Anda di halaman 1dari 15

AGAMA DAN HUBUNGAN ETNIK

Pengenalan
Prinsip rukun negara yang pertama
Kepercayaan kepada Tuhan.
Penanda jati diri rakyat Malaysia ialah agama.
Isu agama perlu ditangani dengan penuh
hikmah agar ia bukan menjadi isu yang
meruntuhkan keamanan dan kedamaian yang
dinikmati.
Pengenalan.
Perlembagaan negara: Perkara 3 ceraian (1)
menegaskan bahawa Islam sebagai agama
persekutuan.
Agama-agama lain bebas diamalkan.
Tidak boleh menyebarkan agama lain di
kalangan orang Islam.
Agama Islam
Islam bermaksud: Selamat, sejahtera, aman damai.
Asas kepada agama Islam ialah Tiada paksaan dalam Islam,
sesungguhnya telah jelas petunjuk daripada kesesatan Al-
Baqarah, ayat 256.
Huraian ayat:
i) Islam tidak memaksa dan tidak menerima orang bukan
Islam masuk Islam kerana paksaan.
ii)Orang yang sudah Islam perlu patuh kepada ketetapan-
ketetapan yang telah ditentukan.
iii)Setiap individu perlu memahami dan mengetahui (berilmu)
dalam memilih/menganut agama.
Asas kepada hubungan etnik dalam Islam.
Wahai umat manusia! Sesungguhnya kami telah
menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami
telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku
puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah
mesra,kenal mengenali antara satu sama lain).
Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang
yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih
keturunan dan bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui, lagi mendalam pengetahuanNya (akan
keadaan dan amalan kamu).Al-Hujurat, ayat 13.
Islam dan Hubungan Etnik.
Islam melihat kepelbagaian etnik sebagai
kekuasaan/keagungan Allah sebagai Pencipta.
Surah al-Hujurat, 13.
Hadis:Jangan kamu hasad dengki, jangan
kamu khianat mengkhianati, jangan kamu
membuat konspirasi kejahatan dan jadikanlah
semua hamba Allah itu bersaudara.
Islam Hadhari.
Diperkenalkan oleh YAB, Perdana Menteri di
Perhimpunan Agung UMNO ke 55, 23 Sept
2003.
Satu pendekatan.
Pendekatan Islam Hadhari bertujuan menjana
kemajuan manusia untuk pembangunan
fizikal, spirital, pembangunan insan, ilmu.
Terdapat 10 prinsip.
10 Prinsip Pendekatan Islam Hadhari
Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah S.W.T
Kerajaan yang adil dan beramanah
Rakyat yang berjiwa merdeka
Penguasaaan ilmu pengetahuan
Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif
Kehidupan berkualiti
Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita
Keutuhan budaya dan moral
Pemeliharaan alam semulajadi
Kekuatan pertahanan.
Makna Hadhari
Hadharah: kebandaran, bertamadun, moden.
Hadharah, Tamadun, Madani.
Istilah-istilah yang menunjukkan situasi hidup
masyarakat.
Perbezaan antara tamadun menurut
perspektif Islam dengan Barat.
Tujuan dan Pendekatan Islam Hadhari.
Memperkasakan umat Islam agar dapat
menghadapi pelbagai cabaran semasa.
Pendekatan yang difikirkan sesuai bagi
sesebuah negara yang terdiri dari pelbagai
kaum, ras, agama dan keturunan.
Setiap golongan etnik perlu mendapat
peluang menikmati kemakmuran dan
keamanan negara.

Ke arah membentuk masyarakat Hadhari.
Hidup dalam dunia global memerlukan
persediaan dan persiapan yang sewajarnya
daripada setiap individu dalam setiap aspek.
Globalisasi merupakan satu fenomena yang
membentuk wajah baru dunia.
Negara-negara membangun seperti Malaysia
perlu menangani cabaran globalisasi dalam
pelbagai dimensi hidup.
Membentuk Masyarakat Hadhari
Negara perlu memantapkan kestabilan ekonomi,
politik, mengukuhkan ketahanan budaya dan ikatan
sosial dalam kalangan masyarakat yang pelbagai.
Dalam masa yang sama perlu juga memantapkan
keutuhan moral dan akhlak bangsa.
Maju dari sudut material, hancur dari aspek akhlak
dan moral menghancurkan/melumpukan negara
sedikit demi sedikit.
Realiti kehidupan msyarakat kini dan kaitannya
dengan pendekatan Islam Hadhari serta hubungan
etnik.
Hikmah kejadian manusia terdiri dari kepelbagaian bangsa,
kaum serta keturunan.
Kepelbagaian tersebut bukan untuk bermusuhan atau
saling benci membenci antara satu kaum dengan kaum
yang lain.
Untuk kesejahteraan manusia memerlukan kepada
penguasaan ilmu.
Pembahagian ekonomi dan kekayaan perlu diagihkan
secara adil dan saksama.
Asas-asas Hubungan Etnik dalam konteks
agama.
Kehidupan berteraskan aqidah,syariah dan
akhlak Islam merupakan satu tuntutan dalam
pendekatan Islam Hadhari.
Prinsip-prinsip asas dalam setiap agama
berteraskan konsep spiritualiti masing-masing.
Antara asas-asas hubungan etnik dalam konteks
agama ialah:
Asas-asas Hubungan Etnik dalam konteks
agama.
Berkenal-kenalan.
Persefahaman.
Bekerjasama.
Persaudaraan.
Berkasih sayang.
Saling menjamin.

Anda mungkin juga menyukai