Anda di halaman 1dari 17

BAB 2:

PROSES KAUNSELING
OLEH:

EN. MOHAMAD ROSLAN BIN AROFF
JABATAN ILMU PENDIDIKAN
IPTHO

2.1 TAHAP-TAHAP PROSES
KAUNSELING
Membina hubungan
Penerokaan
Membuat keputusan
Pelaksanaan
Penamatan
2.1.1 Membina Hubungan
Suasana teraputik

Penstrukturan

Membina kepercayaan

Menentukan matlamat awal
2.1.2 Penerokaan
Skop masalah

Aras kefungsian klien

Pola sejarah klien

Kekuatan dan sumber kekuatan
2.1.3 Membuat Keputusan
Pembolehubah klien

- Jenis masalah
- Pola cara menyelesaikan masalah
- Demografi
- Ciri personaliti
- Latar budaya


2.1.3 Membuat Keputusan (samb.)
Pembolehubah kaunselor

- Pengetahuan dalam bidang kognitif

- Pengetahuan dan pendekatan teori

- Kemahiran komunikasi
2.1.3 Membuat Keputusan (samb.)
Pembolehubah persekitaran

- Matlamat / polisi institusi

- Tempat bertugas kaunselor
2.1.4 Pelaksanaan
Keberkesanan proses kaunseling

- Orang terdekat

- Sumber bantuan lain

- Penyediaan risalah / bahan-bahan tambahan
2.1.5 Penamatan
Membuat penilaian kemajuan klien

Isu-isu lain yang perlu diselesaikan

Mengekalkan pertumbuhan klien
2.2 KLIEN YANG ENGGAN
BEKERJASAMA

2.2.1 Klien Yang Degil Dan Tidak
Komited

- Terima hakikat tahap pencapaian
kaunseling

- Harapan yang realistik

- Fahami punca

- Sikap kaunselor perlu betul

2.2.2 Klien Degil Tetapi Komited
Tidak mahu muhasabah diri

Bila tahu kekuatan dan kelemahan diri kena berubah

Tiada keyakinan diri

Takut pada perubahan

Mengharapkan penyelesaian secara spontan
2.2.3 Menghadapi Klien Yang Degil
Elak reaksi negatif
Terima klien
Tidak berputus asa
Fahami punca kedegilan
Atasi kedegilan dengan positif
2.3 MENCARI MAKLUMAT
TENTANG KLIEN
Cara-cara yang boleh dilakukan:
Pengetahuan peribadi kaunselor tentang
klien sebelum sesi

Kenyataan dari orang yang terdekat

Kaji selidik tentang sejarah hidup
Pemerhatian dalam situasi
tertentu

Pemerhatian tingkahlaku
bukan lisan
SEKIAN
TERIMA KASIH