Anda di halaman 1dari 2

RUMUSAN DAN CADANGAN

Kanak kanak adalah insan ciptaan Tuhan yang tidak ternilai harganya. Kanak
kanak yang umpama kertas putih harus dibentuk dan dicorakkan dengan baik supaya
dapat membentuk insan yang mulia dan berakhlak. Mereka juga harus dipimpin dengan
baik oleh ibu bapa dan guru. Ibu bapa dan guru harus menjadi modal kepada kanak
kanak yang membesar.
Perkembangan kanak kanak berlaku secara berperingkat peringkat dan
sebagai seorang guru kita harus sentiasa peka kepada perubahan yang dialami oleh
mereka. Guru guru juga harus menyediakan bahan mengajar yang boleh merangsang
minda kanak kanak serta aktiviti yang boleh membuatkan otot otot mereka bergerak
aktif. Guru guru juga harus menyediakan bahan mengikut tahap umur kanak kanak
dan kebolehan kanak kanak untuk membuat aktiviti tersebut.
elain itu! perkara yang harus diambil berat ialah kanak kanak bersikap
egosentrik dan mereka mengganggap setiap tindakan mereka adalah betul dan tidak
menerima pandangan atau nasihat orang lain terutamanya kanak kanak yang berumur
dalam lingkungan " dan # tahun. Pada usia ini juga mereka suka membuat perkara
yang mereka minati dan mereka tidak patut dipaksa untuk membuat sesuatu aktiviti.
Kanak kanak yang berumur " tahun biasanya tidak dapat memahami perkara yang
mengelirukan atau perkara yang mengaplikasikan proses pembalikkan. $da juga kanak
kanak yang bukan berada dalam lingkungan ini tidak dapat mengaplikasikan beberapa
konsep. Kepada kanak kanak seperti ini kita harus menggunakan penggunaan ayat
dan membuat sesuatu secara tidak mengelirukan.
Tambahan pula! semasa kanak kanak mengalami perkembangan dan
pertumbuhan ibu bapa dan guru harus memberikan perhatian yang secukupnya dan
mereka harus menyediakan keperluan asas mereka dengan teliti! memberikan kasih
sayang yang secukupnya dan sentiasa memberi galakkan untuk mereka supaya mereka
tidak terasa dipingkirkan. elain itu! pemakanan kanak kanak harus dijaga dan
mereka harus diberi makanan yang seimbang supaya perkembangan berlaku dengan
betul. kanak kanak harus dididik mengikut tahap usia mereka seperti dalam
perkembangan kognitif.
Kanak kanak perlukan dorongan daripada ibu bapa untuk membuat sesuatu.
Ibu bapa harus memberikan galakkan dan selalu memberikan kata kata yang dapat
menambahkan keyakinan diri mereka. %engan memberikan kata kata dorongan dan
galakkan ibu bapa dapat !membentuk anak anak yang berkeyakinan dan modal insan
yang berguna. Ibu bapa harus menjadi tulang belakang kanak kanak dalam proses
perkembangan dan pertumbuhan. &ara pendekatan yang berkesan dapat membentuk
kanak kanak yang sihat dari segi kesihatan mental dan fi'ikal. Kemampuan mental
dan fi'ikal amat penting untuk kanak kanak mengalami perkembangan dan
pertumbuhan yang sempurna.
(imbingan dan didikan yang betul akan mempengaruhi corak pemikiran kanak
kanak. )usteru itu! *ajarlah kiranya kanak kanak dibentuk berdasarkan kemampuan
kognitifnya. )ika kanak kanak itu dibentuk dengan baik!maka kanak kanak itu akan
menjadi insan yang mulia.