d
a
k

m
e
n
c
e
d
e
r
a
k
a
n

a
h
l
i

k
e
l
u
a
r
g
a
S
E
N
A
R
A
I

S
E
M
A
K

N
a
m
a

M
u
r
i
d
:

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
K
e
l
a
s
:

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
/
r
c
h
c
n

:

I
c
n
c
c
k
c
n

{
\
)

p
c
c
c

r
u
c
n
g
c
n

M
e
n
g
u
c
:
c
i
"

c
l
c
u

8
e
|
u
m

M
e
n
g
u
c
:
c
i
"


b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n

p
e
m
e
r
h
a
t
i
a
n

t
i
n
g
k
a
h

l
a
k
u


m
u
r
i
d
.
B
I
L
K
E
M
A
H
I
R
A
N
D
I
U
J
I
T
A
R
I
K
H
M
E
N
G
U
A
S
A
I
B
E
L
U
M
M
E
N
G
U
A
S
A
I
C
A
T
A
T
A
N
1
.
M
e
m
b
e
z
a
k
a
n

p
e
r
l
a
k
u
a
n

m
e
n
c
e
d
e
r
a
k
a
n

d
a
n

t
i
d
a
k

m
e
n
c
e
d
e
r
a
k
a
n
R
e
f
l
e
k
s
i

:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n

g
u
r
u
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
46
47

Tajuk :5. Pengurusan Emosi
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Komunikasi
Standard Kandungan : 5.1 Mengenal emosi asas diri sendiri dan ahli keluarga
Standard Pembelajaran : 5.1.1 Gembira
5.1.2 Sedih
Tunjang yang disepadukan : Keterampilan Diri
Kemanusiaan
Kerohanian, Sikap dan Nilai
Fizikal dan Estetika
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat mengenal dan membezakan emosi gembira dan sedih.
Nilai : Bekerjasama, hormat-menghormati, kasih sayang, bertanggungjawab

Langkah Aktiviti BBM Catatan

Set Induksi


1. Murid menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira dan membuat
pergerakan mengikut rentak dengan bimbingan guru.

CD
Komputer riba


Lirik lagu :
'Kalau rasa gembira
tepuk tangan.......'
EMK : TMK

Langkah 1

1. Murid memerhati beberapa keping kad gambar.
i. Kanak-kanak mendapat hadiah.

Kad gambar
48

Langkah Aktiviti BBM Catatan
ii. Kanak-kanak bermain di padang permainan.
iii. Kanak-kanak sedang menangis kerana ais- krimnya
terjatuh.
iv. Kanak-kanak melawat ibunya yang sakit di hospital.

Cadangan contoh soalan:
a. Apa yang kamu lihat pada gambar ini?
b. Apa perasaan kamu apabila melihat gambar ini?


Langkah 2

1. Murid ditunjukkan kad mimik muka gembira dan sedih.
2. Murid menyebut perkataan gembira atau sedih berdasarkan kad
mimik muka yang ditunjukkan guru.
3. Murid dikehendaki menerangkan perasaan berdasarkan kad mimik
muka yang ditunjukkan.

Cadangan contoh soalan:
a. Mengapa kamu rasa gembira?
b. Mengapa kamu rasa sedih?


Kad gambar
Kad mimik muka


49

Langkah Aktiviti BBM Catatan

Langkah 3

1. Murid melihat guru melakonkan beberapa ekspresi emosi ketika
gembira dan sedih.
Contoh : senyum, sorakan, melompat, menundukkan muka dan
menangis.
2. Murid melakonkan beberapa ekspresi emosi dihadapan cermin
berdasarkan arahan guru.

Cadangan contoh soalan:
a. Apa perasaan kamu bila mendapat hadiah?
b. Apa perasaan kamu bila emak sakit?

CerminLangkah 4

1. Murid diminta memadankan kad mimik muka dengan gambar
situasi yang dipamerkan pada papan putih.
2. Murid menjawab soalan guru mengenai perasaan gembira dan
sedih.

Cadangan contoh soalan:
a. Apakah rancangan televisyen yang membuatkan kamu rasa
gembira?
b. Apa yang menyebabkan kamu rasa sedih?

