Anda di halaman 1dari 13

Slide ini ada lah contoh sahaja.

Pemilik MPL bagi Golden Pack akan menerima slide ini dalam
versi penuh lengkap dengan sistem audio bagi kemudahan penerangan dan pembelajaran.

Manual Pro
Nujum 4D™

Logic®
Rahsia Di Sebalik Seribu Rahsia 4D
Edisi Terhad Terbitan : January 2009
Programmer : Nujum 4D™

Layari http://nujum4d.webs.com
PENGENALAN DAN FAHAMAN

Manual Pro-Logic® ada lah suatu bahan rujukan bagi perisian data maklumat permainan
nombor 4D. Ia nya ada lah gabungan dan perkongsian pengiraan Logic & Binary dengan
penggunaan sistem “Or Gate” dan “And Gate” bagi menghasilkan “Logic Gate” dimana
kemampuan serta perisian Binary banyak di gunakan bagi penghasilan Software dan Komputer
asas. Manual Pro-Logic® ini terlalu bernilai dari segi penghasilan nya dan hanya dirumuskan
untuk memberi sokongan atau bantuan sewaktu mengenali sesuatu tiket pertaruhan samada
status Positif (tiket yang mempunyai potensi) atau Negetif (tiket yang tidak mempunyai
potensi).

Manual Pro-Logic® direka khas bagi mengesan, membantu serta menghurai seribu rahsia
didalam permainan 4D yang berasaskan kiraan angka bermula 0000 sehingga 9999 sahaja.
Penggunaan secara manual dan perlu mempunyai kemahiran asas dalam teknik pengiraan
yang mudah. Pemilik Manual Pro-Logic® akan di beri beberapa petunjuk, analisis, maklumat
tersembunyi serta pelbagai rumusan yang berkaitan dengan permainan 4D.

Berikut nya, sebelum penggunaan Manual Pro-Logic®, beberapa istilah perlu difahami serta
kemampuan kordinasi yang berkaitan seperti berikut :
A. Pengenalan rahsia tiket dan teknik pertaruhan samada Magnum.
B. Fahaman terhadap Flash Number dan hubungkait dengan nombor 4D.
C. Pro-Logic® Board dan perisian data secara manual.
D. Kordinasi Binary Number yang menyembunyikan pelbagai fakta.
E. Pengetahuan membaca Bar Code 8421 dan Hexacode.
F. Penggunaan strategi yang perlu di lakukan.
Pemilik Manual Pro-Logic® perlu memahami setiap fungsi dalaman serta faktor asas permainan 4D dan bijak
menggunakan pelbagai bantuan yang akan di jelaskan pada halaman seterus nya. Perlu melakukan latihan
ulangan bagi mendalami atau bertindak cekap serta pemerhatian yang teliti. Terdapat beberapa kekurangan jika
dibandingkan dengan penggunaan Software Pro-Logic® kerana ianya lebih kepada perisian secara manual.

ALAT BANTUAN SEWAKTU MEMPROSES DATA 4D.


1. Software System Number dari Genius Maker.
2. Auto Excell Flashboard.
3. Tiket pertaruhan yang menggunakan nombor dari Shadow Number.

A. PENGENALAN RAHSIA TIKET DAN TEKNIK PERTARUHAN.


Beberapa langkah perlu dilakukan dan akan diajar didalam Manual Pro-Logic® sebagai mengatasi muslihat
dan teknik pertaruhan seperti :
1. Menggunakan bantuan pengiraan “Normal Attitude”.
2. Menggunakan bantuan pengiraan “Sub Attitude”.
3. Menggunakan bantuan Arahan Pencarian “Locating Command”.
4. Menggunakan bantuan Relative.
5. Menggunakan bantuan Hexa Binary.

B. PENGENALAN KAEDAH FLASHBOARD


Anda akan di beri penjelasan bagaimana untuk menggunakan Auto Excell Flashboard seperti berikut :
1. Tatacara memasukkan Flash Number ke bahagian First Board.
2. Mencipta Relatives dengan kaedah Normal Attitude (x2).
3. Memasukkan Relatives secara tepat kedalam Last Board.
4. Mendapatkan jawapan Last Board dan menilai ketepatan digit dari nombor pertaruhan.

