Anda di halaman 1dari 1

Doa Penutup

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Sang Rabb, Sang Malik, dan Ilah
untuk memohon Keridhoan-Nya atas apa yang telah kita lakukan disini.
Audzubillahiminasy Syaithanirrajiim---Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi nikmahu
Yaa rabbana walakal hamdu, walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin
Allahumma Ya Allah Ya Tuhan Kami..
Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang
telah Engkau limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakrban dan bahagia kami
hadir disini mohon ENgkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami
laksanakan ini.
Yaa Allah Ya Tuhan kami..
Seminar (..) ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, semoga dengan seminar ini
dapat menjalin hubungan silaturrahim dan persaudaraan sekaligus meningkatkan kompetensi
dan pengetahuan kami, untuk itu Yaa Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada
kami sehingga kami dapat berkiprah dapat pembangunan negeri ini.
Yaa Allah Ya Rabbi..
Dengan berakhirnya kegiatan ini, kami mohon Ya Allah, limpahkanlah pengetahuan dan
kekuatan kepada kami semua, tumbuhkanlah rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh
diantara kami sehingga terjalin hubungan yang baik dan utuh. Jadikanlah kami semua yang
hadir disini orang-orang yang memiliki sifat jujur, adil dan amanah. Anugerahkanlah kepada
kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan
amanahsebagai orang yang bekerja dan berkaryadalam pengabdian-Mu semata.
Yaa Allah yang Maha Pengampun..
Ampunilah dosa dan kesalahn kami, dosa pemimpin kamiserta dosa dan kesalahan orang tua
kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami Yaa Allah.
Robbana zolamna anfusana wa illa antargfirlana watarhamna lanakunanna minal ghosirin
Rabbana aatina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qinaa; adzaba naar.
Alhamdulillahi rabbil aalamiin

Anda mungkin juga menyukai