Kad gambar
Kad mimik muka
Pelekat

50

Langkah Aktiviti BBM Catatan

Penutup

1. Murid diberikan pinggan kertas.
2. Murid ditunjukkan cara untuk melengkapkan pinggan kertas
menjadi mimik muka gembira atau sedih menggunakan kepingan
gambar mulut.
3. Murid menggunakan kreativiti sendiri bagi melengkapkan pinggan
kertas menggunakan kepingan gambar mulut menjadi mimik muka
gembira atau sedih.


Pinggan kertas
Kepingan gambar
mulut

T
a
j
u
k

:
5
.


E
m
o
s
i
S
t
a
n
d
a
r
d

K
a
n
d
u
n
g
a
n
:

5
.
1

M
e
n
g
e
n
a
l

e
m
o
s
i

a
s
a
s

S
t
a
n
d
a
r
d

P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
:
5
.
1
.
1


S
u
k
a
/

g
e
m
b
i
r
a
5
.
1
.
2


S
e
d
i
h

S
E
N
A
R
A
I

S
E
M
A
K

N
a
m
a

M
u
r
i
d
:

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
K
e
l
a
s
:

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_


/
r
c
h
c
n

:

I
c
n
c
c
k
c
n

{
\
)

p
c
c
c

r
u
c
n
g
c
n

M
e
n
g
u
c
:
c
i
"

c
l
c
u

8
e
|
u
m

M
e
n
g
u
c
:
c
i
"


b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n

p
e
m
e
r
h
a
t
i
a
n

t
i
n
g
k
a
h

l
a
k
u


m
u
r
i
d
.
B
I
L
K
E
M
A
H
I
R
A
N

D
I
U
J
I
T
A
R
I
K
H
M
E
N
G
U
A
S
A
I
B
E
L
U
M

M
E
N
G
U
A
S
A
I
C
A
T
A
T
A
N
1
.
M
e
m
a
h
a
m
i

d
a
n

m
e
m
a
t
u
h
i

a
r
a
h
a
n

g
u
r
u
a
)

M
e
n
y
a
n
y
i
b
)