C. PEMAHAMAN MENGGUNAKAN BANTUAN HEXA BINARY.


Anda akan dilatih bagaimana menerima bantuan kod dari Hexa Binary. Ianya amat penting bagi mengesan
kedudukan digit atau membuat susunan tepat 4D.
PENGENALAN TIKET PERTARUHAN

Hexa Binary Code


Flash Number
54E2 1B32 6172 BC6D
11408
50693
14507
40736
41629
11802
30196
Bar Code
Tiket yang di hasilkan dari teknik Shadow Number hendak lah dibeli dengan
kaedah 1 nombor dalam 1 tiket. Tujuan ialah untuk mengenalpasti digit positif
CONTOH FLASHBOARD

1
2
3
4
Ruangan untuk memasukkan
Flash Number 5
6
7
Jumlah Jumlah
Kepala x2

Ruangan jawapan Flash Number Masuk x2


setelah di campurkan Masuk x2
Masuk x2
x2
x2
Ruangan pencarian Relatives
dengan gandaa x2 x2
TIKET x2
JAWAPAN PETUNJUK

Ruangan nombor Tiket Ruangan memasukkan Relatives


Ruangan jawapan Last Board
Slide seterusnya ialah contoh bagaimana kaedah menggunakan Flashboard. Tiket yang diuji telah memberi hadiah 1st Prize iaitu tiket
bernombor 2494 Draw 375/09 Bertarikh 11hb April 2009 hari Sabtu. Tiket tersebut mempunyai status Double Impact dan juga telah
memberi kemenangan hadiah 2nd Prize dalam tiket yang sama.
Anda dikehendaki meneliti bagaimana langkah langkah penggunaan Flashboard dengan memasukkan Flash Number secara tepat.
Mencipta Relatives dengan gandaan x2 serta memasukkan Relatives terpilih ke dalam Last Board. Perhatikan Relatives yang di
masukkan ke Last Board mempunyai 2 atau lebih digit yang mempunyai persamaan dengan nombor yang sedang di uji.

Hadiah Pertama 2494

Hadiah Kedua 1256

MAGNUM 11/04/2009 (Sat) 375/09

Pertama Kedua Ketiga

2494 1256 4437


Istimewa

7159 1074 0785 2804 3822


8528 8733 6555 1423 4079
Saguhati

6989 9765 4460 1440 8605


0988 6782 2482 2086 8566
CONTOH KAEDAH MENGGUNAKAN FLASH BOARD

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 3 3 5 0 0 3 3 5

3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

4 0 4 1 4 1 0 4 1 4 1

5 0 1 3 8 2 0 1 3 8 2

6 8 3 3 2 8 8 3 3 2 8

7 5 2 9 6 3 5 2 9 6 3

Jumlah 13 10 19 24 20 Jumlah 13 10 19 24 20 1. Masukkan Flash Number kedalam Flashboard

Kepala 4 10 10 6 2 x2 26 20 38 48 40
Langkah seterusnya
Dapatkan jumlah FN.ialah
Tiketmenggunakan
menunjukkan
Masuk 2 4 3 2 x2 52 40 76 96 80 mempunyai
kaedah Blockstatus
Number
Double
24<>4.
Impact digit 10.
Masukkan Relatives yang mempunyai 2 digit
Masuk 4 8 6 4 x2 104 80 152 192 160 atau lebih persamaan dengan nombor yang
terdapat pada tiket. Relatives 2432, 4864 dan
Masuk 6 1 4 4 x2 208 160 304 384 320 6144 di masukkan ke dalam Last Board.
x2 416 320 608 768 640 Jawapan yang di terima di Last Board ialah
24<>4.
x2 832 640 1216 1536 1280

