Anda di halaman 1dari 6

Tumpuan : struktur anatomi individu

Kawalan postur perlu dibina bagi membolehkan


individu mengalami perkembangan, pertumbuhan dan
kematangan motor yang bersesuaian dengan umur.
Kawalan postur menyediakan pelajar untuk
mempelajari kemahiran motor yang lebih kompleks.
Tumpuan : Kuantiti pergerakan yang mampu
dipamerkan.
Melibatkan beberapa prinsip asas (kekuatan,
kelenturan, daya tahan kardiovaskular, ketangkasan,
kepantasan dan kelajuan).
Tumpuan : sosial, emosi, dan afektif
Merupakan tempat untuk pelajar mengaplikasikan
aspek fizikal, motor dan kecergasan.
Beri ruang kepada pelajar melibatkan diri dalam
berkomunikasi dan aktiviti sosial.