M
e
m
b
u
a
t

p
e
r
g
e
r
a
k
a
n
2
.
M
e
n
g
e
n
a
l


m
i
m
i
k

m
u
k
a

s
e
d
i
h
3
.
M
e
n
g
e
n
a
l

m
i
m
i
k

m
u
k
a

g
e
m
b
i
r
a
4
.
M
e
m
a
d
a
n
k
a
n

k
a
d

m
i
m
i
k

m
u
k
a

d
e
n
g
a
n

g
a
m
b
a
r

s
i
t
u
a
s
i

g
e
m
b
i
r
a
5
.
M
e
m
a
d
a
n
k
a
n

k
a
d

m
i
m
i
k

m
u
k
a

d
e
n
g
a
n

g
a
m
b
a
r

s
i
t
u
a
s
i

s
e
d
i
h
6
.
M
e
l
a
k
o
n
k
a
n

e
k
s
p
r
e
s
i

e
m
o
s
i

g
e
m
b
i
r
a
7
.
M
e
l
a
k
o
n
k
a
n

e
k
s
p
r
e
s
i

e
m
o
s
i

s
e
d
i
h
8
.
M
e
l
e
n
g
k
a
p
k
a
n

m
i
m
i
k

m
u
k
a

m
e
n
g
i
k
u
t

e
m
o
s
i
51
R
e
f
l
e
k
s
i

:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n

g
u
r
u
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
52
KEMAHIRAN
MANIPULATIF
55
Tajuk : 1. Motor Kasar
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 1.1 Pergerakan motor kasar tanpa alatan
Standard Pembelajaran : 1.1.1 Melakukan pergerakan tangan dengan iringan muzik
Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat melakukan pergerakan tangan dengan iringan muzik.
Nilai : Kerjasama, keberanian, toleransi
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Set Induksi Murid mendengar lagu 'Goyang Tangan' yang
dimainkan melalui kaset/ CD (Melodi Lenggang
Kangkung).
i. Murid menyanyi sambil membuat pergerakan
tangan dengan iringan muzik.
Goyang Tangan
Ini tangan kanan
Ini tangan kiri
Angkatlah tangan kanan
Angkatlah pula tangan kiri
Goyang .goyang.
Goyanglah tangan kita
Atas... bawah.
Kanan dan juga kiri
(Melodi Lenggang Kangkung)
Kaset/ CD
Carta lagu
EMK:
Teknologi Maklumat Dan
Komunikasi
56
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Langkah 1
. Murid melihat guru mengangkat dan menurunkan
tangan kanan.
2. Murid meniru pergerakan yang dibuat oleh guru.
3. Murid melihat guru mengangkat dan menurunkan
tangan kiri.
4. Murid meniru pergerakan yang dibuat oleh guru.
5. Murid mengangkat dan menurunkan kedua-dua
belah tangan selepas melihat guru melakukan
pergerakan tersebut terlebih dahulu.
Cadangan soalan :
a. Kamu ada berapa tangan?
b. Manakah tangan kanan kamu?
c. Manakah tangan kiri kamu?
Tunjuk cara
Langkah 2 1. Murid menggoyangkan tangan bersama guru.
2. Seorang murid dipanggil ke hadapan dan diminta
menggoyangkan tangan dengan arahan guru.
Murid lain mengikut pergerakan yang sama.
i. Murid yang tidak menguasai akan dibimbing.
ii. Murid membuat pergerakan menggoyang dan
Kaset/ CD
Carta lagu
EMK:
Teknologi Maklumat Dan
Komunikasi
57
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
menghayun tangan dengan iringan muzik.
Cadangan soalan:
a. Apakah yang sedang kamu lakukan sekarang?
b. Apa yang kawan kamu lakukan sekarang?
c. Siapa yang tidak tahu menggoyangkan tangan?
Murid yang tidak tahu akan
dibimbing secara individu.
Langkah 3 1. Murid membuat pergerakan mengangkat kedua-
dua belah tangan ke hadapan dan mendepa
tangan dalam kumpulan dengan panduan guru.
2. Murid meniru pergerakan guru mengangkat tangan
ke hadapan dan mendepakan tangan.
