Anda di halaman 1dari 1

AKADEMIK

Dijalankan untuk mendapatkan


maklumat tentang kapasiti dan
potensi jasmani, sukan dan
kokurikulum yang dikawal secara
harmoni oleh kapasiti dan proses
mental seseorang individu murid
supaya pertumbuhannya dapat
dipantau dan diperbaiki.
BUKAN AKADEMIK
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI,
SUKAN & KOKURIKULUM
(PAJSK)
Dilaksanakan di peringkat sekolah
rendah dan/atau pusat untuk
mengukur kebolehan semula jadi,
kemahiran berfikir, kemahiran
menyelesaikan masalah, minat,
kecenderungan, sikap dan
personaliti.
Dua jenis pentaksiran psikometrik:
(i). Ujian Aptitud Aptitud
Umum & Aptitud Khusus
(ii). Inventori Personaliti
Dirancang, dibina, ditadbir,
diperiksa, direkod dan dilapor
oleh guru di sekolah yang
melibatkan murid, ibu bapa dan
organisasi luar.
Dilaksanakan dalam bentuk
pentaksiran formatif yang
dijalankan seiring dengan proses
PnP dan pentaksiran sumatif di
akhir unit pembelajaran, semester
atau tahun.
Dirancang, dibina dan dilapor oleh
Lembaga Peperiksaan tetapi
ditadbir, diperiksa dan direkod
oleh sekolah.
Dilaksanakan dalam bentuk
pentaksiran sumatif di hujung
semester atau tahun.