x2 1664 1280 2432 3072 2560

TIKET 2 4 9 4 x2 3328 2560 4864 6144 5120

JAWAPAN 2 4 <> 4 PETUNJUK 6656 5120 9728


KAEDAH MENGGUNAKAN BLOCK NUMBER

Sewaktu anda membuat ujian pada tiket ini, anda sememangnya tidak
BLOCK NUMBER
mengetahui kemungkinan nombor 2494 akan memberikan hadiah 1st
2 4 <> 4 Prize. Oleh yang demikian sudah pasti akan akan meneruskan membuat
ujian pada nombor pertaruhan seterusnya.
2 4 0 4
Jika anda meneruskan membuat ujian terhadap nombor pertaruhan yang
2 4 1 4 lain, anda akan menemui beberapa lagi nombor tersembunyi dan turut
memberi digit kemenangan.
2 4 2 4
2 4 3 4
Seterusnya anda perlu membuat pengesahan dengan menggunakan
2 4 4 4 bantuan Hexa Binary. Contoh bagaimana untuk menggunakan
2 4 5 4 kaedah Hexa Binary tidak dapat di terangkan didalam Slide ini. Anda
perlu memliki Manual Pro Logic® yang padat dengan Rahsia Dalam
2 4 6 4 Seribu Rahsia 4D.
2 4 7 4
2 4 8 4
2 4 9 4

Anda akan diberi satu lagi contoh bagaimana


Harga bagi MPL Golden Pack ialah RM500.00 sahaja. kaedah MPL memberi petunjuk mudah
Package di lengkapi dengan MPL setebal 50 muka surat + Auto memenangi hadiah 1st Prize. Teknik dan
Flashboard + 3 bulan sewaan percuma Software Nsec Magnum dan penggunaan kaedah tetap sama dan ini
Toto serta Slide MPL. secara logik nya membuktikan bahawa
kaedah MPL mempunyai keberkesanan dan
berpotensi memberikan banyak peluang
kemenangan kepada pemiliknya.
CONTOH TERAKHIR BAGAIMANA KAEDAH MPL MEMBERI KEMENANGAN HADIAH PERTAMA DENGAN MUDAH.
MUDAH

MAGNUM 29/03/2009 (Ahad) 369/09

Pertama Kedua Ketiga

8262 3248 6193


Istimewa

0766 9445 6928 9724 1222

3381 2433 8996 5556 7953


Saguhati

2720 7532 4711 3553 7514

7338 3966 6985 8525 0708

8262 Hadiah 1st Prize

Langkah seterusnya ialah memasukkan Flash Number ke dalam Flashboard. Pastikan setiap digit Flash Number di masukkan
dengan betul kerana sebarang kesilapan akan membuatkan anda gagal mengesan digit positif. Nombor ini telah diberikan
kepada seorang ahli NFC dari Sarawak iaitu No. Ahli : NFC0047 Faizal. Nombor yang diberikan ialah nombor yang diperolehi
dari Software Nsec09 Magnum dimana digit 8262 tercipta dengan ujian melalui kaedah MPL. Ini membuktikan bahawa
gandingan MPL dan Software ada lah amat penting bagi memperolehi digit positif.
Saksikan bagaimana kaedah MPL begitu mudah membuktikan bahawa digit 8262 di tiket pertaruhan ialah digit positif. Kaedah
ini perlu anda fahami dengan begitu baik kerana setiap penemuan tiket yang mempunyai status begini pasti akan memberi
kemenangan walau apa jua kategori hadian sekali pun.
MENGESAN DIGIT MELALUI KAEDAH MANUAL PRO LOGIC

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 6 8 4 4 8 6 8 4 4 8
3 0 1 6 7 7 0 1 6 7 7
4 8 4 1 0 9 8 4 1 0 9
Masukkan Flash Number kedalam Flashboard
5 2 0 8 1 4 2 0 8 1 4
Jawapan yang diperolehi dari Flashboard ialah
6 7 9 8 6 3 7 9 8 6 3 FN mempunyai Double Impact. Ini bererti tiket
ada lah status positif.
7 2 7 6 1 6 2 7 6 1 6
Relatives di perolehi dengan kaedah Normal
Jumlah 25 29 33 19 38 Jumlah 25 29 33 19 38 Attitude iaitu gandaan x2 shj. Pilih Relatives
Kepala 7 11 6 10 11 x2 50 58 66 38 76 yang mempunyai 2 digit yang sama dengan
nombor yang sedang di uji.
Masuk 1 2 1 6 x2 100 116 132 76 152
Sebagai contoh Relatives 1216 dimasukkan ke
Masuk 1 8 5 6 x2 200 232 264 152 304 Last Board kerana mempunyai digit 2,6 yang
sama dengan nombor TIKET iaitu 8262.
Masuk 2 4 3 2 x2 400 464 528 304 608
Jawapan yang diperolehi di Last Board ialah
2 1 1 2 x2 800 928 1056 608 1216 <>262. Gunakan kaedah Block Number dan
anda akan memperolehi 4 digit tersusun
2 4 3 2 x2 1600 1856 2112 1216 2432
bermula dari 0262 sehingga 9262. Ini
4 8 6 4 3200 3712 4224 2432 4864 bermakna susunan 4D 8262 ada lah tepat dan
sama dengan nombor yang sedang di uji.
9 7 2 8 x2 6400 7424 8448 4864 9728
TIKET 8 2 6 2 x2 9728
JAWAPAN <> 2 6 2 PETUNJUK
Auto Excell Flashboard Yang Sebenar
Penggunaan Software Nsec09
Magnum