i. Murid membuat pergerakan secara berkumpulan
dengan iringan muzik mengikut arahan guru.
Cadangan soalan :
i. Cuba kamu mengangkat tangan ke hadapan.
ii. Cuba kamu mendepakan tangan.
Kaset/ CD
Carta lagu
EMK:
Teknologi Maklumat Dan
Komunikasi
Tunjuk cara
Langkah 4 1. Murid diminta berdiri dalam bulatan.
2. Murid mendengar penerangan ringkas tentang
peraturan permainan Siapa Cepat.
3. Murid melihat guru menunjuk cara bermain.
58
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
4. Murid melakukan aktiviti yang diarahkan oleh guru.
(mengangkat, menggoyang, menghayun dan
mendepa tangan)
5. Murid yang mendahului setiap permainan akan
diberi markah.
6. Murid yang mengumpulkan markah terbanyak akan
diberikan ganjaran berupa token.
Peraturan permainan 'Siapa Cepat'
i. Tunggu sehingga guru
selesai memberi arahan.
ii. Melakukan pergerakan dengan betul mengikut
arahan.
iii. Murid yang melakukan pergerakan terawal dan
betul akan mendapat ganjaran.
Token
Penutup Murid menyanyikan semula lagu 'Goyang Tangan'
sambil membuat gerakan tangan dengan iringan
muzik dalam kumpulan.
Kaset/ CD
Carta lagu
EMK:
Teknologi Maklumat Dan
Komunikasi
59
Tajuk : 1. Motor Kasar
Standard Kandungan : 1.1 Melakukan pergerakan motor kasar tanpa alatan
Standard Pembelajaran : 1.1.1 Melakukan pergerakan tangan dengan iringan muzik
____________________________________________________________________________________________________________
SENARAI SEMAK
Nama Murid :_________________________________________________________
Kelas :_________________________________________________________
Arahan : Tandakan (\) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
BELUM
MENGUASAI
CATATAN
1.
Mengangkat dan turunkan tangan kanan
dengan arahan
2.
Mengangkat dan turunkan tangan kiri dengan
arahan
3.
Mengangkat dan menurunkan kedua-dua belah
tangan dengan arahan
4. Menggoyang tangan bersama guru
5.
Menggoyang tangan dengan arahan guru
60
Refleksi :
.........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Tandatangan guru :
....................................................
61
Tajuk : 1. Motor Kasar
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 1.2 Pergerakan motor kasar menggunakan alatan
Standard Pembelajaran : 1.2.4 Melakukan pergerakan kaki dengan menggunakan bola secara bebas
iii.menahan
iv. menyepak
Tunjang yang disepadukan : Keterampilan diri
: Fizikal dan Estetika
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat menyepak dan menahan bola secara bebas.
Nilai : Kerjasama, keberanian, toleransi
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Set induksi Murid menonton sedutan video tentang
perlawanan bola sepak.
i. Murid memerhati pergerakan kaki pemain.
VCD EMK:
Teknologi Maklumat
Dan Komunikasi
Sedutan video
Langkah 1 1. Murid melihat guru memperkenalkan sebiji bola
sepak.
2. Murid melihat cara guru menyepak bola.
3. Murid meniru cara guru menyepak bola secara
Bola Tunjuk cara
62
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
bebas.

