Anda di halaman 1dari 5

Laboratorium Parasitologi FK Unjani

Morfologi Nyamuk

Stadium Genus/Spesies
Anopheles Aedes aegypti Culex
Telur Berkumpul, sediri-sen-
diri dan berpelampung

Lonjong seperti perahu
Kedua ujung lancip
Tidak tahan kering
Sendiri-sediri, tidak ber
pelampung

Lonjong seperti telur

Tahan kering
Berbentuk rakit, ber-
kumpul dan beroper-
kulum
Lonjong seperti peluru
Ujungnya tumpul
Tidak tahan kering
Larva Berambut palma pada
segmen abdomen
Tidak berambut palma Tidak berambut palma
Bernafas dengan stig-
mal plate
Bernafas melalui
siphon
Bernafas melalui
siphon
Tidak mempunyai
comb scale
Comb scale satu baris Comb scale ada bebe-
rapa baris
Rambut antena
banyak
Rambut antena sedikit Rambut antena
banyak
Rambut siphon tidak
ada
Satu kelompok Lebih satu kelompok
Pekten tidak ada Pekten ada Pekten ada
Mouth brush lebat Mouth brush tidak ada
atau sedikit
Mouth brush tidak ada
atau sedikit
Istirahat sejajar permu-
kaan air
Istirahat membentuk
sudut dengan permu-
kaan air
Istirahat membentuk
sudut dengan permu-
kaan air
Pupa Air tube berbentuk co-
rong
Air tube berbentuk ta-
bung dengan lubang
me manjang
Air tube berbentuk ta-
bung
Pasa paddle berduri Pasa paddle tak
berduri
Pasa paddle tak
berduri
Dewasa
(Jantan)
Palpa mempunyai
pele-baran seperti
sendok pa da
ujungnya dan sama
panjang dengan
probos kis
Palpa tanpa pelebaran
pada ujungnya dan sa-
ma panjang dengan
pro boskis
Palpa tanpa pelebaran
pada ujungnya dan le-
bih panjang dari
probos kis
Antena berbulu lebat
(membedakan dengan
betina)
Antena berbulu lebat
(membedakan dengan
betina)
Antena berbulu lebat
(membedakan dengan
betina)
Skutelum berlobus
satu (dari dorsal)
Skutelum berlobus
satu (dari dorsal)
Skutelum berlobus
satu (dari dorsal)
Hinggap membentuk
su dut dengan dinding
Hinggap sejajar
dengan dinding
Hinggap sejajar
dengan dinding
Dewasa
(Betina)
Palpa sama panjang
dengan proboskis
Palpa lebih pendek
dari proboskis
Palpa lebih pendek
dari proboskis
Spermateka sebuah Spermateka tiga buah
(2-1)
Spermateka tiga buah
(1-2)
Sersi pendek Sersi panjang Sersi pendek
Laboratorium Parasitologi FK Unjani

Skutelum berlobus
satu (dari dorsal)
Skutelum berlobus tiga
(dari dorsal)
Skutelum berlobus tiga
(dari dorsal)
Kuku lurus Kuku bertaju, bengkok Kuku tidak bertaju,
bengkok
Hinggap membentuk
su dut dengan dinding
Hinggap sejajar
dengan dinding
Hinggap sejajar
dengan dinding

Laboratorium Parasitologi FK UnjaniLaboratorium Parasitologi FK Unjani

Laboratorium Parasitologi FK Unjani