Anda di halaman 1dari 11

Disediakan oleh:

Khor Li Bei
Lee Huan Qin
Ong Shin Dee
Thiam Zhe Xuan
Mata Pelajaran : Matematik
Kelas : Tahun 3
Tajuk : Operasi Penambahan
(Pengumpulan Semula)
Bilangan Pelajar : 20 orang
Tarikh : 1 Februari 2012
Masa : 9.00 10.00 a.m.

Sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, guru hendaklah
mengajar murid:
Menjelaskan kaedah pengumpulan semula dengan menggunakan
Dienes Block.
Menjelaskan nilai tempat dengan menggunakan Dienes Block.
Menyelesaikan masalah operasi penambahan yang melibatkan 3
digit.
Pengetahuan Sedia Ada:
Murid telah menguasai pengetahuan tentang operasi
penambahan yang melibatkan 2 digit.
Penerapan Nilai:
Kolaborasi
Kemahiran Berfikir:
Banding beza (nilai tempat)
Pengiraan (operasi penambahan)
Bahan Bantu Mengajar:
Dienes Block
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
Menjelaskan kaedah pengumpulan semula dengan menggunakan
Dienes Block.
Menjelaskan nilai tempat dengan menggunakan Dienes Block.
Menyelesaikan masalah operasi penambahan yang melibatkan 3
digit.
LANGKAH /
PENGURUSAN MASA
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN
Pengenalan
(10 minit)
1. Guru memberi beberapa soalan
untuk murid supaya mengimbas
kembali operasi tambah 2 digit.

2. Murid menjawab beberapa soalan
ulangkaji secara lisan mengenai tajuk
yang selepas.

3. Guru memperkenalkan bahan bantu
mengajar yang akan digunakan, iaitu
Dienes Block.
i) Guru memberi Dienis Block
kepada seorang murid dan bergilir
untuk memegangnya.
LANGKAH /
PENGURUSAN MASA
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN
Perkembangan
Pengajaran
(5 minit)
4. Guru memberitahu murid bahawa
tajuk kali ini merupakan operasi
penambahan dengan kaedah
pengumpulan semula.

Bahagian Satu: Memperkenalkan Dienes
Block (10 minit)
5. Guru menjelaskan bahawa Dienes
Block akan digunakan untuk
mempelajari tajuk tersebut.
i) Guru menjelaskan 1 biji = nilai 1. 1
baris mempunyai 10 biji = nilai 10.
ii) Guru menunjukkan bilangan biji
Dienis Block dan murid yang berjaya
menjawab akan mendapat ganjaran.
Contonhnya: Gula, bintang-bintang.


Dienes Block
LANGKAH /
PENGURUSAN MASA
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN
6. Guru menunjukkan operasi
penambahan yang mudah pada
papan putih. Contoh: 9 + 9 = 18, 22 +
32 = 54, dan 36 + 11 = 47.
7. Guru menunjukkan perbezaan
nombor 11,111 dan 1,111 dengan
Dienes Block.

Bahagian Dua: Menyelesaikan Masalah
dengan Dienes Block (2 digit) 10minit
8. Guru mengajar murid cara
menyelesaikan masalah operasi
penambahan yang melibatkan 2
digit dengan menggunakan Dienes
Block.
contohnya: 12+ 13=? 24 + 32=?

LANGKAH /
PENGURUSAN MASA
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN
9. Guru memberikan peluang kepada
murid untuk mendemonstrasikan
beberapa contoh soalan.
i) murid keluar depan untuk
menyelesaikan masalah 14 + 27=?
Dengan menggunakan Dienis Block.

Bahagian Tiga: Menyelesaikan Masalah
dengan Dienes Block (3 digit) 15 minit
10. Guru memberikan peluang kepada
murid untuk menyelesaikan masalah
yang melibatkan 3 digit.
contonhnya: 100+ 111=? 123+ 241=?

LANGKAH /
PENGURUSAN MASA
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN
11. Guru memanggil 2 murid untuk
menunjukkan beberapa contoh
soalan, dan mendemonstrasikan cara
penyelesaian dengan menggunakan
Dienes Block.
i) murid keluar depan untuk
menyelesaikan masalah 364+ 201=?
Dengan menggunakan Dienis Block.
Penutup
(10 minit)
12. Guru membuat ulangkaji dengan
murid tentang cara pengiraan dengan
menggunakan Dienes Block.
13. Guru membuat ulangkaji dengan
murid tentang cara membezakan
nilai tempat dengan menggunakan
Dienes Block.

Sekian,
terima kasih

Anda mungkin juga menyukai