Cadangan soalan :
a. Apakah yang ada ditangan saya sekarang?
b. Apa yang kamu lihat saya buat sebentar
tadi?
c. Bagaimana cara kamu menyepak bola?
Langkah 2 1. Murid melihat cara guru menahan bola.
2. Murid meniru cara guru menahan bola secara
bebas.
Cadangan soalan :
a. Apa yang kamu lihat saya buat sekarang?
b. Bagaimana kamu pula menahan bola?
Bola Tunjuk cara
Langkah 3 1. Murid dibahagikan secara berpasangan.
2. Murid menendang dan menahan bola secara
berpasangan.
Cadangan soalan :
Bola
63
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
a. Siapa yang tidak boleh menyepak dan
menahan bola
Langkah 4 1. Murid diminta berdiri dalam bentuk bulatan.
2. Murid menyepak dan menahan bola dalam
bulatan.
Bola Kedudukan murid ketika aktiviti
Penutup 1. Murid diminta berdiri dalam bentuk bulatan.
2. Seorang murid berdiri di tengah bulatan.
3. Murid menendang bola ke arah murid yang di
tengah bulatan.
4. Murid yang ditengah bulatan menahan bola dan
menendang semula kepada rakan yang lain.
5. Murid bergilir-gilir melakukan aktiviti 2, 3 dan 4.
6. Murid yang berjaya akan diberi ganjaran.
Bola
Contoh ganjaran :
Kalungan kad
Kedudukan murid ketika aktiviti
64
Tajuk : 1. Motor Kasar
Standard Kandungan : 1.2 Pergerakan motor kasar menggunakan alatan
Standard Pembelajaran : 1.2.4 Melakukan pergerakan kaki dengan menggunkan bola secara bebas
i. menahan
ii. menyepak
____________________________________________________________________________________________________________
SENARAI SEMAK
Nama Murid :________________________________________________________________________________
Kelas :________________________________________________________________________________
Arahan : Tandakan (\) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian.
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
BELUM
MENGUASAI
CATATAN
1.
Menyepak bola secara bebas
2.
Menahan bola secara bebas
3.
Menyepak dan menahan bola secara berpasangan
4.
Menyepak dan menahan bola dalam bulatan
65
Refleksi :
........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Tandatangan guru :
...........................................
66
Tajuk : 1. Motor Kasar
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 1.4 Pergerakan lokomotor tanpa alatan
Standard Pembelajaran : 1.4.3 Melakukan pergerakan melompat
i. setempat
ii. ke hadapan
iii. ke belakang
Tunjang yang disepadukan : Keterampilan diri
Fizikal dan Estetika
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat melakukan pergerakan melompat setempat, ke hadapan dan ke
belakang dengan kedua-dua belah kaki.
Nilai : Kerjasama, keberanian, toleransi
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Set Induksi 1. Murid mendengar lagu 'Lompat Si Katak Lompat'
yang dimainkan melalui kaset/ CD.
2. Murid melakukan pergerakan melompat dengan
iringan muzik.
Lompat Si Katak Lompat
Lompat si katak lompat
Lompatlah tinggi-tinggi
Kaset/ CD
Carta lagu
EMK:
Teknologi Maklumat Dan
Komunikasi
67
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Cepatlah adik cepat
Cepatlah bangun pagi-pagi
Kalau adik malas lagi
Malas bangun pagi
La.la.la..la.la
La.la.la.la.la
Nanti adik rugi.
Langkah 1
1. Murid melakukan aktiviti regangan otot kaki
dengan bimbingan guru.
Langkah 2 1. Murid melihat tunjuk cara melompat setempat
dengan kedua-dua belah kaki oleh guru.
2. Murid melompat setempat secara bergilir-gilir.
Cadangan soalan :
a. Apa yang sedang saya lakukan?
b. Bagaimanakah kamu melompat setempat
Langkah 3 1. Murid melihat tunjuk cara melompat ke hadapan
dan ke belakang dengan kedua-dua belah kaki oleh
guru.
Murid yang tidak tahu akan
dibimbing secara individu.
68
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
2. Murid melompat ke hadapan dan ke belakang
dengan kedua-dua belah kaki secara bergilir-gilir.
Cadangan soalan :
a. Apa yang sedang saya lakukan?
b. Bolehkah kamu melompat ke hadapan dan ke
belakang?
Langkah 4 1. Murid melakukan aktiviti melompat setempat,
melompat ke hadapan dan ke belakang berurutan
mengikut tiupan wisel guru.
2. Murid melakukan aktiviti melompat setempat,
melompat ke hadapan dan ke belakang berurutan
secara berkumpulan dengan iringan muzik.
Cadangan soalan :
a. Siapa yang tidak dapat melompat ke hadapan
dan ke belakang bersama saya?
b. Apakah kamu suka melakukan aktiviti melompat
tadi?
Kaset/ CD
Wisel
EMK:
Teknologi Maklumat Dan
Komunikasi
Aktiviti seperti senaman
aerobik
Murid yang tidak tahu akan
dibimbing secara individu.
Penutup 1. Murid ditunjukkan sebiji dadu gergasi di mana
terdapat nombor 1- 6 di permukaannya.
Dadu Gergasi Permainan 'Lompatan
Berdadu'
69
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
2. Murid diberi penerangan ringkas tentang peraturan
permainan 'Lompatan Berdadu'.
3. Murid melihat cara permainan yang ditunjukkan oleh
guru.
4. Murid diminta melompat ke hadapan dan belakang
mengikut nombor yang ditunjukkan pada undian
balingan buah dadu tersebut bersama guru.
5. Murid diminta melakukan aktiviti di atas secara
bergilir-gilir tanpa bimbingan guru.
6. Murid melakukan aktiviti secara berkumpulan.
70
Tajuk : 1. Motor kasar
Standard Kandungan : 1.4 Pergerakan lokomotor tanpa alatan
Standard Pembelajaran : 1.4.3 Melakukan pergerakan melompat
i. setempat
ii. ke hadapan
iii. ke belakang
____________________________________________________________________________________________________________
SENARAI SEMAK
Nama Murid :______________________________________________________________________________
Kelas :______________________________________________________________________________
Arahan : Tandakan (\) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
BELUM
MENGUASAI
CATATAN
1. Melakukan aktiviti regangan otot kaki
2. Melompat setempat
3. Melompat ke hadapan
4. Melompat ke belakang
71
5.
Melompat setempat, melompat ke hadapan dan ke
belakang berurutan dengan iringan muzik
Refleksi :
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Tandatangan guru :
..................................................
72
Tajuk : 2. Motor Halus
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 2.2 Pergerakan asas motor halus dengan alatan
Standard Pembelajaran : 2.2.2 Menggerakkan jari-jemari secara berpandu
iv. mencebis kertas
v. menampal cebisan kertas (kolaj)
Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat mencebis dan menampal kertas secara berpandu.
Nilai : Kerjasama, kerajinan, toleransi, bertanggungjawab
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN

