Anda di halaman 1dari 2

Borang Soal Selidik Penilaian Aplikasi PPBK

Learn English 6000 WordsBahagian A
Arahan: Bulatkan skala permarkahan antara 1-5 bagi soalan-soalan pada bahagian yang berikut.

Catatan:
1 : Sangat tidak setuju
2 : Tidak setuju
3 : Agak setuju
4 : Setuju
5: Sangat setuju

SOALAN SKALA
Keselesaan dan Kesenangan Penggunaan
1. Murid tidak menghadapi masalah seperti
kesesatan semasa meneroka aplikasi ini.
1 2 3 4 5
2. Murid mudah untuk memahami maksud
arahan dan bahasa Inggeris yang
digunakan oleh aplikasi.
1 2 3 4 5

Membantu Mempelajari Kosa Kata
1. Aplikasi ini membantu murid untuk
mempelajari perkataan baharu dengan
sebutan, sistem bunyi dan animasi kartun
yang menarik.
1 2 3 4 5
2. Contoh-contoh yang terdapat dalam
aplikasi adalah berkaitan dengan
persekitaran murid.
1 2 3 4 5

Kesesuaian Reka Bentuk Antaramuka
1. Warna latar belakang dalam aplikasi ini
adalah sesuai dan amat menarik.
1 2 3 4 5
2. Tulisan yang terdapat di dalam aplikasi ini
jelas dan mudah untuk dibaca.
1 2 3 4 5

Kesesuaian Reka Bentuk Interaksi
1. Penyampaian isi pelajaran dalam aplikasi
ini teratur dan senang diikuti.
1 2 3 4 5
2. Ikon yang terdapat dalam aplikasi saling
berkaitan dengan fungsinya.
1 2 3 4 5

Motivasi
1. Sistem permarkahan bagi penguasaan kosa
kata Inggeris dalam aplikasi ini
mendorong murid untuk terus belajar.
1 2 3 4 5
2. Guru ingin menggunakan aplikasi ini pada
masa-masa lain sekiranya diberi peluang.
1 2 3 4 5

Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menilai perisian ini