Anda di halaman 1dari 18

KENAPA MANUSIA

BERMASALAH; SATU
PERSPEKTIF PSIKOLOGI
KURSUS PENINGKATAN
KENDIRI
2012
PENGENALAN
SEBELUM PENGGUNAAN
KAUNSELING, KAEDAH MENOLONG
LEBIH BERASASKAN MODEL
PERUBATAN PENYAKIT MENTAL
DAN KEBAJIKAN
APABILA IA MULA DIPERKENALKAN
BERASASKAN ILMU SAINS GUNAAN,
KAUNSELING MENJADI SEMAKIN
POPULAR
AMALAN KAUNSELING DI
TEMPAT KERJA
KAUNSELING MULA MENGAMBIL
TEMPAT SECARA AKTIF DI AMERIKA
SEKITAR 1950AN
PADA 1960AN PERCAMBAHAN ILMU
SECARA AGRESIF TELAH
MEMAKMURKAN ALAM KAUNSELING
DI PELBAGAI SETTING KERJAYA,
SEKOLAH, KOMUNITI DAN
SALAHGUNA BAHAN

PERKEMBANGAN KAUNSELING
DI TEMPAT KERJA
AMALAN KAUNSELING MULA AMBIL
TEMPAT DI SETTING ORGANISASI DAN
INDUSTRI SEKITAR 1940AN MELALUI
PROGRAM OCCUPATIONAL
ALCOHOLISM PROGRAM
MEMBESAR MENJADI SATU YANG
LEBIH LUAS KES SALAHGUNA BAHAN
TERLARANG (DADAH, ALKOHOL)
DINAMAKAN INDUSTRIAL ASSISTANCE
PROGRAM
KAUNSELING PEKERJA
SEKITAR 1970AN, AMALAN
KAUNSELING PEKERJA MULA
MENDAPAT TEMPAT DI ORGANISASI
MELALUI PROGRAM MEMBANTU
PEKERJA YANG AGAK
KOMPREHENSIF SEPERTI EMPLOYEE
ASSISTANCE PROGRAM (USE
INTERCHANGEABLE WITH EMPLOYEE
COUNSELLING PROGRAM)
ERTI KAUNSELING
Proses menolong manusia yang
bermasalah, belajar bagaimana
menyelesaikan masalah-masalah antara
peribadi, masalah emosi dan dalam
membuat keputusan-keputusan tertentu.
Urusan mempengaruhi perubahan
tingkahlaku secara sukarela.
Pertolongan untuk orang lebih
memahami dirinya dan identitinya.
Kaunseling pada
(Akta Kaunselor, 1998):