Set Induksi Murid menyanyikan lagu 'Enjit-enjit Semut' sambil
melakukan pergerakan.
Lagu Enjit-enjit Semut
Enjit-enjit semut
Siapa sakit naik atas
(Ulang rangkap di atas 4x)
Langkah 1 1. Murid diberi doh dan menguli menjadi bulat.
2. Murid mencubit halus doh dengan bimbingan gur
Doh
73
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Cadangan soalan:
a. Apakah yang kamu pegang sekarang?
b. Bagaimanakah kamu menguli doh menjadi
bulat?
c. Apakah bahagian tangan yang kamu gunakan
untuk mencubit doh?
d. Bagaimanakah kamu mencubit doh menjadi
halus?
Langkah 2 1. Murid melihat aktiviti mencebis surat khabar lama
yang dilakukan oleh guru.
2. Murid diberi surat khabar lama dan melakukan
aktiviti sebagaimana yang ditunjukkan oleh guru.
Cadangan soalan :
a. Apakah yang saya sedang lakukan sekarang?
b. Apakah bahan yang kamu sedang pegang
sekarang?
Surat khabar lama
Bakul sampah
74
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
c. Bagaimanakah kamu mencebis surat khabar
yang ada pada kamu?
Langkah 3 1. Murid melihat aktiviti mencebis kertas warna yang
dilakukan oleh guru.
2. Murid diberi kertas warna dan melakukan aktiviti
mecebis.
Cadangan soalan :
a. Apakah bahan yang kamu pegang sekarang?
b. Cuba kamu cebiskan kertas warna yang ada
pada kamu.
Kertas warna
75
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN

