Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR HARGA KUE

AB 3
HARGA JUAL 2014
N
O.
NAMA KUE HARGA PER N
O.
NAMA KUE HARGA PER
1. Kacang Peyek
2. Koro Keju
3. Koro Balado
4. Koro Batu
5. Polong Jipang
6. Kacang Atom
7. Jagung Autrali
!. Bidaran Keju
". #endol Keju
1$. %ale Piang
11. %umpia &'i
12. Patel #umi
13. (olen Piang
14. Kuping )aja* (ini
15. )a'in (ini
16. Broni +,
17. Burger #oklat -ijen
1!. Boralino #oklat
1". Barelona .anila
2$. ,oka /ople 120!$06
21. ,oka ,e1ll 120!$04!
22. Permen -arna
23. Bola2Bola #oklat
24. Jelly 3ueen
25. 4an Jelly %tar
26. %atru Aem (oti5
27. 6naco Jelly
2!. %ingkong Bakar
2". %tick Balado
3$. %tick Keju
31. %tick Pandan
32. /7itcorn BB3
33. /7ite Jagung
34. 4appyto
35. Amplang
36. Amplang (ini
37. Kakap Kuku (acan
3!. %tick /engiri
3". %u Kering /ete
4$. (elinjo (ani
41. Pillo7 Pop
42. Kurma /ople
43.
44.
45.
46.
47.
4!.
4".
5$.
51.
52.
53.
54.
55.
HARGA DAN STOCK BARANG BISA BERUBAH SEWAKTU-WAKTU