Suatu proses perhubungan menolong
yang sistematik berasaskan prinsip
psikologi yang dilakukan oleh kaunselor
profesional bagi menghasilkan
perubahan, perkembangan dan
penyesuaian peribadi klien yang baik dan
menyeluruh secara sukarela sepanjang
hayat berlandaskan etika kaunseling.
SETELAH MEMAHAMI ASAS
KAUNSELING
MAKA APAKAH LANGKAH-
LANGKAH YANG BOLEH DIAMBIL
OLEH KETUA, PENGURUS,
PENYELIA ATAU RAKAN SEKERJA
DALAM MEMBANTU RAKAN
SEKERJA YANG LAIN APABILA
MEREKA MEMERLUKAN
BANTUAN AGAR PRESTASI DAN
PRODUKTIVITI MEREKA DAN
ORGANISASI TIDAK TERJEJAS
BAGAIMANA MANUSIA
BERMASALAH
MANUSIA INSAN SOSIAL
MANUSIA PERLUKAN
KOMUNIKASI DAN INTERAKSI
MANUSIA ADA KECENDERUNGAN
UNTUK MEMPAMER
KECELARUAN KOMUNIKASI DAN
PERSONALITI
DU PENYAKIT ASAS
KEMANUSIAAN
LAIN-LAIN PENYAKIT IALAH HATI;
AGAMA; BUDAYA; TABIAT DSB.
FITRAH INTERAKSI MANUSIA
DAN KEWUJUDAN MASALAH
SETIAP INDIVIDU MEMPUNYAI
DAN MENGHADAPI PERISTIWA
KEHIDUPAN
SETIAP PERISTIWA AKAN DATANG
DAN PERGI SEBAGAI MAKLUMAN
UMUM, SINGGAHAN SEMENTARA
ATAU KENANGAN ABADI
MANUSIA AKAN MEMBERI MAKNA
KEPADA SETIAP PERISTIWA YANG
WUJUD
PROSES MEMBERI MAKNA
MANUSIA AKAN MEMBERI MAKNA DAN
PROSES MENTAL AKAN BERLAKU
MAKLUMAT DAN PERISTIWA AKAN DICANAI
BERASASKAN SISTEM NILAI, AGAMA,
MORAL DAN PRINSIP YANG SEDIA WUJUD
DALAM DIRI MANUSIA
PENCANAIAN DAN PERTIMBANGAN
SECARA POSITIF AKAN MELAHIRKAN
KESELESAAN DAN KESEIMBANGAN YANG
JELAS PADA DIRI
ANTARA MAKNA
MASALAH
SEBAGAI SATU DUGAAN HIDUP
SEBAGAI SATU CABARAN HIDUP
SEBAGAI SATU HALANGAN HIDUP
SEBAGAI SATU DENDAAN HIDUP
SEBAGAI SATU HUKUMAN KARMA
KEHIDUPAN
SEBAGAI UJIAN MENINGKATKAN
IMAN DAN TAQWA

MAKNA YANG DIPROSES SECARA
NEGATIF MELALUI SISTEM NILAI
AGAMA, MORAL DAN ETIKA YANG
RENDAH AKAN MEMBAWA KEPADA
GANGGUAN DIRI, KETIDAK-
SELESAAN DAN KETIDAK-
SEIMBANGAN
MANUSIA PERLU BERGERAK UNTUK
MENCARI KESEIMBANGAN UNTUK
KEMBALI MENJADI MANUSIA NORMAL
PROFIL PENGURUSAN
MASALAH MANUSIA
DALAM USAHA MENCARI
KESEIMBANGAN DIRI, PERASAAN DAN
PEMIKIRAN, MAKA MANUSIA
TERDORONG UNTUK MELAKUKAN
ATAU MEMPAMERKAN EMPAT BENTUK
INTERAKSI YANG LAZIM BERTUJUAN
UNTUK MENYENANGI HATI DAN
PERASAAN DIRI
EMPAT STAIL PENGURUSAN
MASALAH MANUSIA
MENYENDIRI
MEMENDAM RASA
MELUAHKAN HATI
PADA DIRI
MENANGIS
USAH DIGANGGU
MEMUSNAHKAN
DIRI
BIAR AKU YANG
MENDERITA
MENGHUKUM DIRI
GUNA SALURAN
THANATOS
EMPAT TABIAT MANUSIA
BERTINGKAHLAKU
MEMUSNAHKAN
ORANG LAIN
MELALUI BAHASA
DENDAM PERKATAAN
KEAGRESIFAN
KATA NISTA
PANAHAN LIDAH
TABIAT MEROBEK
ORANG LAIN
MELALUI KATA
REDZA
TERIMA HAKIKAT
TERIMA SAJELAH
DAPAT SERAP
REALITI
PEMAAF
SABAR
TOLERANSI
KAEDAH MEMBANTU RAKAN
SEKERJA
MENDENGAR DENGAN
AKTIF
MINTA PENJELASAN
MENUKAR CORAK
PEMIKIRAN BARU
YANG LEBIH
FLEKSIBEL
BANTU REDA
PERASAANNYA YANG
BERKECAMUK
KAEDAH MEMBANTU RAKAN
SEKERJA
MENGAJAR RAKAN
UNTUK TERIMA
HAKIKAT
TINGKATKAN
KESABARAN
BELAJAR MENJADI
PEMAAF