Langkah 4 1. Murid diberi lembaran kerja.
2. Murid diminta menyapukan gam pada permukaan
gambar yang diberi.
3. Murid diminta menampal cebisan kertas warna
tersebut dalam kawasan gambar dalam lembaran
kerja.
Kertas warna
Gam
Lembaran kerja
Rujuk Lampiran 1
Penutup 1. Murid mempamerkan hasil kerja masing-masing.
2. Hasil kerja yang kemas dan bersih dijadikan
contoh kepada murid-murid lain.
3. Murid yang berjaya mencebis dan menampal
kertas dengan betul diberi ganjaran.
Contoh ganjaran :
Stiker/ token

76
Tajuk : 2. Motor Halus
Standard Kandungan : 2.2 Pergerakan asas motor halus dengan alatan
Standard Pembelajaran : 2.2.1 Menggerakan jari jemari secara berpandu
____________________________________________________________________________________________________________
SENARAI SEMAK
Nama Murid :_____________________________________________________________________________
Kelas :_____________________________________________________________________________
Arahan : Tandakan (\) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL
KEMAHIRAN DIUJI
TARIKH MENGUASAI
BELUM
MENGUASAI
CATATAN
1. Menguli doh menjadi bulat
2.
Mencubit halus doh
3. Mencebis surat khabar lama
4. Mencebis tisu
5. Mencebis kertas warna
6. Menampal cebisan kertas warna secara berpandu
77
Refleksi :
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Tandatangan guru :
..................................................
78
Tajuk : 3. Pengamatan (a)Pendengaran
Masa : 30 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 3.3 Ingat kembali bunyi-bunyian
Standard Pembelajaran : 3.3.1 Mengingat kembali bunyi yang didengar
ii. haiwan
Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan, Fizikal dan Estetika
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat membunyikan semula bunyi haiwan yang didengar.
Nilai : Kerjasama, kerajinan, toleransi, bertanggungjawab
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Set Induksi 1. Murid mendengar lagu 'Bunyi Binatang' yang
dimainkan melalui kaset/ CD
2. Murid menyanyikan lagu dengan iringan muzik
Bunyi Binatang
Saya ayam..
Kok.kok.kok..kok..kok
Saya itik..
Kuek.kuek.kuek.kuek.kuek
Saya burung.
Kaset/ CD
Carta lagu
EMK:
Teknologi Maklumat Dan
Komunikasi
79
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Pit.pit.pit.pit.pit
Kami bunyi.
Kok.kok.kok..kok..kok
Kuek.kuek.kuek.kuek.kuek
Pit.pit.pit.pit.pit
Langkah 1 1. Murid mendengar kaset/ CD yang mengandungi
bunyi haiwan.
2. Murid mengajuk bunyi haiwan yang didengar
Cadangan soalan :
a. Berapa jenis haiwan yang kamu dengar tadi?
b. Bagaimanakah kamu membunyikan, bunyi
haiwan yang kamu dengar tadi?
c. Bunyi haiwan manakah yang selalu kamu
dengar?
Kaset/ CD bunyi
haiwan
: Maklumat Dan
Komunikasi
Guru boleh memilih sekurang-
kurangnya tiga jenis bunyi mengikut
kesesuaian persekitaran murid.
Langkah 2 1. Murid diperdengarkan dengan bunyi haiwan.
2. Murid dikehendaki meneka bunyi yang didengar
Kaset/ CD bunyi
haiwan
EMK-Teknologi Maklumat Dan
Komunikasi
80
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
dari kaset/ CD.
Cadangan soalan :
a. Namakan bunyi haiwan yang kamu dengar
sebentar tadi?
b. Pernahkah kamu lihat haiwan-haiwan yang
kamu dengar bunyinya tadi?
Langkah 3 1. Murid mendengar bunyi haiwan dari kaset/ CD
dan diperlihatkan gambar haiwan tersebut.
2. Murid diminta membunyikan bunyi haiwan
berdasarkan gambar.
Cadangan soalan :
a. Ada berapakah gambar haiwan yang kamu
lihat di hadapan ini?
b. Apakah nama haiwan yang terdapat pada
gambar tersebut?
c. Bagaimanakah bunyi haiwan yang kamu lihat
pada gambar yang saya tunjukkan?
Kad gambar haiwan
Kaset/ CD bunyi
haiwan
EMK:
Teknologi Maklumat Dan
Komunikasi
Langkah 4
1. Murid diminta membunyikan tiga bunyi haiwan
yang digemari.
81
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
2. Murid lain diminta mendengar bunyi tersebut dan
mengajuk setiap bunyi yang dilakukan oleh
rakannya.
3. Murid melakukan aktiviti 1 dan 2 mengikut giliran.
Cadangan soalan :
a. Apakah nama haiwan yang kamu paling suka
bunyinya?
b. Bagaimanakah bunyi setiap haiwan yang kamu
suka?
c. Adakah semua orang suka pada bunyi haiwan
yang kamu dengar dan kamu ajuk sebentar
tadi?
Penutup
1. Murid mendengar lagu 'Bunyi Binatang' yang
dimainkan melalui kaset/ CD.
2. Murid menyanyikan lagu 'Bunyi Binatang' dengan
iringan muzik.
Kaset/CD
Carta lagu
EMK:
Teknologi Maklumat Dan
Komunikasi
82
Tajuk : 3. Pengamatan (a)pendengaran
Standard Kandungan : 3.3 Ingat kembali bunyi-bunyian
Standard Pembelajaran : 3.3.1 Mengingat kembali bunyi yang didengar
ii. Haiwan
____________________________________________________________________________________________________________
SENARAI SEMAK
