Anda di halaman 1dari 6

Namakan kaedah pengawetan makanan berdasarkan

rajah di bawah.
_______________________________________________________________
________________________________

_______________________________
Posted

Antara yang berikut, yang manakah tujuan mengapa kita
perlu mengawet makanan? Tandakan ( / ) jawapan yang
betul.

( a ) Makanan tahan lebih lama. ( )

( b ) Rasa makanan boleh dikekalkan. ( )

( c ) Pembaziran makanan boleh dikurangkan. ( )

( d ) Makanan mudah disimpan. ( )

( e ) Harga makanan boleh dikurangkan. ( )


Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.

Rajah di bawah menunjukkan dua jenis buah-buahan yang dikumpul oleh Pak Samad
dari dusunnya.(a) Ramalkan apa yang patut dilakukan oleh Pak Samad ke atas buah-buahan
itu supaya dia dapat
menikmati buah-buahan itu untuk tempoh masa yang lebih lama.

______________________________________________________________


(b) Berikan satu sebab (inferens) untuk menerangkan jawapan kamu di 1 (a).


______________________________________________________________

(c) Namakan satu lagi makanan yang dapat diawet secara penjerukan.


______________________________________________________________

(d) Nyatakan tiga sebab mengapa makanan yang diawet penting bagi
angkasawan dan pengembara.


1______________________________________________________________


2______________________________________________________________


3______________________________________________________________

(e) Nyatakan dua kelebihan pengawetan makanan kepada negara kita.


1_______________________________________________________________


2_______________________________________________________________LATIHAN 3

Bulatkan jawapan yang betul.1. Senarai di bawah menunjukkan dua kaedah pengawetan makanan.
Pendinginan
Pengetinan
Antara berikut, yang manakah boleh diawet melalui kedua-dua kaedah ini?

A Susu B Telur C Nanas D Beras

2. Antara berikut, yang manakah boleh diawet melalui pengetinan?
I Daging II Ikan III Roti IV Telur

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

3. Apakah tujuan pengawetan makanan?

A Untuk menghasilkan lebih banyak makanan.
B Untuk menjadikan makanan lebih murah.
C Untuk membolehkan makanan tahan lebih lama.
D Untuk mengelakkan keracunan makanan.

4. Makanan diawet dengan memanaskannya pada suhu yang tinggi untuk
membunuh mikroorganisma.
Antara berikut, yang manakah melibatkan proses ini?

A Penyejukbekuan B Pengetinan C Pengasinan D
Penjerukan

5. Antara kaedah pengawetan makanan berikut, yang manakah sesuai untuk
mengawet sayur-sayuran
dan telur?

A Pengetinan B Pendinginan C Pengeringan D
Pempasteuran


Kepentingan Pengawetan Makanan

Faedah pengawetan makanan termasuklah:

1. Makanan yang diawet dapat disimpan dalam bekas yang lebih kecil.
2. Makanan yang diawet adalah lebih mudah dibawa daripada makanan
segar.
3. Makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan boleh dieksport.
4. Pengawetan makanan membantu mengelakkan pembaziran.
5. Makanan yang diawet boleh tahan lama.