Anda di halaman 1dari 3

( Hikayat Langlang Buana)

Sinopsis
Kisah bermula apabila Tuan Puteri Mandu Ratna Dewi bersama-sama dayang inang pengasuhnya pergi
ke taman untuk bersiram. Tuan Puteri Mandu Ratna Dewi tidak mengetahui bahawa semasa dia
bersiram, dia telah diperhatikan oleh Raja Indera umaya yang bersembunyi di balik pokok
kemunting. Raja Indera umaya telah bertukar menjadi seekor burung bayan yang !antik lalu hinggap
di dahan pokok kemunting dan mengeluarkan bunyi yang sangat merdu. unyian tersebut telah
menarik perhatian Tuan Puteri Mandu Ratna Dewi. Tuan Puteri telah mengarahkan dayang untuk
menangkap burung bayan tersebut tetapi tidak berjaya. "pabila kesemua dayang gagal menangkap
burung bayan itu, dayang men!adangkan Tuan Puteri menangkap burung bayan itu sendiri. Tiba-tiba
burung bayan terbang dan hinggap pada lengan Tuan Puteri. Tuan Puteri bertanya tentang asal-usul
bayan. ayan men!eritakan dia berasal dari #egeri $ela %ambar dan mempunyai tuan yang bernama
Raja Indera umaya. ayan ber!erita tentang kehebatan tuannya yang menyebabkan Tuan Puteri
ingin sekali bertemu dengan tuannya itu. ayan akhirnya menukarkan dirinya menjadi Raja Indera
umaya dan akhirnya mereka saling berkasihan. erita tentang adanya suara lelaki di istana Tuan
Puteri telah menyebabkan ayahanda Tuan Puteri iaitu Raja ahrum Dewa menjadi murka. aginda
telah mengarahkan &' orang hulubalang dan rakyat untuk menangkap Raja Indera umaya. Perintah
tersebut telah menyebabkan Tuan Puteri berasa sedih dan bimbang akan keselamatan Raja Indera
umaya. #amun Raja Indera umaya berjaya menewaskan angkatan serangan Raja ahrum Dewa
dengan bantuan & orang hulubalang yang dijelmakan daripada batu geliga. Raja ahrum Dewa sangat
murka dengan kekalahan tersebut lalu mengarahkan pula seluruh rakyat menangkap Raja Indera
umaya sekali lagi. Kali ini Raja Indera umaya dibantu oleh empat ribu jin. Pertempuran tersebut
menyebabkan berlakunya pertumpahan darah yang dahsyat.
Prosa Tradisional
(Hikayat Opu Daeng Menambun)
Sinopsis
Bab III
Kisah bermula dengan pelayaran (pu Deang dengan lima bersaudara. Pelayaran (pu Daeng disertai
juga )ultan Muhammad *ainuddin. aginda berkenan menjodohkan anakanda puteri baginda dengan
(pu Daeng dan lima saudaranya. Daeng Perani menolak kerana telah berkahwin. Daeng Perani
men!adangkan (pu Daeng Menambun berkahwin dengan Puteri Kesumba anakanda )ultan Muhammad
*ainuddin. (pu Daeng Menambun bersetuju.
Bab IV
(pu Daeng Menambun berkahwin dengan Puteri Kesumba. )ultan Muhamad *ainudin bertitah kepada
(pu Daeng dan lima bersaudara menyerang Panembahan "gung. (pu Daeng dan lima bersaudara
sampai ke pengkalan negeri Matan. erita kedatangan (pu Daeng sampai ke pengetahuan Panembahan
"gung. Menantu Panembahan "gung, Daeng Mataku dan Tuan +j +a,i- berjumpa (pu Daeng berlima.
Mereka bersalaman dan bertanya khabar. )elepas itu mereka menghunus keris untuk bertikaman.
(pu Deang Menambun berkata kepada Daeng Mataku dan Tuan +j +a,i- bahawa mereka semua orang
ugis. Daeng Mataku dan Tuan +j +a,i- berasa serba salah kerana arahan Panembahan "gung agar
menghalang (pu Daeng berlima daripada masuk ke dalam kota sama ada se!ara lembut ataupun
kekerasan. Tuan +j +a,i- men!adangkan agar tidak ada pertumpahan darah. (pu Daeng berlima
telah masuk ke kota dan menawan Panembahan "gung. Panembahan "gung telah dibawa mengadap
)ultan Muhamad *ainudin oleh (pu Daeng berlima.
Bab V
(pu Daeng berlima telah berlayar ke Riau berjumpa dengan )ultan Raja )ulaiman. aginda meminta
pertolongan (pu Daeng berlima pergi menyerang )iak kerana .ang "mtuan Raja Ke!il telah men!ulik
saudara perempuannya dan dijadikan isteri. (pu Daeng berlima bersetuju dengan syarat apabila
menjadi .ang "mtuan esar, baginda harus melantik antara mereka berlima menjadi .amtuan Muda.