0426
5987 4950
2012

5669

14084
34650
2012.4950

Sebagai contoh, masukkan keputusan lepas dari Draw 383/09. 1 st Prize = 0426, 2nd Prize = 5987, 3rd Prize = 5669
Tekan butang pencarian.
Bait Number akan diperolehi iaitu 2012.4950
Buat pecahan kepada Bait Number iaitu 2012, 0124, 1243, 1235, 1250, 4950. Langkah seterusnya ialah
memasukkan satu persatu Bait Number ke dalam Shadow Number Maker. Contoh masukkan 2012
kedalam SN Maker. Anda akan memperolehi Master SN iaitu 14084. Pecahkan SN kepada 1408, 4084.
Masukkan setiap Bait Number ke dalam SN Maker sehingga 4950 dimana anda akan memperolehi SN34650. Pecahkan
SN kepada 3465, 4650. Untuk keputusan Draw 384/09 nombor SN3465 telah memberi hadiah 3 rd iaitu nombor 6345.
KAEDAH PENCARIAN 4D YANG PALING SISTEMATIK DAN PROFESSIONAL

Hanya ini sahaja contoh ringkas yang dapat saya berikan sebagai rujukan anda dari kaedah penggunaan Manual
Pro Logic®. Untuk menjadi seorang yang berjaya dalam pencarian 4D, anda perlu memiliki alatbantu yang
lengkap seperti bantuan rujukan MPL, Software Nsec09 Magnum bagi penghasilan Shadow Number dan Auto
Excell Flashboard.
Persoalan bagaimana saya memenangi hampir setiap pertaruhan ada lah kerana bantuan teknikal yang memberi
80% keberkesanan melalui alatbantu yang saya sebutkan tadi. Setiap kajian saya sejak 14 tahun kini bakal
menjadi milik anda dan semoga kejayaan ini dapat kita kongsi bersama.
Dapatkan pakej lengkap alatbantu MPL GoldenPack. Anda akan diberi seperti berikut :
1. Text rujukan MPL yang padat dengan Teknik serta Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D.
2. Auto Excell Flashboard bagi memudahkan anda memproses digit .
3. Sewaan percuma Software Nsec09 Magnum selama 3 bulan.
4. Slide yang lengkap dengan sistem audio bagi memudahkan pemahaman anda.
Harga yang ditawarkan hanya RM500.00 sahaja.
Layari lamanweb di http://nujum4d.webs.com .
Dapatkan pelbagai maklumat permainan nombor yang menjadi pilihan anda. Pelbagai kaunter seperti Magnum,
Toto, Da Ma Cai, Singapore 4D, Sabah 88 dan Special Cash Sweep (Sarawak).

Semoga kejayaan dan kemenangan sentiasa menjadi milik anda. Tiada yang mustahil dalam Hanya
Hanya
Hanya RM100.00
RM250.00
RM500.00
bidang teknologi kerana teknologi di cipta oleh orang seperti kita juga. Tidak akan mendapat
sagu jika tidak dipecahkan ruyung nya. Berfikir Bijak dan Bertindak Bijak !!! Sahaja
Sahaja
Sahaja!!!!
!!!!
!!!!
Terima kasih kerana masa anda menyaksikan Slide ini.
Salam hormat dari Nujum 4D™

TERIMA KASIH DAN SEMOGA SLIDE INI MEMBUKA MINDA ANDA…

TAMAT