Anda di halaman 1dari 8

LAMPIRAN ' A '

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI


BAGI / 2 0 1 4
(Bulan) (Tahun)
MAKLUMAT PEGAWAI
Nama ( Huruf Besar :
No Kad Pengenalan :
Gred/Kategori/
[ Kumpulan ( * ) ] PROFESIONAL
Jawatan :
Gaji
Elaun-elaun
Jumlah
Jenis / Model
TOYOTA CAMRY
Kenderaan No. Pendaftaran
Kuasa ( C.C )
2
Kelas Tuntutan A/B/C/D/E ( ** )
A
Alamat Pejabat
Alamat Rumah
NO AKAUN BANK:
KOD BANK : M B B E M Y K L
NAMA BANK M A Y B A N K
SENARAI SEMAK - DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN:
1. Penyata tuntutan yang telah di T.T oleh yang menuntut dan T.T pengesahan
dan cop jawatan Pengetua/Guru Besar.
2. Dokumen sokongan dicop jawatan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar
3. Resit-resit berkaitan ditampal pada kertas dan catat jumlah besar.
4. Jika TNT rawatan - sila sertakan salinan surat rujukan pertama dari hospital
tempatan ke Hospital luar dan salinan kad rawatan semasa yang telah disahkan.
SEK. MEN. KEB. WARISAN PUTERI
JALAN SIKAMAT
70400 SEREMBAN
RM 1620.00
RM 8,039.86
FEBRUARI
ZAHARI BIN LONG
561030-05-5396
DG48 PENGURUSAN
GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
RM 6,419.86
LAMPIRAN ' A '

KENYATAAN TUNTUTAN
Waktu Tujuan / Tempat Jarak
Tarikh Bertolak Sampai RM (km)
10.02.2014 1.30 ptg 2.00 ptg Dari SMK Warisan Puteri, ke Klana Resort
Seremban untuk menghadiri Jemputan ke
Majlis Pelancaran Kelab Kitar Semula 6
Sekolah-Sekolah Negeri Sembilan
Ruj. Surat: JPNS.SPPK.KOKU.900-41Jld2
bertarikh :28.01.2014
5.00 ptg 5.30 ptg Dari Klana Resort ke Rumah 6
12.02.2014 8.00 pagi 9.30 pagi Dari SMK Warisan Puteri, ke SMK Bandar 68
Baru Serting untuk menghadiri Jemputan
Ke Kejohanan Merentas Desa Peringkat
MSSNS 2014
1.30 ptg 3.00 ptg Dari SMK Bandar Baru Serting ke SMK 68
Warisan Puteri
Ruj.Surat : JPNS/SPPK(suk)/2/6/2Jld 2(42)
bertarikh : 4.02.2014
26.02.2014 7.30 pagi 8.00 pagi Dari rumah ke Auditorium Kebudayaan 10
dan Kesenian Negeri Sembilan untuk
menghadiri Taklimat Perkhidmatan oleh
Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan
Malaysia
1.00 ptg 1.30 ptg Dari Auditorium Kebudayaan 10
dan Kesenian Negeri Sembilan ke
SMK Warisan Puteri
Ruj Surat : JPNS.SKPP.PP.500-1/3/5 Jld 6
bertarikh : 18.02.2014
JUMLAH 168 km
- 2 -
KENYATAAN TUNTUTAN
Waktu Tujuan / Tempat Jarak
Tarikh Bertolak Sampai RM (km)
26.02.2014 2.00 ptg 2.30 ptg Dari SMK Warisan Puteri, ke IPG Kampus 4
Raja Melewar untuk menghadiri Majlis
Perasmian Penutup Program Seminar
Inovasi & Kajian Tindakan , JPNS Thn 2014
1.30 ptg 3.00 ptg Dari IPG Kampus Raja Melewar ke SMK 4
Warisan Puteri
Ruj.Surat : JPNS.SPA.KUR.700-1/12/11(78)
bertarikh : 10.02.2014
JUMLAH 176 km
- 2.1 -
45
45
TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
Bagi
500 km pertama 176 km x 0.70 sen/km RM 123.20
501 km hingga 1000 km km x sen/km RM
1001 km hingga 1700km km x sen/km RM
1701 km dan seterusnya km x sen/km RM
KELAS GAJI POKOK SUKATAN SELINDER
(tidak termasuk elaun) KENDERAAN (S.S)
A 1400s.s dan ke atas.
B 1000s.s. dan ke atas.
C Di bawah 1000s.s.
D Tidak kurang 175s.s.
E Dibawah 175s.s.
Jarak KM Kelas (Kadar mengikut sen)
Sebulan A B C D E
500 km pertama 70 60 50 45 40
5001 - 1,000 km 65 55 45 40 35
1,001 - 1,700 km 55 50 40 35 30
1,701 km dan seterusnya 50 45 35 30 25
Jumlah RM 123.20
TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM
Teksi [ Resit ] RM
Bas [ Resit ] RM
Kereta Apri [ Resit ] RM
Feri [ Resit ] RM
Lain-lain RM
Jumlah RM
TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN
x Elaun Makan sebanyak RM / hari RM
x Elaun Harian sebanyak RM / hari RM
Jumlah RM
- 3 -
Kurang dari RM1,820.75 sebulan.
Tidak kurang dari RM2,625.45 sebulan
Tidak kurang dari RM2,333.00 sebulan
Tidak kurang dari RM1,820.75 sebulan
Kurang dari RM1,820.75 sebulan.
TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOJING
X BSH sebanyak RM / hari RM
[ Resit ]
Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan RM
x Elaun Lojing sebanyak RM / hari RM
x Elaun Lojing sebanyak RM / hari RM
Jumlah RM
TUNTUTAN PELBAGAI
Tol [ Resit RM
Tempat Letak Kereta [ Resit RM
Dobi [ Resit RM
Pos [ Resit RM
Pendaftaran Kursus [ Resit RM
Kerugian pertukaran matawang asing - @ 3%) RM
(Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan
dan Brunei Darussalam sahaja.)
Jumlah Tuntutan RM 123.20
PENGAKUAN
Saya mengaku bahawa
(a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi;
(b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-
peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa
semasa;
Perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM 123.20 telah
sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya;
- 4 -
(d) panggilan telefon sebanyak RM dibuat atas urusan rasmi, dan
(e) butir-butir seperti yang dinyatakan diatas adalah benar dan saya bertanggungjawab
terhadapnya.
Tarikh:
(Tandatangan)
PENGESAHAN
Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi
Tarikh
(Tandatangan)
(Jawatan)
b.p. Ketua Setiausaha/
Pegawai Pengawal
PENDAHULUAN DIRI (jika ada)
Pendahuluan Diri diberi RM
Tolak : Tuntutan sekarang RM
Baki dituntut / Baki dibayar balik RM
Catatan:
( * ) - jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB
( ** ) - potong mana yang tidak berkenaan
- 5 -

Anda mungkin juga menyukai