Maka berperanglah orang )iak dengan orang ugis. .ang "mtuan Raja Ke!il terpaksa berundur ke
hulu negeri )iak. )ultan Raja )ulaiman mengu!apkan terima kasih kepada (pu Daeng berlima kerana
berjaya mengalahkan .ang "mtuan Raja Ke!il. )eperti yang dijanjikan, .ang "mtuan Raja )ulaiman
memilih (pu Daeng Merewah dilantik menjadi .ang "mtuan Muda di Riau. (pu Daeng /helak
dijodohkan dengan adinda .ang "mtuan Raja )ulaiman bernama Tengku Puan.
Bab VI
Raja Kedah telah berbalah dengan saudaranya berkaitan takhta lalu meminta pertolongan daripada
(pu Daeng lima bersaudara. (pu Daeng lima bersaudara sanggup menolong .am "mtuan Raja Kedah
untuk mendapatkan takhtanya dan berjanji akan memberikan setiap seorang lima belas bahara
sebagai balasan. (pu Daeng telah meminta agar pedagang yang ada di negeri Kedah terutamanya dari
ugis, Mangkasar dan Mandura di bawah perintahnya namun Raja Kedah berkata bahawa dia
memerlukan masa untuk mengumpul orang tersebut untuk (pu Daeng. (pu Daeng berjaya
mengumpulkan pedagang dari Timur untuk membantu Raja Kedah ditabalkan menjadi .ang Dipertuan
Raja Kedah. )etelah tiga hari, rombongan (pu Daeng lima bersaudara bersetuju menabalkan Raja
Kedah menjadi .am "mtuan negeri Kedah. #amun begitu, ada saudara Raja Kedah yang tidak
bersetuju dengan pelantikan baginda ingin menyerangnya dan peperangan berlarutan sehingga tiga
hari tiga malam dan berterusan sehingga lapan hari yang akhirnya kemenangan berpihak kepada
orang ugis. Raja Kedah yang baru mengahwinkan (pu Daeng Perani dengan saudara perempuan dan
membayar tiga bahara seperti yang dijanjikan kepada mereka.
Bab VII
(pu Daeng lima bersaudara telah dijemput oleh Raja )ambas dan ingin menjodohkan antara mereka
dengan adik perempuannya yang bernama (rai Tengah seterusnya dilantik menjadi Pangeran
Mangkubumi di )ambas. (pu Daeng Menambun menerima pelawaan tersebut lalu pergi ke )ambas
bersama-sama (pu Daeng Kemasi. Kedatangan mereka berdua telah disambut oleh )ultan "dil dan
anakandanya dan disediakan satu rumah dalam sebuah kampung. )etelah tiga hari, )ultan "dil
menyuruh pangeran dan kiai bertujuh untuk berjumpa (pu Daeng Menambun dan (pu Daeng Kemasi
bagi menyampaikan hajat untuk mengahwinkan salah seorang daripada mereka dengan adiknya Raden
Tengah. (pu Daeng Menambun men!adangkan agar (pu Daeng Kemasi dikahwinkan dengan Raden
Tengah dan sultan "dil bersetuju lalu mereka berkahwin. (pu Daeng Kemasi telah dilantik menjadi
Pangeran Mangkubumi di dalam daerah negeri )ambas.
Bab VIII
)etelah sekian lama di negeri )ambas, (pu Daeng Menambun teringin untuk balik ke negeri Matan.
+al ini menggembirakan )ultan Muhamad *ainuddin lalu mengadakan sambutan yang hebat untuk
menyambut ketibaannya. )etelah setahun, )ultan Muhamad *ainuddin mengumpulkan anak-anaknya
serta saudaranya dan pangeran dan kiai untuk membin!angkan hal berkaitan penggantinya. Pangeran
dan Menteri penggawa meminta tangguh untuk memilih orang yang layak menjadi pengganti )ultan
Muhammad *ainuddin. )eluruh penduduk Matan tidak bersepakat untuk memilih pengganti )ultan
Muhammad. )ultan Muhammad *ainuddin akhirnya berkahwin dengan anak Raja Mempawah.
Bab I
Khabar berita telah sampai ke )ultan Muhammad *ainuddin bahawa Duli Panembahan )angkawak
telah mangkat. $alu anakanda Puteri Kesumba dilantik menjadi Ratu "gung )enuhun dan diraikan
dengan besar-besarann di negeri Matan. )etelah a!ara keraian selama tujuh hari tujuh malam,
rombongan diraja berangkat balik ke Kuala Mempawah bersama-sama hamba perempuan dan pengirng
raja perempuan. Mereka kemudiannya sampai ke )ebukit lalu membuka negeri di situ. )etelah selesai
segala urusan membuka negeri, mereka berangkat ke makam Marhum Panembahan )angkawak.