Anda di halaman 1dari 1

implikasi Ketiga-tiga Pandangan Ahli Teori Behavioris.

Guru harus kaitkan pengalaman


positif (rangsangan terlazim) dengan
tugasan pembelajaran demi
menghasilkan gerak balas terlazim.
Bimbing murid guna kemahiran
membuat generalisasi dengan tepat
pelbagaikan contoh dalam proses
pemindahan pembelajaran.

Bimbing murid guna kemahiran
membuat diskriminasi.
Beri latihan yang cukup untuk
kukuhkan rangsangan terlazim
dengan gerak balas terlazim.
Berikan rangsangan yang
menyeronokkan kepada murid agar
dapat menghasilkan pengalaman
yang positif dan negatif.
Pemberian peneguhan yang positif
bagi meneguhkan tingkah laku yang
dikehendaki.
Emosi kanak-kanak dibentuk melalui
proses pelaziman. Oleh itu, guru
harus memastikan emosi positif
dapat dibina dalam diri murid.
Guru perlu gunakan rangsangan
yang boleh memotivasikan murid
agar minat belajar.
Latihan hendaklah dijalankan kerap
kaji untuk kukuhkan apa yang
dipelajari dalam ingatan.
Bagi menguasai kemahiran
menyelesaikan masalah, pelajar
hendaklah belajar perhubungan
gerak balas sistematik.
Semua tingkah laku dipelajari
melalui proses pelaziman. Tingkah
laku (emosi) manusia dapat diramal
dan dikawal.
Motivasi membangkitkan tingkah
laku positif. Gunakan rangsangan
yang boleh memotivasikan pelajar.
Rangsangan dan gerak balas
diperkukuhkan melalui latihan.
Pelajar boleh belajar mengaitkan
antara rangsangan dengan gerak
balas.
Mengajar pelajar membezakan
persamaan dan perbezaan antara 2
situasi yang berlainan supaya
mereka dapat membuat generalisasi
dan driskriminasi dengan betul.
Untuk mengukuhkan apa yang
dipelajari, latihan dijalankan secara
kerap kali.
Ivan Pavlov (1849 1936) J.B Watson ( 1878 1958) B.F Skinner