Nama Murid :_____________________________________________________________________________
Kelas :_____________________________________________________________________________
Arahan : Tandakan (\) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
BELUM
MENGUASAI
CATATAN
1.
Mengajuk bunyi haiwan yang didengar dari kaset/
CD
2.
Menamakan haiwan berdasarkan bunyi yang
didengar dari kaset/ CD
3. Membunyikan bunyi haiwan berdasarkan gambar
4.
Membunyikan sekurang-kurangnya dua daripada
tiga bunyi haiwan yang digemari
83
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
BELUM
MENGUASAI
CATATAN
5.
Mengajuk sekurang-kurangnya dua daripada tiga
bunyi haiwan yang didengar daripada rakan
Refleksi :
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Tandatangan guru :
..................................................
84
Tajuk : 3. Pengamatan (b) Penglihatan
Masa : 60 minit
Tunjang utama : Keterampilan Diri
Standard kandungan : 3.6 Ingat Kembali
Standard pembelajaran : 3.6.1 Menyebut semula apa yang diamati
ii. gambar
Tunjang yang disepadukan : Kemanusian
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat mengingat semula tiga gambar yang diperlihatkan.
Nilai : Kerjasama, toleransi, keberaniaan
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Set Induksi 1.Murid bersoal jawab tentang jenis-jenis makanan
untuk sarapan pagi.
2.Murid ditanya tentang sarapan pagi yang mereka
ambil hari ini.
Cadangan soalan:
a. Sebutkan jenis-jenis makan yang sesuai untuk
sarapan pagi.
b. Siapa yang bersarapan pagi?
c. Apa yang kam makan+85
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Langkah 1 1. Murid melihat tiga gambar tunggal.
2. Murid menyebut gambar yang ditunjukkan.
Cadangan soalan :
a. Ini gambar apa?
b. Siapa suka makan 'sandwich'?
c. Siapa suka makan nasi lemak?
d. Siapa suka minum kopi?
Kad gambar :
sandwich
air kopi
nasi lemak
Langkah 2 1. Murid diberikan gambar jigsaw ceraian dua.
2. Murid mencantumkan dua bahagian kad gambar
menjadi gambar yang lengkap.
Cadangan soalan :
a. Bolehkah kamu mencantumkan kad gambar
tersebut?
b. Adakah kad gambar yang kamu cantumkan sama
dengan gambar di hadapan?
Kad gambar
Gambar jigsaw-
puzzle ceraian dua
86
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Langkah 3 1. Murid melihat tiga keping gambar yang ditunjukkan
oleh guru.
2. Murid mendengar guru menyebut nama makanan
dan minuman pada kad gambar.
3. Murid diminta mengecam gambar tersebut.
4. Murid diminta memilih semula tiga kad gambar
yang telah dicampurkan dengan kad-kad gambar
yang berlainan dan meletakkannya di atas meja.
Cadangan soalan :
a. Apakah gambar yang kamu dapat lihat sebentar
tadi?
b. Berapakah gambar yang kamu dapat lihat?
c. Adakah kamu ingat kesemua gambar yang saya
tunjukkan tadi?
d. Adakah gambar yang kamu ambil sama dengan
objek yang saya sebutkan tadi?
Kad gambar
87
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Langkah 4 1. Murid diminta menggoncang kotak yang
mengandungi gambar-gambar makanan.
2. Murid diminta mengambil dan menunjukkan
gambar yang disebut kepada guru dan murid yang
lain.
3. Murid menyimpan semula gambar ke dalam kotak.
4. Murid menamakan gambar yang telah disimpan.
5. Murid diberi ganjaran apabila dapat mengingati
kad gambar dengan betul.
6. Murid melakukan aktiviti 1 - 4 mengikut giliran.
Cadangan soalan :
a. Adakah kamu dapat ingat gambar yang diambil
oleh rakan kamu?
b. Apakah nama objek pada gambar yang kamu
ambil dari kotak?
Kad gambar :
sandwich
air kopi
nasi lemak
88
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Penutup 1. Murid diberi gambar jigsaw-puzzle ceraian enam.
2. Murid mencantumkan jigsaw-puzzle dan
menampalkan pada lembaran kerja berpandukan
gambar asal yang diberi.
3. Murid yang berjaya menyiapkan tugasan akan
diberikan ganjaran.
Gambar jigsaw-
puzzle ceraian enam
Rujuk Lampiran 2 (i) dan
lampiran 2 (ii)
89
Tajuk : 3. Pengamatan
Standard Kandungan : 3.6 Ingat kembali
Standard Pembelajaran : 3.6.1 Menyebut semula gambar
____________________________________________________________________________________________________________
SENARAI SEMAK
Nama Murid :______________________________________________________________________________
Kelas :______________________________________________________________________________
Arahan : Tandakan (\) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
BELUM
MENGUASAI
CATATAN
1.
Mengenalpasti nama makanan berdasarkan tiga
kad gambar yang ditunjukkan
2. Mencantumkan dua bahagian kad gambar
3. Mengecam dan menyebut tiga kad gambar
4.
Menamakan tiga kad gambar yang diambil dari
kotak
90
Refleksi :
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Tandatangan guru :
..................................................