Anda di halaman 1dari 13

TAJUK :

JENIS-JENIS MAIN
PERANAN
PENGENALAN


Main peranan ialah salah satu kaedah yang
membantu murid-murid memahami tingkahlaku
sosial, peranan mereka dalam interaksi sosial
dan cara-cara menyelesaikan masalah dengan
berkesan.

PRINSIP-PRINSIP MAIN PERANAN
Untuk menghasilkan mainan peranan yang menyeluruh dan menyeronokkan scenario,
peranan dan taklimat yang hendak di tujukan itu.

Peranan pelajar dalam main peranan hendaklah jelas agar perjalanan
main peranan berjalan dengan lancar.

Peserta diberikan masa yang cukup untuk membuat persedian mainan.

Pemerhatian, contohnya guru harus mencatat pandangan dengan
menggunakan borang penilaian atau senarai semak.
TUJUAN :

o Untuk kuasai kemahiran
o Melatih murid bertutur secara spontan melalui aktiviti
o Untuk membina pemikiran secara inovatif dan kristis
o Untuk membina sikap positif
o Pengusahan kemahiran Bahasa boleh dicapai melalui aktiviti
perbincangan dalam aktiviti kumpulan
JENIS JENIS MAIN
PERANAN
memerihal
demostrasi
Latihan
cerminan
kepekaan
1.memerihal
ia merupakan satu cara komunikasi iaitu
peserta memerihal suatu situasi atau
masalah.
Seperti contoh pelajar meminta kebenaran
untuk menganjurkan lawatan sambil belajar.

2. demostrasi
ialah menunjukkan contoh tingkah laku kepada sesuatu perkara.

Contohnya:
seorang guru menunjukkan contoh cara pertuturan
bahasa yang baik sebelum para pelajar melakukan aktiviti
main peranan.

3. Latihan
latihan yang kerap dapat membantu
pelajar menguasai kemahiran tertentu
seperti kemahiran berkomunikasi.
Contoh pelajar kerap melibatkan diri
dalam aktiviti atau memegang jawatan
sebagai seorang pengerusi.

4. cerminan
Pelajar didedahkan bagaimana tingkah mereka
dilihat oleh orang lain semasa dalam situasi tertentu.

Contohnya:
seorang pelajar memarahi rakan sekelasnya kerana
melakukan sesuatu perkara, oleh yang demikian
pelajaran akan belajar menghadapi sesuatu situasi.

5. kepekaan
Memberi kesedaran kepada pelajar supaya peka
tentang perasaan sendiri atau orang lain pada
sesuatu situasi.
Contoh:
Pelajar memainkan peranan apabila ada
pelajar lain menuduhnya mencuri duit
persatuan.

KESIMPULAN

Aktiviti main peranan ini dijangka dapat membantu pelajar yang
pasif didalam kelas untuk turut sama melibatkan diri dalam aktiviti
main peranan dan sekali gus dapat meningkatkan keyakinan diri
mereka. Manakala pelajar juga dapat memupuk sifat-sifat sosial
dengan cara berinteraksi sesama mereka dengan cara
komunikasi. Secara langsung melatih pelajar untuk mengawal
emosi dan perasaan pelajar ketika menghadapi suatu situasi.
Model main peranan boleh digunakan oleh semua pelajar tanpa
mengira tahap ataupun pencapaian akademik. Selain itu juga,
model ini boleh digunakan untuk meneroka sebarang situasi atau
topik dalam pembelajaran. Ia amat berguna dalam P&P.

SEKIAN
TERIMA KASIH