Anda di halaman 1dari 1

1. Demi (perhatikan) malam apabila telah diliputi kegelapannya.

(Bagaimana keadaan makhluk di saat itu?)


2. Dan (demi) siang apabila telah terang.
3. Dan (demi) Yang Menjadikan lelaki dan perempuan.
4. Sesungguhnya usaha kamu bermacam-macam.
5. Maka adapun orang yang (suka) memberi (sedekah derma dan zakat)
dan bertawa (mengerjakan segala suruhan Allah dan menjauhi
segala larangan Allah).
6. Dan (serta) percaya yang baik (ajaran-ajaran yang baik dan
pahala di syurga).
7. Maka akan Kami mudahkan baginya jalan yang mudah (yang akan
membawa mendapat kemenangan dunia dan akhirat).
8. Adapun orang yang bakhil (kikir) dan sombong (merasa dirinya
kaya tidak berhajat kepada sesama manusia, karena itu ia tidak
hirau terhadap penderiaan fakfir miskin).
9. Dan ia mendustakan perkara yang baik (mendustakan ajaran-ajaran
yang baik mendustakan pahala di syurga).
10. Maka akan Kami sediakan baginya jalan yang susah (yang
akan membinasakan iaitu neraka).
11. Dan apakah bertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh
hartanya apabila ia telah terjerumus (ke dalam azab siksa api
neraka).