Anda di halaman 1dari 2

2. Manakah antara insurans tersebut rendah bayaran premiumnya?

A Insurans gadaian
B Insurans endowmen
C Insurans hayat sementara
D Insurans hayat seumur hidup

3. Premium bagi insurans nyawa bergantung kepada
I Umur insured
II Jenis pekerjaan insured
III Jantina insured
IV Pendapatan insured

A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

4. Pilih kombinasi yang betul tentang jenis insurans. (SPM 2007)

Insurans Am Insurans Hayat
A Insurans motor Insurans kesihatan
B Insurans liabiliti
awam
Insurans pendidikan
C Insurans
kebakaran
Insurans hayat seumur
hidup
D Insurans
endowmen
Insurans hayat
sementara


5. Jelaskan Insurans Hayat berikut :
(SPM 2006)
(a) Polisi Insurans Hayat Seumur Hidup.
[4 markah]

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(b) Polisi Insurans Endowmen
[4 markah]

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________2. Manakah antara insurans tersebut rendah bayaran premiumnya?
A Insurans gadaian
B Insurans endowmen
C Insurans hayat sementara
D Insurans hayat seumur hidup

3. Premium bagi insurans nyawa bergantung kepada
I Umur insured
II Jenis pekerjaan insured
III Jantina insured
IV Pendapatan insured
1. SPM 2008
1. SPM 2008

A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

4. Pilih kombinasi yang betul tentang jenis insurans. (SPM 2007)

Insurans Am Insurans Hayat
A Insurans motor Insurans kesihatan
B Insurans liabiliti
awam
Insurans pendidikan
C Insurans
kebakaran
Insurans hayat seumur
hidup
D Insurans
endowmen
Insurans hayat
sementara


5. Jelaskan Insurans Hayat berikut :
(SPM 2006)
(a) Polisi Insurans Hayat Seumur Hidup.
[4 markah]

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(b) Polisi Insurans Endowmen
[4 markah]

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________