Anda di halaman 1dari 1

JSU BAHASA MELAYU TAHUN 4

BIL. TOPIK/TAJUK/
SUBTAJUK
ARAS KEMAHIRAN
PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTESIS PENILAIAN JUMLAH
1. KATA ARAH 1 1
2. KATA MAJMUK 1 1
3. PENANDA
WACANA
S1 1
4. KATA
BILANGAN
1 1
5. KATA ADJEKTIF 1 1
6. KATA GANDA 1 1
7. IMBUHAN 1 1
8. SINONIM 1 1
9. ANTONIM 1 1
10. KATA GANTI
NAMA DIRI
1 1
11. PERIBAHASA S1 1
12. AYAT TANYA 1 1
JUMLAH 3 1 3 2 2 1 12