Anda di halaman 1dari 2

PRAKTIS FORMATIF 1

Bulatkan jawapan yang betul.1. Manakah benda hidup?
( A ) ( B )

( C )2. Manakah benda bukan hidup?

( A ) ( B )

( C )3. Manakah yang bernafas?

( A ) ( B )

( C )
( D )

4. Benda hidup di atas tidak boleh
A. melompat B. membiak C. membesar

5. Apakah yang tidak diperlu oleh benda hidup?
A. Makanan B. Udara C. Mainan