Anda di halaman 1dari 1

Tutorial 2:

Bidang-bidang pentaksiran:
1. Pengetahuan
2. Kemahiran
3. Nilai saintifik dan nilai murni

Bidang
pentaksiran
Pengetahuan Kemahiran Nilai saintifik dan nilai
murni
Apa itu? Menguji sejauh
mana
pengetahuan
pelajar dalam
bidang Sains
Menguji
pengetahuan am
para pelajar dan
mengaitkannya
dengan Sains.
Menguji
kebolehan
pelajar
mengaplikasi
pengetahuan
dan kemahiran
proses Sains
untuk
menyelesaikan
masalah dalam
kehidupan
seharian.
Menguji sikap
pelajar dalam
menghargai
keistimewaan
Sains di
sekeliling mereka
dan
mengamalkan
nilai-nilai murni
yang didapati
daripada proses-
proses Sains dan
pembelajaran
subjek Sains
Bagaimana
ditafsir?

Pendekatan inkuiri
membolehkan murid
melakukan penyiasatan
1. Penerokaan
2. Penyiasatan
3. Eksperimen
Penguasaan
kemahiran proses,
kemahiran manipulatif,
dan kemahiran berfikir
ditekankan dalam
sukatan PSS
Diterapkan dalam P&P
secara tidak langsung
dan dinilai melalui aktiviti
dalam kelas.
Eksperimen
Perbincangan